เนื้อเพลง Bottle It up คำอ่านไทย Sara Bareilles

There’ll be girls across the nation
( เดอะเรล บี เกิล อัครอซ เดอะ เนฌัน)
That will eat this up babe
(แดท วิล อีท ดีซ อัพ เบบ)
I know that it’s your soul but could you bottle it up and
(ไอ โน แดท อิทซ ยุร โซล บัท เคิด ยู บ๊อทเทิ่ล อิท อัพ แอ็นด)
Get down to the heart of it,
(เก็ท เดาน ทู เดอะ ฮาท อ็อฝ อิท ,)
No it’s my heart you’re sh*t out of your luck
(โน อิทซ มาย ฮาท ยัวร์ ฌะ *ที เอ้า อ็อฝ ยุร ลัค)
Don’t make me tell you again my love love love love.
(ด้อนท์ เมค มี เท็ล ยู อะเกน มาย ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
Love love love love.
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)

I am aiming to be somebody this somebody trusts
(ไอ แอ็ม เอมิง ทู บี ซัมบอดี้ ดีซ ซัมบอดี้ ทรัซท)
With her delicate soul
(วิฑ เฮอ เดลอิคิท โซล)
I don’t claim to know much except soon as you start
(ไอ ด้อนท์ คเลม ทู โน มัช เอ็กเซพท ซูน แอ็ส ยู ซทาท)
To make room for the parts
(ทู เมค รุม ฟอ เดอะ พาท)
That aren’t you it gets harder to bloom in a garden of
(แดท อเร้น ยู อิท เก็ท อาณ์เดอ ทู บลูม อิน อะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ)
Love love love love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
Love Love love love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)

Only thing I ever could need, only one good thing
(โอ๊นลี่ ธิง ไอ เอฝเออะ เคิด นีด , โอ๊นลี่ วัน เกิด ธิง)
Worth trying to be and it’s
(เวิธ ทไรอิง ทู บี แอ็นด อิทซ)

Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
I do it for Love
(ไอ ดู อิท ฟอ ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)

We can understand the sentiment you’re saying to us
(วี แค็น อันเดิซแทนด เดอะ เซนทิเม็นท ยัวร์ เซอิง ทู อัซ)
Oh,
(โอ ,)
But sensible sells so could you kindly shut up
(บัท เซนซิเบิล เซ็ล โซ เคิด ยู ไคนดลิ ฌัท อัพ)
And get started
(แอ็นด เก็ท ซทาท)
At keeping your part of the bargain aw please
(แอ็ท คีพอิง ยุร พาท อ็อฝ เดอะ บากิน อาว พลีส)
Little darlin’
(ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน)
You’re killing me sweetly with love love love love
(ยัวร์ คีลลิง มี ซวิทลิ วิฑ ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
Love love love love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)

Only thing I ever could need only one good thing
(โอ๊นลี่ ธิง ไอ เอฝเออะ เคิด นีด โอ๊นลี่ วัน เกิด ธิง)
Worth trying to be
(เวิธ ทไรอิง ทู บี)

Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
I do it for Love
(ไอ ดู อิท ฟอ ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)

Started as a flicker meant to be a flame
(ซทาท แอ็ส ซา ฟลีคเคอะ เม็นท ทู บี อะ ฟเลม)
Skin has gotten thicker but it burns the same
(ซคิน แฮ็ส กอททน ทิคเกอร์ บัท ดิธ เบิน เดอะ เซม)
Still a baby in a cradle got to take my first fall
(ซทิล อะ เบบิ อิน อะ เครเดิล ก็อท ทู เทค มาย เฟิซท ฟอล)
Baby’s getting next to nowhere with her back
(เบบิ เกดดดิ้ง เน็คซท ทู โนแวร์ วิฑ เฮอ แบ็ค)
Against the wall.
(อะเกนซท เดอะ วอล)
You meant to make me happy make me sad.
(ยู เม็นท ทู เมค มี แฮพพิ เมค มี แซ็ด)
Want to make it better better so bad.
(ว็อนท ทู เมค อิท เบทเทอะ เบทเทอะ โซ แบ็ด)
But save your resolutions for your never new year
(บัท เซฝ ยุร เรโสะลยูฌัน ฟอ ยุร เนฝเวอะ นยู เยีย)
There is only one solution I can see here.
(แดร์ อีส โอ๊นลี่ วัน โซลยูฌัน นาย แค็น ซี เฮียร)

Love you’re all I ever could need only one good thing
(ลัฝ ยัวร์ ออล ไอ เอฝเออะ เคิด นีด โอ๊นลี่ วัน เกิด ธิง)
Worth trying to be and it’s
(เวิธ ทไรอิง ทู บี แอ็นด อิทซ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
I do it for love, love, love, love
(ไอ ดู อิท ฟอ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Oh, only gonna get get what you give away,
(โอ , โอ๊นลี่ กอนนะ เก็ท เก็ท ว็อท ยู กิฝ อะเว ,)
So give love, love
(โซ กิฝ ลัฝ , ลัฝ)
Only gonna get get what you give away
(โอ๊นลี่ กอนนะ เก็ท เก็ท ว็อท ยู กิฝ อะเว)
Love.
(ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bottle It up คำอ่านไทย Sara Bareilles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น