เนื้อเพลง Que Dices คำอ่านไทย Black Eyed Peas

We be fallin up like growin
( วี บี แฟลลิน อัพ ไลค โกรวิน)
N*ggas don’t be knowin our styles we be showin
(เอ็น *ggas ด้อนท์ บี โนว์อิน เอ๊า ซไทล วี บี โชว์วิน)
Extraterrestrial complete show em
(เอ๊กเตเตอร์เรสเตียว ค็อมพลีท โฌ เอ็ม)
Sure, shoney men bring on the spear flow em
(ฌุร , shoney เม็น บริง ออน เดอะ ซเพีย ฟโล เอ็ม)
Up in the air, into their athmosphere
(อัพ อิน ดิ แอ , อีนทุ แด athmosphere)
Let em know we tooken some sh*t right here
(เล็ท เอ็ม โน วี tooken ซัม ฌะ *ที ไรท เฮียร)
There’s no way of knowing where we going from here
(แดร์ โน เว อ็อฝ โนอิง ฮแว วี โกอิ้ง ฟร็อม เฮียร)
But we’re prepared to enter war they declare
(บัท เวอ พริแพ ทู เอนเทอะ วอ เด ดิคแล)
Motion to motion, we be like ghostin
(โมฌัน ทู โมฌัน , วี บี ไลค ghostin)
Black eyed peas contain the rhyme with the potion
(บแล็ค ไอ พี ค็อนเทน เดอะ ไรม วิฑ เดอะ โพฌัน)
Got your emotion mingling with us
(ก็อท ยุร อิโมฌัน minglings วิฑ อัซ)
Any animosity now it’s time to hush
(เอนอิ แอนิมอซอิทิ เนา อิทซ ไทม ทู ฮัฌ)
Feel the f*ckin rush
(ฟีล เดอะ เอฟ *ckin รัฌ)

Chorus [2x]:
(โครัซ [ 2x ] :)

Say what if you feelin it [say what, say what]
(เซ ว็อท อิฟ ยู ฟีลิน หนิด [ เซ ว็อท , เซ ว็อท ])
I know you feelin it [say what, say what]
(ไอ โน ยู ฟีลิน หนิด [ เซ ว็อท , เซ ว็อท ])
Say what if you feelin it [say what, say what]
(เซ ว็อท อิฟ ยู ฟีลิน หนิด [ เซ ว็อท , เซ ว็อท ])
I know you feelin it [say what, say what]
(ไอ โน ยู ฟีลิน หนิด [ เซ ว็อท , เซ ว็อท ])

Really y’all, here’s how to be free
(ริแอ็ลลิ ยอล , เฮียร เฮา ทู บี ฟรี)
Just open your mind and relax with the peas
(จัซท โอเพ็น ยุร ไมนด แอ็นด ริแลคซ วิฑ เดอะ พี)
Let us call our mellow crew, help you out to peep the ease
(เล็ท อัซ คอล เอ๊า เมลโล ครู , เฮ็ลพ ยู เอ้า ทู พีพ ดิ อีส)
Like a thirty-five mile cruise, steady summer breeze
(ไลค เก เธอทิ ไฟฝ ไมล ครูส , ซเทดอิ ซัมเมอะ บรีส)
Run into your town, run into her town
(รัน อีนทุ ยุร ทาวน์ , รัน อีนทุ เฮอ ทาวน์)
Feelin my sound spreadin around
(ฟีลิน มาย เซานด สเปรสดิน อะเรานด)
We spreadin around like the plague
(วี สเปรสดิน อะเรานด ไลค เดอะ พเลก)
I got you movin hips, necks and legs
(ไอ ก็อท ยู มูฝวิน ฮิพ , เน็ค แซน เล็ก)
I’m closed to the end
(แอม คโลส ทู ดิ เอ็นด)
So push me, we magic like hocus
(โซ พุฌ มี , วี แมจอิค ไลค โฮคัซ)
We be fallin up like oh sh*t
(วี บี แฟลลิน อัพ ไลค โอ ฌะ *ที)
Some sh*t, that you won’t see
(ซัม ฌะ *ที , แดท ยู ว็อนท ซี)
Some sh*t that you can’t lose
(ซัม ฌะ *ที แดท ยู แค็นท ลูส)
Some sh*t that can only be down by you know who
(ซัม ฌะ *ที แดท แค็น โอ๊นลี่ บี เดาน ไบ ยู โน ฮู)
Whatever double the w-i to the l-l
(ฮว็อทเอฝเออะ ดั๊บเบิ้ล เดอะ ดับบิว ไอ ทู เดอะ แอล แอล)
For owning the extraterre-es-tre-el-el
(ฟอ ownings ดิ extraterre es tre เอล เอล)
Rockin you the cool-ass rhymes
(รอคกิน ยู เดอะ คูล อาซ ไรม)
The cool-ass rhymes, some cool-ass rhymes
(เดอะ คูล อาซ ไรม , ซัม คูล อาซ ไรม)
Some cool-ass rhymes
(ซัม คูล อาซ ไรม)

Chorus [2x]
(โครัซ [ 2x ])

My job is to mainly hypnotize
(มาย โจบ อีส ทู เมนลิ ฮีพโนะไทส)
I’ma take over the charts and maneuver through the eyes
(แอมอา เทค โอเฝอะ เดอะ ชาท แซน มะนูเฝอะ ธรู ดิ ไอ)
Visually on stage, the peas, we multiply
(ฝีฉอัวลิ ออน ซเทจ , เดอะ พี , วี มัลทิพไล)
While equalling the sums of only one try
(ฮไวล equallings เดอะ ซัม อ็อฝ โอ๊นลี่ วัน ทไร)
First is my scarf that presented of the pile
(เฟิซท อีส มาย ซคาฟ แดท เพร๊สเซ่นท อ็อฝ เดอะ ไพล)
Second adjust my bust that really sound fly
(เซคอันด แอะจัซท มาย บัซท แดท ริแอ็ลลิ เซานด ฟไล)
Third gain the zone, the washa has arrived
(เธิด เกน เดอะ โสน , เดอะ washa แฮ็ส แอะไรฝ)
Fourth keep my mind and my song online
(โฟธ คีพ มาย ไมนด แอ็นด มาย ซ็อง ออนไลน)
We purchasin dues that remain state of mind
(วี purchasin ดยู แดท ริเมน ซเทท อ็อฝ ไมนด)
Equipped with all cultures, a piece of color blind
(อิควีพท วิฑ ออล คัลเชอะ , อะ พีซ อ็อฝ คัลเออะ บไลนด)
We keep it on the positive ’cause it is hard to find
(วี คีพ อิท ออน เดอะ พอสอิทิฝ คอส อิท อีส ฮาด ทู ไฟนด)
Keep it on the positive ’cause it is hard to find
(คีพ อิท ออน เดอะ พอสอิทิฝ คอส อิท อีส ฮาด ทู ไฟนด)

Say what
(เซ ว็อท)

Chorus [2x]
(โครัซ [ 2x ])

Say what if you feelin it [say what, say what]
(เซ ว็อท อิฟ ยู ฟีลิน หนิด [ เซ ว็อท , เซ ว็อท ])
Say what [say what]
(เซ ว็อท [ เซ ว็อท ])
Say what [say what]
(เซ ว็อท [ เซ ว็อท ])
Say what [say what]
(เซ ว็อท [ เซ ว็อท ])
What, what n*gga
(ว็อท , ว็อท เอ็น *gga)
Say what
(เซ ว็อท)
What n*gga
(ว็อท เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Que Dices คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น