เนื้อเพลง The Instinct คำอ่านไทย Denali

That movement something’s wrong
( แดท มูฝเม็นท ซัมติง ร็อง)
That moment i feel
(แดท โมเม็นท ไอ ฟีล)
Instead of wasting time
(อินซเทด อ็อฝ เวซทิง ไทม)
I’d like to rewind
(อาย ไลค ทู รีไวนด)
Some go away before you’re gone
(ซัม โก อะเว บิโฟ ยัวร์ กอน)
And there’s no way that it’s suppose to happen
(แอ็นด แดร์ โน เว แดท อิทซ ซัพโพส ทู แฮพเพ็น)
In between the instinct
(อิน บีทวิน ดิ อีนซทิงท)
After sundown after sundown
(อาฟเทอะ ซันดาว อาฟเทอะ ซันดาว)
There’s no mistake
(แดร์ โน มิซเทค)
wait for my return and decide my fate
(เวท ฟอ มาย ริเทิน แอ็นด ดิไซด มาย เฟท)
I’ll be without you only for a while
(แอล บี วิเฑาท ยู โอ๊นลี่ ฟอ รา ฮไวล)
That’s all i can take
(แด๊ท ซอร์ ไอ แค็น เทค)
that’s all
(แด๊ท ซอร์)
No more distractions
(โน โม ดิซทแรคฌัน)
No more excuse
(โน โม เอ็คซคยูซ)
It’s just you and me now
(อิทซ จัซท ยู แอ็นด มี เนา)
It’s just you only you
(อิทซ จัซท ยู โอ๊นลี่ ยู)
There’s no mistake
(แดร์ โน มิซเทค)
Wait for my return and decide my fate
(เวท ฟอ มาย ริเทิน แอ็นด ดิไซด มาย เฟท)
I’ll be without you only for awhile
(แอล บี วิเฑาท ยู โอ๊นลี่ ฟอ อะฮไวล)
That’s all i can take
(แด๊ท ซอร์ ไอ แค็น เทค)
That’s all
(แด๊ท ซอร์)
All in between the instinct to be
(ออล อิน บีทวิน ดิ อีนซทิงท ทู บี)
It’s only you
(อิทซ โอ๊นลี่ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Instinct คำอ่านไทย Denali

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น