เนื้อเพลง Sick Cycle Carousel คำอ่านไทย Lifehouse

If Shame Had A Face I Think It Would Kind Of Look Like Mine
( อิฟ เฌม แฮ็ด อะ เฟซ ไอ ธิงค อิท เวิด ไคนด อ็อฝ ลุค ไลค ไมน)
If It Had A Home Would It Be My Eyes
(อิฟ อิท แฮ็ด อะ โฮม เวิด ดิท บี มาย ไอ)
Would You Believe Me If I Said I’m Tired Of This
(เวิด ยู บิลีฝ มี อิฟ ฟาย เซ็ด แอม ไทร อ็อฝ ดีซ)
Well Here We Go Now One More Time
(เว็ล เฮียร วี โก เนา วัน โม ไทม)

I Tried To Climb Your Steps
(ไอ ทไร ทู คไลม ยุร ซเท็พ)
I Tried To Chase You Down
(ไอ ทไร ทู เชซ ยู เดาน)
I Tried To See How Low I Could Get Down To The Ground And
(ไอ ทไร ทู ซี เฮา โล ไอ เคิด เก็ท เดาน ทู เดอะ กเรานด แอ็นด)
I Tried To Earn My Way
(ไอ ทไร ทู เอิน มาย เว)
I Tried To Change This Mind
(ไอ ทไร ทู เชนจ ดีซ ไมนด)
You Better Believe That I Have Tried To Beat This
(ยู เบทเทอะ บิลีฝ แดท ไอ แฮ็ฝ ทไร ทู บีท ดีซ)

So Where Will This End It Goes On And On
(โซ ฮแว วิล ดีซ เอ็นด ดิท โกซ ออน แอ็นด ออน)
Over And Over And Over Again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Keep Spinning Around I Know That It Won’t Stop
(คีพ สปินนิ่ง อะเรานด ดาย โน แดท ดิธ ว็อนท ซท็อพ)
Till I Step Down From This For Good
(ทิล ไอ ซเท็พ เดาน ฟร็อม ดีซ ฟอ เกิด)

I Never Thought I’d End Up Here
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย เอ็นด อัพ เฮียร)
Never Thought I’d Be Standing Where I Am
(เนฝเวอะ ธอท อาย บี ซแทนดิง ฮแว ไอ แอ็ม)
I Guess I Kind Of Thought That It Would Be Easier Than This
(ไอ เก็ซ ซาย ไคนด อ็อฝ ธอท แดท ดิธ เวิด บี อีสไซน์ แฑ็น ดีซ)
I Guess I Was Wrong Now One More Time
(ไอ เก็ซ ซาย วอส ร็อง เนา วัน โม ไทม)

I Tried To Climb Your Steps
(ไอ ทไร ทู คไลม ยุร ซเท็พ)
I Tried To Chase You Down
(ไอ ทไร ทู เชซ ยู เดาน)
I Tried To See How Low I Could Get Down To The Ground And
(ไอ ทไร ทู ซี เฮา โล ไอ เคิด เก็ท เดาน ทู เดอะ กเรานด แอ็นด)
I Tried To Earn My Way
(ไอ ทไร ทู เอิน มาย เว)
I Tried To Change This Mind
(ไอ ทไร ทู เชนจ ดีซ ไมนด)
You Better Believe That I Have Tried To Beat This
(ยู เบทเทอะ บิลีฝ แดท ไอ แฮ็ฝ ทไร ทู บีท ดีซ)

So Where Will This End It Goes On And On
(โซ ฮแว วิล ดีซ เอ็นด ดิท โกซ ออน แอ็นด ออน)
Over And Over And Over Again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Keep Spinning Around I Know That It Won’t Stop
(คีพ สปินนิ่ง อะเรานด ดาย โน แดท ดิธ ว็อนท ซท็อพ)
Till I Step Down From This
(ทิล ไอ ซเท็พ เดาน ฟร็อม ดีซ)

Sick Cycle Carousel
(ซิค ไซ๊เคิ้ล แครระเซิล)
This Is A Sick Cycle Yeah
(ดีซ ซิส ซา ซิค ไซ๊เคิ้ล เย่)
Sick Cycle Carousel
(ซิค ไซ๊เคิ้ล แครระเซิล)
This Is A Sick Cycle Yeah
(ดีซ ซิส ซา ซิค ไซ๊เคิ้ล เย่)

So Where Will This End It Goes On And On
(โซ ฮแว วิล ดีซ เอ็นด ดิท โกซ ออน แอ็นด ออน)
Over And Over And Over Again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Keep Spinning Around I Know That It Won’t Stop
(คีพ สปินนิ่ง อะเรานด ดาย โน แดท ดิธ ว็อนท ซท็อพ)
Till I Step Down From This For Good
(ทิล ไอ ซเท็พ เดาน ฟร็อม ดีซ ฟอ เกิด)

Where Will This End It Goes On And On
(ฮแว วิล ดีซ เอ็นด ดิท โกซ ออน แอ็นด ออน)
Over And Over And Over Again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Keep Spinning Around I Know That It Won’t Stop
(คีพ สปินนิ่ง อะเรานด ดาย โน แดท ดิธ ว็อนท ซท็อพ)
Till I Step Down From This For Good
(ทิล ไอ ซเท็พ เดาน ฟร็อม ดีซ ฟอ เกิด)

Sick Cycle Carousel
(ซิค ไซ๊เคิ้ล แครระเซิล)
Repeat To End Of Song
(ริพีท ทู เอ็นด อ็อฝ ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sick Cycle Carousel คำอ่านไทย Lifehouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น