เนื้อเพลง Precious Illusions คำอ่านไทย Alanis Morissette

you’ll rescue me right? in the exact same way they never did..
( โยว เรซคยู มี ไรท อิน ดิ เอ็กแสคท เซม เว เด เนฝเวอะ ดิด)
I’ll be happy right? when your healing powers kick in
(แอล บี แฮพพิ ไรท ฮเว็น ยุร ฮิวลิง เพาเออะ คิด อิน)

you’ll complete me right? then my life can finally begin
(โยว ค็อมพลีท มี ไรท เด็น มาย ไลฟ แค็น ไฟแน็ลลิ บีกีน)
I’ll be worthy right? only when you realize the gem I am?
(แอล บี เวอฑิ ไรท โอ๊นลี่ ฮเว็น ยู รีแอะไลส เดอะ เจ็ม ไอ แอ็ม)

but this won’t work now the way it once did
(บัท ดีซ ว็อนท เวิค เนา เดอะ เว อิท วันซ ดิด)
and I won’t keep it up even though I would love to
(แอ็นด ดาย ว็อนท คีพ อิท อัพ อีเฝ็น โธ ไอ เวิด ลัฝ ทู)
once I know who I’m not then I’ll know who I am
(วันซ ไอ โน ฮู แอม น็อท เด็น แอล โน ฮู ไอ แอ็ม)
but I know I won’t keep on playing the victim
(บัท ไอ โน ไอ ว็อนท คีพ ออน พเลนิ่ง เดอะ ฝิคทิม)

these precious illusions in my head did not let me down when I was defenseless
(ฑิส พเรฌอัซ อิลยูฌัน ซิน มาย เฮ็ด ดิด น็อท เล็ท มี เดาน ฮเว็น นาย วอส ดิเฟนซเล็ซ)
and parting with them is like parting with invisible best friends
(แอ็นด พาทิง วิฑ เฑ็ม อีส ไลค พาทิง วิฑ อินฝิ๊ซิเบิ้ล เบ็ซท ฟเร็นด)

this ring will me yet as will you knight in shining armor
(ดีซ ริง วิล มี เย็ท แอ็ส วิล ยู ไนท อิน ชายนิง อาเมอะ)
this pill will help me yet as will these boys gone through like water
(ดีซ พิล วิล เฮ็ลพ มี เย็ท แอ็ส วิล ฑิส บอย กอน ธรู ไลค วอเทอะ)

but this won’t work as well as the way it once did
(บัท ดีซ ว็อนท เวิค แอ็ส เว็ล แอ็ส เดอะ เว อิท วันซ ดิด)
cuz I want to decide between survival and bliss
(คัซ ไอ ว็อนท ทู ดิไซด บีทวิน เซอะไฝฝแอ็ล แอ็นด บลิซ)
and though I know who I’m not I still don’t know who I am
(แอ็นด โธ ไอ โน ฮู แอม น็อท ไอ ซทิล ด้อนท์ โน ฮู ไอ แอ็ม)
but I know I won’t keep on playing the victim
(บัท ไอ โน ไอ ว็อนท คีพ ออน พเลนิ่ง เดอะ ฝิคทิม)

these precious illusions in my head did not let me down when I was a kid
(ฑิส พเรฌอัซ อิลยูฌัน ซิน มาย เฮ็ด ดิด น็อท เล็ท มี เดาน ฮเว็น นาย วอส ซา คิด)
and parting with them is like parting with a childhood best friend
(แอ็นด พาทิง วิฑ เฑ็ม อีส ไลค พาทิง วิฑ อะ ไชลดฮุด เบ็ซท ฟเร็นด)

I’ve spent so long firmly looking outside me
(แอฝ ซเพ็นท โซ ล็อง เฟิมลิ ลุคอิง เอาทไซด มี)
I’ve spent so much time living in survival mode
(แอฝ ซเพ็นท โซ มัช ไทม ลีฝอิง อิน เซอะไฝฝแอ็ล โมด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Precious Illusions คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น