เนื้อเพลง Something Like You คำอ่านไทย N’Sync

Yeah, ooh
( เย่ , อู้)
So many times I thought I had it in my hands
(โซ เมนอิ ไทม ซาย ธอท ไอ แฮ็ด ดิท อิน มาย แฮ็นด)
But just like grains of sand love slipped through my
(บัท จัซท ไลค กเรน อ็อฝ แซ็นด ลัฝ สลิป ธรู มาย)
fingers
(ฟีงเกอะ)
So many nights I asked the Lord above
(โซ เมนอิ ไนท ซาย อาซค เดอะ ลอด อะบัฝ)
Please make me lucky in love
(พลีส เมค มี ลัคคิ อิน ลัฝ)
To find a love that lingers
(ทู ไฟนด อะ ลัฝ แดท ลีงเกอะ)
Something keeps telling me that you could be my
(ซัมติง คีพ เทลลิง มี แดท ยู เคิด บี มาย)
answered prayer
(อานเซอะ พเรเออะ)
You must be heaven sent
(ยู มัซท บี เฮฝเอ็น เซ็นท)
I swear
(ไอ ซแว)
Cause
(คอส)
Something happens when you look at me I forget to speak
(ซัมติง แฮพเพ็น ฮเว็น ยู ลุค แกท มี ไอ เฟาะเกท ทู ซพีค)
Something happens when you kiss my mouth
(ซัมติง แฮพเพ็น ฮเว็น ยู คิซ มาย เมาธ)
My knees get so weak
(มาย นี เก็ท โซ วีค)
Could it be true this is what God has meant for me
(เคิด ดิท บี ทรู ดีซ ซิส ว็อท ก็อด แฮ็ส เม็นท ฟอ มี)
Cause baby I can’t believe
(คอส เบบิ ไอ แค็นท บิลีฝ)
That something like you could happen to me
(แดท ซัมติง ไลค ยู เคิด แฮพเพ็น ทู มี)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Something like you
(ซัมติง ไลค ยู)

Girl in your eyes I feel your fire burn
(เกิล อิน ยุร ไอ ซาย ฟีล ยุร ไฟร เบิน)
All your secrets I will learn
(ออล ยุร ซีคเร็ท ซาย วิล เลิน)
Even if it takes forever
(อีเฝ็น อิฟ อิท เทค เฟาะเรฝเออะ)
With you by my side
(วิฑ ยู ไบ มาย ไซด)
I can do anything
(ไอ แค็น ดู เอนอิธิง)
Can do anything
(แค็น ดู เอนอิธิง)
I don’t care what tomorrow brings
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท ทุมอโร บริง)
As long as we’re together
(แอ็ส ล็อง แอ็ส เวีย ทุเกฑเออะ)
My heart is telling me that you could be my meant to be
(มาย ฮาท อีส เทลลิง มี แดท ยู เคิด บี มาย เม็นท ทู บี)
I know it more each time we touch
(ไอ โน อิท โม อีช ไทม วี ทั๊ช)

Cause
(คอส)
Something happens when you look at me I forget to speak
(ซัมติง แฮพเพ็น ฮเว็น ยู ลุค แกท มี ไอ เฟาะเกท ทู ซพีค)
Something happens when you kiss my mouth
(ซัมติง แฮพเพ็น ฮเว็น ยู คิซ มาย เมาธ)
My knees get so weak
(มาย นี เก็ท โซ วีค)
Could it be true this is what God has meant for me
(เคิด ดิท บี ทรู ดีซ ซิส ว็อท ก็อด แฮ็ส เม็นท ฟอ มี)
Cause baby I can’t believe
(คอส เบบิ ไอ แค็นท บิลีฝ)
That something like you could happen to me
(แดท ซัมติง ไลค ยู เคิด แฮพเพ็น ทู มี)

Something magical
(ซัมติง แมจอิแค็ล)
Something magical
(ซัมติง แมจอิแค็ล)
Something spiritual
(ซัมติง ซพีริชวล)
Something spiritual
(ซัมติง ซพีริชวล)
Something strong within the two of us alone, yeah
(ซัมติง ซทร็อง วิฑีน เดอะ ทู อ็อฝ อัซ อะโลน , เย่)
Something physical
(ซัมติง ฟีสอิแค็ล)
Something undeniable
(ซัมติง อันเดอไนอเบิล)
Nothing like anything [anything] that I’ve ever known,
(นัธอิง ไลค เอนอิธิง [ เอนอิธิง ] แดท แอฝ เอฝเออะ โนน ,)
girl
(เกิล)

Somethin’ happens
(ซัมติน แฮพเพ็น)
[Something happens when you look at me I forget to speak]
([ ซัมติง แฮพเพ็น ฮเว็น ยู ลุค แกท มี ไอ เฟาะเกท ทู ซพีค ])
Somethin’ happens baby
(ซัมติน แฮพเพ็น เบบิ)
[Something happens when you kiss my mouth]
([ ซัมติง แฮพเพ็น ฮเว็น ยู คิซ มาย เมาธ ])
My knees get so weak
(มาย นี เก็ท โซ วีค)
Could it be true that this is what God has meant for
(เคิด ดิท บี ทรู แดท ดีซ ซิส ว็อท ก็อด แฮ็ส เม็นท ฟอ)
me
(มี)
Cause baby I can’t believe no
(คอส เบบิ ไอ แค็นท บิลีฝ โน)
That something like you
(แดท ซัมติง ไลค ยู)
Something like you
(ซัมติง ไลค ยู)
That Something like you, could happen to me
(แดท ซัมติง ไลค ยู , เคิด แฮพเพ็น ทู มี)
Something happened yeah
(ซัมติง แฮพเพ็น เย่)
Ooh, ooh
(อู้ , อู้)
Can’t believe that you happened to me
(แค็นท บิลีฝ แดท ยู แฮพเพ็น ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something Like You คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น