เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Yolanda Adams

They said you wouldn’t make is so far uh uh
( เด เซ็ด ยู วูดดึ่น เมค อีส โซ ฟา อา อา)
And ever since they said it, it’s been hard
(แอ็นด เอฝเออะ ซินซ เด เซ็ด ดิท , อิทซ บีน ฮาด)
But never mind the nights you had to cry
(บัท เนฝเวอะ ไมนด เดอะ ไนท ยู แฮ็ด ทู คไร)
Cause you have never let it go inside
(คอส ยู แฮ็ฝ เนฝเวอะ เล็ท ดิธ โก อีนไซด)
You worked real hard
(ยู เวิค ริแอ็ล ฮาด)
And you know exactly what you want and need
(แอ็นด ยู โน เอ็กแสคทลิ ว็อท ยู ว็อนท แอ็นด นีด)
So believe and you can never give up
(โซ บิลีฝ แอ็นด ยู แค็น เนฝเวอะ กิฝ อัพ)
You can reach your goals
(ยู แค็น รีช ยุร โกล)
Just talk to your soul and say…
(จัซท ทอค ทู ยุร โซล แอ็นด เซ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I believe I can [I can]
(ไอ บิลีฝ ไอ แค็น [ ไอ แค็น ])
I believe I will [I will]
(ไอ บิลีฝ ไอ วิล [ ไอ วิล ])
I believe I know my dreams are real [know my dreams are real]
(ไอ บิลีฝ ไอ โน มาย ดรีม แซร์ ริแอ็ล [ โน มาย ดรีม แซร์ ริแอ็ล ])
I believe I’ll chant [Oh yea]
(ไอ บิลีฝ แอล ชานท [ โอ เย ])
I believe I’ll dance
(ไอ บิลีฝ แอล ดานซ)
I believe I’ll grow real soon and [That’s why]
(ไอ บิลีฝ แอล กโร ริแอ็ล ซูน แอ็นด [ แด๊ท ฮไว ])
That is what I do believe
(แดท อีส ว็อท ไอ ดู บิลีฝ)

Your goals are just a thing in your soul uh uh
(ยุร โกล แซร์ จัซท ดา ธิง อิน ยุร โซล อา อา)
And you know that your moves will let them show
(แอ็นด ยู โน แดท ยุร มูฝ วิล เล็ท เฑ็ม โฌ)
You keep creating pictures in your mind
(ยู คีพ คริเอททิง พีคเชอะ ซิน ยุร ไมนด)
So just believe they will come true in time
(โซ จัซท บิลีฝ เด วิล คัม ทรู อิน ไทม)
It will be fine
(อิท วิล บี ไฟน)
Leave all of your cares and stress behind
(ลีฝ ออล อ็อฝ ยุร แค แซน ซทเร็ซ บิไฮนด)
Just let it go
(จัซท เล็ท ดิธ โก)
Let the music flow inside
(เล็ท เดอะ มยูสิค ฟโล อีนไซด)
Forget all your pain
(เฟาะเกท ดอร์ ยุร เพน)
And just start to believe
(แอ็นด จัซท ซทาท ทู บิลีฝ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I believe I can [I believe I can oh yea]
(ไอ บิลีฝ ไอ แค็น [ ไอ บิลีฝ ไอ แค็น โอ เย ])
I believe I will
(ไอ บิลีฝ ไอ วิล)
I believe I know my dreams are real [All of my dreams are real]
(ไอ บิลีฝ ไอ โน มาย ดรีม แซร์ ริแอ็ล [ ออล อ็อฝ มาย ดรีม แซร์ ริแอ็ล ])
I believe I’ll chant
(ไอ บิลีฝ แอล ชานท)
I believe I’ll dance [I gotta dance]
(ไอ บิลีฝ แอล ดานซ [ ไอ กอททะ ดานซ ])
I believe I’ll grow real soon and [ooo]
(ไอ บิลีฝ แอล กโร ริแอ็ล ซูน แอ็นด [ อู้ ])
That is what I do believe
(แดท อีส ว็อท ไอ ดู บิลีฝ)
Whoa oa oa YEA…
(โว้ว โอเอ โอเอ เย)

[Music break]
([ มยูสิค บเรค ])

Nevermind what people say
(เนเว่อร์มาย ว็อท พี๊เพิ่ล เซ)
Hold your head high and turn away
(โฮลด ยุร เฮ็ด ไฮ แอ็นด เทิน อะเว)
With all our hopes and dreams
(วิฑ ออล เอ๊า โฮพ แซน ดรีม)
I will believe
(ไอ วิล บิลีฝ)
Even though it seems it’s not for me
(อีเฝ็น โธ อิท ซีม อิทซ น็อท ฟอ มี)
I won’t give up I’ll keep it up
(ไอ ว็อนท กิฝ อัพ แอล คีพ อิท อัพ)
Look into the sky
(ลุค อีนทุ เดอะ ซไค)
I will achieve all my needs
(ไอ วิล อะชีฝ ออล มาย นีด)
I will always believe….OoOo
(ไอ วิล ออลเว บิลีฝ อู้)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
I believe I can
(ไอ บิลีฝ ไอ แค็น)
I believe I will [I can]
(ไอ บิลีฝ ไอ วิล [ ไอ แค็น ])
I believe I know my dreams are real [I got strength]
(ไอ บิลีฝ ไอ โน มาย ดรีม แซร์ ริแอ็ล [ ไอ ก็อท ซทเร็งธ ])
I believe I’ll chant
(ไอ บิลีฝ แอล ชานท)
I believe I’ll dance [I gotta dance]
(ไอ บิลีฝ แอล ดานซ [ ไอ กอททะ ดานซ ])
I believe I’ll grow real soon and [watch me watch me watch me]
(ไอ บิลีฝ แอล กโร ริแอ็ล ซูน แอ็นด [ ว็อช มี ว็อช มี ว็อช มี ])
That is what I do believe [I do believe in me]
(แดท อีส ว็อท ไอ ดู บิลีฝ [ ไอ ดู บิลีฝ อิน มี ])

I believe I can
(ไอ บิลีฝ ไอ แค็น)
I believe I will [oh yea]
(ไอ บิลีฝ ไอ วิล [ โอ เย ])
I believe I know my dreams are real
(ไอ บิลีฝ ไอ โน มาย ดรีม แซร์ ริแอ็ล)
I believe I’ll chant
(ไอ บิลีฝ แอล ชานท)
I believe I’ll dance [I gotta dance]
(ไอ บิลีฝ แอล ดานซ [ ไอ กอททะ ดานซ ])
I believe I’ll grow real soon and
(ไอ บิลีฝ แอล กโร ริแอ็ล ซูน แอ็นด)
That is what I do believe [I do believe! yayeeyay]
(แดท อีส ว็อท ไอ ดู บิลีฝ [ ไอ ดู บิลีฝ ! yayeeyay ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Yolanda Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น