เนื้อเพลง You’re So Last Summer คำอ่านไทย Taking Back Sunday

She said
( ชี เซ็ด)
” don’t, don’t let it go to your head
(” ด้อนท์ , ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก ทู ยุร เฮ็ด)
Boys like you are a dime a dozen,
(บอย ไลค ยู อาร์ อะ ไดม อะ ดออเซน ,)
Boys like you are a dime a dozen ”
(บอย ไลค ยู อาร์ อะ ไดม อะ ดออเซน “)
She said
(ชี เซ็ด)
” you’re a touch overrated,
(” ยัวร์ อะ ทั๊ช โอเฝอะเรท ,)
you’re a lush and I hate it
(ยัวร์ อะ ลัฌ แอ็นด ดาย เฮท อิท)
but these grass stains on my knees
(บัท ฑิส กราซ ซเทน ออน มาย นี)
they won’t mean a thing ”
(เด ว็อนท มีน อะ ธิง “)

And all I [all I]
(แอ็นด ออล ไอ [ ออล ไอ ])
Need to know [need to know]
(นีด ทู โน [ นีด ทู โน ])
Is that I’m somethin you’ll be missin
(อีส แดท แอม ซัมติน โยว บี มิซซิน)
[is that I’m somethin that you’re missin]
([ อีส แดท แอม ซัมติน แดท ยัวร์ มิซซิน ])
[maybe I should hate for this]
([ เมบี ไอ เชิด เฮท ฟอ ดีซ ])
Maybe I should hate you for this
(เมบี ไอ เชิด เฮท ยู ฟอ ดีซ)
Never really did ever quite get that far
(เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ดิด เอฝเออะ คไวท เก็ท แดท ฟา)
[maybe I should hate for this]
([ เมบี ไอ เชิด เฮท ฟอ ดีซ ])
Maybe I should hate you for this
(เมบี ไอ เชิด เฮท ยู ฟอ ดีซ)
Never really did ever quite get that…
(เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ดิด เอฝเออะ คไวท เก็ท แดท)

I’d never lie to you
(อาย เนฝเวอะ ไล ทู ยู)
Unless I had to
(อันเลซ ซาย แฮ็ด ทู)
I’ll do what I got to
(แอล ดู ว็อท ไอ ก็อท ทู)
Unless I had to
(อันเลซ ซาย แฮ็ด ทู)
I’ll do what I go to, the truth
(แอล ดู ว็อท ไอ โก ทู , เดอะ ทรูธ)
is you could slit my throat
(อีส ยู เคิด ซลิท มาย ธโรท)
And with my one last gasping breath
(แอ็นด วิฑ มาย วัน ลาซท กาซพิง บเร็ธ)
I’d apologize for bleedin on your shirt
(อาย อะพอลโอะไจส ฟอ บลีดิน ออน ยุร เฌิท)

And all I [all I]
(แอ็นด ออล ไอ [ ออล ไอ ])
Need to know [need to know]
(นีด ทู โน [ นีด ทู โน ])
Is that I’m somethin you’ll be missin
(อีส แดท แอม ซัมติน โยว บี มิซซิน)
[is that I’m somethin that you’re missin]
([ อีส แดท แอม ซัมติน แดท ยัวร์ มิซซิน ])
[maybe I should hate for this]
([ เมบี ไอ เชิด เฮท ฟอ ดีซ ])
Maybe I should hate you for this
(เมบี ไอ เชิด เฮท ยู ฟอ ดีซ)
Never really did ever quite get that far
(เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ดิด เอฝเออะ คไวท เก็ท แดท ฟา)
[maybe I should hate for this]
([ เมบี ไอ เชิด เฮท ฟอ ดีซ ])
Maybe I should hate you for this
(เมบี ไอ เชิด เฮท ยู ฟอ ดีซ)
Never really did ever quite get that…
(เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ดิด เอฝเออะ คไวท เก็ท แดท)

Cuase I’m a wishful thinker with the worst intentions
(คิวเอซ แอม มา วีฌฟุล thinker วิฑ เดอะ เวิซท อินเทนฌัน)
This’ll be last chance you get to drop my name
(เดซเซล บี ลาซท ชานซ ยู เก็ท ทู ดร็อพ มาย เนม)
Cuase I’m a wishful thinker with the worst intentions
(คิวเอซ แอม มา วีฌฟุล thinker วิฑ เดอะ เวิซท อินเทนฌัน)
This’ll be last chance you get to drop my name
(เดซเซล บี ลาซท ชานซ ยู เก็ท ทู ดร็อพ มาย เนม)

If I’m just bad news, then you’re a liar
(อิฟ แอม จัซท แบ็ด นยู , เด็น ยัวร์ อะ ไลเออะ)
If I’m just bad news, then you’re a liar
(อิฟ แอม จัซท แบ็ด นยู , เด็น ยัวร์ อะ ไลเออะ)
If I’m just bad news, then you’re a liar
(อิฟ แอม จัซท แบ็ด นยู , เด็น ยัวร์ อะ ไลเออะ)
If I’m just bad news, then you’re a liar
(อิฟ แอม จัซท แบ็ด นยู , เด็น ยัวร์ อะ ไลเออะ)
If I’m just bad news, then you’re a liar
(อิฟ แอม จัซท แบ็ด นยู , เด็น ยัวร์ อะ ไลเออะ)
If I’m just bad news, then you’re a liar
(อิฟ แอม จัซท แบ็ด นยู , เด็น ยัวร์ อะ ไลเออะ)
If I’m just bad news, then you’re a liar
(อิฟ แอม จัซท แบ็ด นยู , เด็น ยัวร์ อะ ไลเออะ)
If I’m just bad news, then you’re a liar
(อิฟ แอม จัซท แบ็ด นยู , เด็น ยัวร์ อะ ไลเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re So Last Summer คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น