เนื้อเพลง Hole in The Head คำอ่านไทย Sugababes

Seven hours since you went away
( เซฝเอ็น เอาร ซินซ ยู เว็นท อะเว)
Eleven coffees, Rickki Lake on play
(อิเลฝเอ็น คอฟฟิ , Rickki เลค ออน พเล)
But late at night when I’m feeling blue
(บัท เลท แอ็ท ไนท ฮเว็น แอม ฟีลอิง บลู)
I’d sell my ass before I think of you
(อาย เซ็ล มาย อาซ บิโฟ ไอ ธิงค อ็อฝ ยู)

Seven hours since you closed the door
(เซฝเอ็น เอาร ซินซ ยู คโลส เดอะ โด)
Started a diet, got a manicure
(ซทาท อะ ไดเอ็ท , ก็อท ดา แมนอิคยูร)
Erased your number from my telephone
(อิเรซ ยุร นัมเบอะ ฟร็อม มาย เทลอิโฟน)
And if you call me I won’t be at home
(แอ็นด อิฟ ยู คอล มี ไอ ว็อนท บี แอ็ท โฮม)

He said…
(ฮี เซ็ด)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Why’d you cry
(วาย ยู คไร)
For the guy
(ฟอ เดอะ ไก)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
Runaway
(รันนาเวย์)
Why’d you cry
(วาย ยู คไร)
For the guy
(ฟอ เดอะ ไก)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
I said ok, ‘cos…
(ไอ เซ็ด โอเค , คอซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Ooh, won’t you miss me like a hole in the head
(อู้ , ว็อนท ยู มิซ มี ไลค เก โฮล อิน เดอะ เฮ็ด)
Because I do boy,
(บิคอส ไอ ดู บอย ,)
And it’s cool boy
(แอ็นด อิทซ คูล บอย)
And ooh, bet you never thought I’d get out of bed
(แอ็นด อู้ , เบ็ท ยู เนฝเวอะ ธอท อาย เก็ท เอ้า อ็อฝ เบ็ด)
Because of you boy,
(บิคอส อ็อฝ ยู บอย ,)
Such a fool boy
(ซัช อะ ฟูล บอย)

Eleven hours on a brand new day
(อิเลฝเอ็น เอาร ออน อะ บแร็นด นยู เด)
I’m getting ready to go out and play
(แอม เกดดดิ้ง เรดอิ ทู โก เอ้า แอ็นด พเล)
It’s late at night, I’m caught in a groove
(อิทซ เลท แอ็ท ไนท , แอม คอท อิน อะ กรูฝ)
I’d kiss my ass before I’m feeling blue
(อาย คิซ มาย อาซ บิโฟ แอม ฟีลอิง บลู)

Seven hours, what you calling for?
(เซฝเอ็น เอาร , ว็อท ยู คอลลิง ฟอ)
A bunch of flowers and I slam the door
(อะ บันช อ็อฝ ฟเลาเออะ แซน ดาย ซแล็ม เดอะ โด)
You’re in my face, sorry what’s your name?
(ยัวร์ อิน มาย เฟซ , ซอริ ว็อท ยุร เนม)
Takes more than begging to reverse my brain
(เทค โม แฑ็น เบกกิง ทู ริเฝิซ มาย บเรน)
cos…
(คอซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Ooh, won’t you miss me like a hole in the head
(อู้ , ว็อนท ยู มิซ มี ไลค เก โฮล อิน เดอะ เฮ็ด)
Because I do boy,
(บิคอส ไอ ดู บอย ,)
And it’s cool boy
(แอ็นด อิทซ คูล บอย)
And ooh, bet you never thought I’d get out of bed
(แอ็นด อู้ , เบ็ท ยู เนฝเวอะ ธอท อาย เก็ท เอ้า อ็อฝ เบ็ด)
Because of you boy,
(บิคอส อ็อฝ ยู บอย ,)
Such a fool boy
(ซัช อะ ฟูล บอย)

I’m through with it
(แอม ธรู วิฑ อิท)
Over it
(โอเฝอะ อิท)
Not having it
(น็อท แฮฝวิ่ง อิท)
Crazy sh*t
(คเรสิ ฌะ *ที)
Not feeling this
(น็อท ฟีลอิง ดีซ)
Can’t deal, I quit
(แค็นท ดีล , ไอ ควิท)
No more, No more
(โน โม , โน โม)
I’m through with it
(แอม ธรู วิฑ อิท)
Not having it
(น็อท แฮฝวิ่ง อิท)
This crazy sh*t
(ดีซ คเรสิ ฌะ *ที)
Not feeling it
(น็อท ฟีลอิง อิท)
Can’t deal with it
(แค็นท ดีล วิฑ อิท)
No more, I quit
(โน โม , ไอ ควิท)
No more, no more
(โน โม , โน โม)

Breaking off the …
(บเรคคิง ออฟฟ เดอะ)
A brand new day has just begun
(อะ บแร็นด นยู เด แฮ็ส จัซท บิกัน)
Just because you made me go ” ooh ”
(จัซท บิคอส ยู เมด มี โก ” อู้ “)
Doesn’t mean I’ll put up with you
(ดัสอินท มีน แอล พัท อัพ วิฑ ยู)
Don’t you dare come back
(ด้อนท์ ยู แด คัม แบ็ค)
Can’t u see I wont take that?
(แค็นท ยู ซี ไอ ว็อนท เทค แดท)
I ain’t crying over you
(ไอ เอน คไรอิง โอเฝอะ ยู)
Better fill your head up like I told you
(เบทเทอะ ฟิล ยุร เฮ็ด อัพ ไลค ไก โทลด ยู)

[Bridge]
([ บริจ ])
Why’d you cry
(วาย ยู คไร)
For the guy
(ฟอ เดอะ ไก)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
Runaway
(รันนาเวย์)
Why’d you cry
(วาย ยู คไร)
For the guy
(ฟอ เดอะ ไก)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
I said ok, ‘cos…
(ไอ เซ็ด โอเค , คอซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Ooh, won’t you miss me like a hole in the head
(อู้ , ว็อนท ยู มิซ มี ไลค เก โฮล อิน เดอะ เฮ็ด)
Because I do boy,
(บิคอส ไอ ดู บอย ,)
And it’s cool boy
(แอ็นด อิทซ คูล บอย)
And ooh, bet you never thought I’d get out of bed
(แอ็นด อู้ , เบ็ท ยู เนฝเวอะ ธอท อาย เก็ท เอ้า อ็อฝ เบ็ด)
Because of you boy,
(บิคอส อ็อฝ ยู บอย ,)
Such a fool boy [such a fool]
(ซัช อะ ฟูล บอย [ ซัช อะ ฟูล ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Ooh, won’t you miss me like a hole in the head
(อู้ , ว็อนท ยู มิซ มี ไลค เก โฮล อิน เดอะ เฮ็ด)
Because I do boy [I do]
(บิคอส ไอ ดู บอย [ ไอ ดู ])
And it’s cool boy [yeah it’s cool]
(แอ็นด อิทซ คูล บอย [ เย่ อิทซ คูล ])
And ooh, bet you never thought I’d get out of bed
(แอ็นด อู้ , เบ็ท ยู เนฝเวอะ ธอท อาย เก็ท เอ้า อ็อฝ เบ็ด)
Because of you boy, [I do boy]
(บิคอส อ็อฝ ยู บอย , [ ไอ ดู บอย ])
Such a fool boy [such a fool]
(ซัช อะ ฟูล บอย [ ซัช อะ ฟูล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hole in The Head คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น