เนื้อเพลง Come on Come on Come on คำอ่านไทย Cheap Trick

Oh, oh
( โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Come on, come on, come on, little baby
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down with me
(เดาน เดาน เดาน วิฑ มี)
Come on, come on, come on, little baby
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down with me
(เดาน เดาน เดาน วิฑ มี)

Don’t just sit there with your head in your hands
(ด้อนท์ จัซท ซิท แดร์ วิฑ ยุร เฮ็ด อิน ยุร แฮ็นด)
Waitin’ for the skies to fall
(เว๊ทดิน ฟอ เดอะ สกาย ทู ฟอล)
You’re not in sync with the boys in the band
(ยัวร์ น็อท อิน ซิงค วิฑ เดอะ บอย ซิน เดอะ แบ็นด)
Get up, get up, get on the ball
(เก็ท อัพ , เก็ท อัพ , เก็ท ออน เดอะ บอล)

Oh, oh
(โอ , โอ)
No more soft sides, no more cares
(โน โม ซ็อฟท ไซด , โน โม แค)
No more mouths to feed
(โน โม เมาธ ทู ฟี)
No more angry tales to share
(โน โม แองกริ เทล ทู แฌ)
No more dirty d-d-d-d-deeds
(โน โม เดอทิ ดี ดี ดี ดี ดีด)

So come on, come on, come on, little baby
(โซ คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down with me
(เดาน เดาน เดาน วิฑ มี)
Come on, come on, come on, little baby
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down with me
(เดาน เดาน เดาน วิฑ มี)

No more time, no excuse
(โน โม ไทม , โน เอ็คซคยูซ)
Get up on your feet
(เก็ท อัพ ออน ยุร ฟีท)
Temperature’s high 98 degrees
(เทมเพอะระเชอะ ไฮ 98 ดิกรี)
Let’s get back to the street boys
(เล็ท เก็ท แบ็ค ทู เดอะ ซทรีท บอย)

Oh, oh
(โอ , โอ)
Don’t just sit there with you head in your hands
(ด้อนท์ จัซท ซิท แดร์ วิฑ ยู เฮ็ด อิน ยุร แฮ็นด)
Waitin’ for the sky to fall
(เว๊ทดิน ฟอ เดอะ ซไค ทู ฟอล)
You’re not in sync with the boys in the band
(ยัวร์ น็อท อิน ซิงค วิฑ เดอะ บอย ซิน เดอะ แบ็นด)
Get up, get up, get on the ball
(เก็ท อัพ , เก็ท อัพ , เก็ท ออน เดอะ บอล)

Come on, come on, come on, little baby
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down with me
(เดาน เดาน เดาน วิฑ มี)
Come on, come on, come on, little baby
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down with me
(เดาน เดาน เดาน วิฑ มี)

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

Oh, oh
(โอ , โอ)
Come on, come on, come on, little baby
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down with me
(เดาน เดาน เดาน วิฑ มี)
Come on, come on, come on, little baby
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down with me, down with me
(เดาน เดาน เดาน วิฑ มี , เดาน วิฑ มี)
Down down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน เดาน)

Come on, come on, come on, little baby
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down with me
(เดาน เดาน เดาน วิฑ มี)
Come on, come on, come on, little baby
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down with me
(เดาน เดาน เดาน วิฑ มี)

Come on, come on, come on, little baby
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down with me
(เดาน เดาน เดาน วิฑ มี)
Come on, come on, come on, little baby
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Down down down down down with me
(เดาน เดาน เดาน เดาน เดาน วิฑ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come on Come on Come on คำอ่านไทย Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น