เนื้อเพลง Have a Nice Day คำอ่านไทย Bon Jovi

Why you wanna tell me how to live my life?
( ฮไว ยู วอนนา เท็ล มี เฮา ทู ไลฝ มาย ไลฟ)
Who are you to tell me if it’s black or white?
(ฮู อาร์ ยู ทู เท็ล มี อิฟ อิทซ บแล็ค ออ ฮไวท)
Momma, can you help me try to understand
(มอมมา, แค็น ยู เฮ็ลพ มี ทไร ทู อันเดิซแทนด)
Is innocence the difference ‘tween a boy and a man?
(อีส อีนโนะเซ็นซ เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ tween อะ บอย แอ็นด อะ แม็น)
My daddy lived to die, that’s just the price that he paid
(มาย แดดดิ ไลฝ ทู ได , แด๊ท จัซท เดอะ พไรซ แดท ฮี เพลด)
Sacrificed his life just slaving away
(แซคริไฟซ ฮิส ไลฟ จัซท slavings อะเว)

Oh, if there’s one thing I hang onto that gets me thru the nite
(โอ , อิฟ แดร์ วัน ธิง ไอ แฮ็ง ออนทู แดท เก็ท มี ธรู เดอะ ไนท์)
I ain’t gonna do what I don’t want to; I’m gonna live my life
(ไอ เอน กอนนะ ดู ว็อท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ; แอม กอนนะ ไลฝ มาย ไลฟ)
Shining like a diamond, rolling with the dice
(ชายนิง ไลค เก ไดมันด , โรลลิง วิฑ เดอะ ไดซ)
Standing on the ledge, I show the wind how to fly
(ซแทนดิง ออน เดอะ เล็จ , ไอ โฌ เดอะ วินด เฮา ทู ฟไล)
When the world gets in my face, I say:
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เก็ท ซิน มาย เฟซ , ไอ เซ :)
Have a nice day
(แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ เด)
Have a nice day
(แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ เด)

Take a look around you; nothing’s what it seems
(เทค เก ลุค อะเรานด ยู ; นัธอิง ว็อท ดิธ ซีม)
We’re living in the broken home of hopes and dreams
(เวีย ลีฝอิง อิน เดอะ บโรเค็น โฮม อ็อฝ โฮพ แซน ดรีม)
Let me be the first to shake a helping hand
(เล็ท มี บี เดอะ เฟิซท ทู เฌค เก เฮลพิง แฮ็นด)
Anybody brave enough to take a stand
(เอนอิบอดิ บเรฝ อินัฟ ทู เทค เก ซแท็นด)
I’ve knocked on every door on every dead-end street
(แอฝ น็อค ออน เอฝริ โด ออน เอฝริ เด็ด เอ็นด ซทรีท)
Looking for forgiveness and what’s left to believe
(ลุคอิง ฟอ ฟอร์กีพเหนด แซน ว็อท เล็ฟท ทู บิลีฝ)

Oh, if there’s one thing I hang onto that gets me thru the night
(โอ , อิฟ แดร์ วัน ธิง ไอ แฮ็ง ออนทู แดท เก็ท มี ธรู เดอะ ไนท)
I ain’t gonna do what I don’t’ want to; I’m gonna live my life
(ไอ เอน กอนนะ ดู ว็อท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ; แอม กอนนะ ไลฝ มาย ไลฟ)
Shining like a diamond, rolling with the dice
(ชายนิง ไลค เก ไดมันด , โรลลิง วิฑ เดอะ ไดซ)
Standing on the ledge, I show the wind how to fly
(ซแทนดิง ออน เดอะ เล็จ , ไอ โฌ เดอะ วินด เฮา ทู ฟไล)
When the world gets in my face, I say:
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เก็ท ซิน มาย เฟซ , ไอ เซ :)
Have a nice day
(แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ เด)
Have a nice day
(แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Have a Nice Day คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น