เนื้อเพลง What If คำอ่านไทย Babyface

()

I ran into a friend of yours the other day
(ไอ แร็น อีนทุ อะ ฟเร็นด อ็อฝ ยุร ดิ อัฑเออะ เด)
And I asked her how you’ve been
(แอ็นด ดาย อาซค เฮอ เฮา ยู๊ฟ บีน)
She said my girl is fine; just bought a house, got a job, real good man
(ชี เซ็ด มาย เกิล อีส ไฟน ; จัซท บอท ดา เฮาซ , ก็อท ดา โจบ , ริแอ็ล เกิด แม็น)
I told her I was glad for you; that’s wonderful
(ไอ โทลด เฮอ ไอ วอส กแล็ด ฟอ ยู ; แด๊ท วันเดอะฟุล)
But does she ever ask `bout me?
(บัท โด ชี เอฝเออะ อาซค `bout มี)
She said she’s happy with her life right now
(ชี เซ็ด ชี แฮพพิ วิฑ เฮอ ไลฟ ไรท เนา)
Let her go, let her be
(เล็ท เฮอ โก , เล็ท เฮอ บี)
And I told myself I would, but something in my heart just would not let you go
(แอ็นด ดาย โทลด ไมเซลฟ ไอ เวิด , บัท ซัมติง อิน มาย ฮาท จัซท เวิด น็อท เล็ท ยู โก)
I just wanna know
(ไอ จัซท วอนนา โน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
What if we were wrong about each other?
(ว็อท อิฟ วี เวอ ร็อง อะเบาท อีช อัฑเออะ)
What if you were really made for me?
(ว็อท อิฟ ยู เวอ ริแอ็ลลิ เมด ฟอ มี)
What if we was `sposed to be together?
(ว็อท อิฟ วี วอส `sposed ทู บี ทุเกฑเออะ)
Would that not mean anything?
(เวิด แดท น็อท มีน เอนอิธิง)
What if that was `sposed to be my house that you go home to every day?
(ว็อท อิฟ แดท วอส `sposed ทู บี มาย เฮาซ แดท ยู โก โฮม ทู เอฝริ เด)
How can you be sure that things are better?
(เฮา แค็น ยู บี ฌุร แดท ธิง แซร์ เบทเทอะ)
If you can’t be sure your heart is still here with me
(อิฟ ยู แค็นท บี ฌุร ยุร ฮาท อีส ซทิล เฮียร วิฑ มี)
Still wanting me
(ซทิล วอนทิง มี)

Your friend asked me if there was someone special in my life that I was seeing
(ยุร ฟเร็นด อาซค มี อิฟ แดร์ วอส ซัมวัน ซเพฌแอ็ล อิน มาย ไลฟ แดท ไอ วอส ซีอิง)
I told her there was no one in particular
(ไอ โทลด เฮอ แดร์ วอส โน วัน อิน เพอะทีคอิวเลอะ)
There’s just I, myself, and me
(แดร์ จัซท ไอ , ไมเซลฟ , แอ็นด มี)
I told her that I dream of you quite often
(ไอ โทลด เฮอ แดท ไอ ดรีม อ็อฝ ยู คไวท ออฟเอ็น)
She just cut her eyes at me
(ชี จัซท คัท เฮอ ไอ แอ็ท มี)
She said you got a home, you’re very happy
(ชี เซ็ด ยู ก็อท ดา โฮม , ยัวร์ เฝริ แฮพพิ)
So just stop your meddling
(โซ จัซท ซท็อพ ยุร meddlings)
I told her that I won’t
(ไอ โทลด เฮอ แดท ไอ ว็อนท)
I said things were cool, but I guess I was wrong
(ไอ เซ็ด ธิง เวอ คูล , บัท ไอ เก็ซ ซาย วอส ร็อง)
I still can’t move on
(ไอ ซทิล แค็นท มูฝ ออน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Now that could be my car
(เนา แดท เคิด บี มาย คา)
That could be my house
(แดท เคิด บี มาย เฮาซ)
That could be my baby boy that you’re nursing
(แดท เคิด บี มาย เบบิ บอย แดท ยัวร์ เนอร์ซิง)
That could be the trash that I always take out
(แดท เคิด บี เดอะ ทแร็ฌ แดท ไอ ออลเว เทค เอ้า)
That could be the chair that I love to chill in
(แดท เคิด บี เดอะ แช แดท ไอ ลัฝ ทู ชิล อิน)
That could be my food on the table at the end of the day
(แดท เคิด บี มาย ฟูด ออน เดอะ เท๊เบิ้ล แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)
Hugs and the kisses, all the love we make
(ฮัก แซน เดอะ คีสเซซ , ออล เดอะ ลัฝ วี เมค)
What the hell do you expect me to say?
(ว็อท เดอะ เฮ็ล ดู ยู เอ็คซเพคท มี ทู เซ)
What if it’s really `sposed to be this way?
(ว็อท อิฟ อิทซ ริแอ็ลลิ `sposed ทู บี ดีซ เว)
What if you’re really `sposed to be with me?
(ว็อท อิฟ ยัวร์ ริแอ็ลลิ `sposed ทู บี วิฑ มี)

[Chorus fade-out]
([ โครัซ เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What If คำอ่านไทย Babyface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น