เนื้อเพลง Last Kiss คำอ่านไทย Mariah Carey

Baby I know this, know this, know this
( เบบิ ไอ โน ดีซ , โน ดีซ , โน ดีซ)
Aint gon’ be our last kiss, last kiss, last kiss
(เอน ก็อน บี เอ๊า ลาซท คิซ , ลาซท คิซ , ลาซท คิซ)
Aint gon’ be our last kiss, last kiss, last kiss
(เอน ก็อน บี เอ๊า ลาซท คิซ , ลาซท คิซ , ลาซท คิซ)

Feel so empty inside
(ฟีล โซ เอมทิ อีนไซด)
Since our last kiss goodbye
(ซินซ เอ๊า ลาซท คิซ กู๊ดบาย)
Picture you in my mind
(พีคเชอะ ยู อิน มาย ไมนด)
And I can’t seem to rationalize
(แอ็นด ดาย แค็นท ซีม ทู แรฌอะแนะไลส)
The way we let it end
(เดอะ เว วี เล็ท ดิธ เอ็นด)
It just don’t make no sense
(อิท จัซท ด้อนท์ เมค โน เซ็นซ)
This can’t be happening
(ดีซ แค็นท บี แฮพเพะนิง)
I need you back again
(ไอ นีด ยู แบ็ค อะเกน)

Everybody asking questions
(เอวี่บอดี้ อาคกิ้ง คเวซชัน)
Like we’re some kind of obsession
(ไลค เวีย ซัม ไคนด อ็อฝ อ็อบเซฌอัน)
For the millionth time asking I’m like
(ฟอ เดอะ มีลยันธ ไทม อาคกิ้ง แอม ไลค)
” Uhh let it rest ”
(” อา เล็ท ดิธ เร็ซท “)
Can i get a minute to breathe
(แค็น นาย เก็ท ดา มินยูท ทู บรีฑ)
They’re like ” Nope,
(เดรว ไลค ” โนพ ,)
What’s up with you and so-so? ”
(ว็อท อัพ วิฑ ยู แอ็นด โซ โซ “)

But in my heart I know this
(บัท อิน มาย ฮาท ไอ โน ดีซ)
Ain’t gon’ be our last kiss
(เอน ก็อน บี เอ๊า ลาซท คิซ)
It’s too big we just can’t quit
(อิทซ ทู บิก วี จัซท แค็นท ควิท)
What you think this is
(ว็อท ยู ธิงค ดีซ ซิส)
Our love will always exist
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว เอ็กสีซท)
Oh listen to me
(โอ ลิ๊สซึ่น ทู มี)

Boy you know we trill
(บอย ยู โน วี ทริล)
So stop frontin’
(โซ ซท็อพ ฟ้อนดิน)
What we got is still
(ว็อท วี ก็อท อีส ซทิล)
Somethin’ somethin’
(ซัมติน ซัมติน)
Oh this feeling it’s too good to miss
(โอ ดีซ ฟีลอิง อิทซ ทู เกิด ทู มิซ)
And ain’t no kiss gon’ ever be our last kiss
(แอ็นด เอน โน คิซ ก็อน เอฝเออะ บี เอ๊า ลาซท คิซ)

Ooh you said you’d never leave me
(อู้ ยู เซ็ด ยูต เนฝเวอะ ลีฝ มี)
So I’ll keep believing
(โซ แอล คีพ บีลีฝวิง)
That eventually
(แดท อิเฝนชัวลิ)
We gon’ kiss away the hurt
(วี ก็อน คิซ อะเว เดอะ เฮิท)
Do it like it were
(ดู อิท ไลค อิท เวอ)
And wake up how we used to be
(แอ็นด เวค อัพ เฮา วี ยูซ ทู บี)

Never let it go, get it right
(เนฝเวอะ เล็ท ดิธ โก , เก็ท ดิธ ไรท)
Bring it back home, stay for life
(บริง อิท แบ็ค โฮม , ซเท ฟอ ไลฟ)
Call it what you want, it’s in your eyes
(คอล อิท ว็อท ยู ว็อนท , อิทซ ซิน ยุร ไอ)
We gon’ make it thru this i’ll prove it
(วี ก็อน เมค อิท ธรู ดีซ แอล พรูฝ อิท)
Somethin’ bout our love
(ซัมติน เบาท เอ๊า ลัฝ)
Will not fade away
(วิล น็อท เฝด อะเว)
Always everlasting and
(ออลเว เอฝเวอร์ลาสทิงแอ็นด)

In my heart I know this
(อิน มาย ฮาท ไอ โน ดีซ)
Ain’t gon’ be our last kiss
(เอน ก็อน บี เอ๊า ลาซท คิซ)
It’s too big we just can’t quit
(อิทซ ทู บิก วี จัซท แค็นท ควิท)
What you think this is
(ว็อท ยู ธิงค ดีซ ซิส)
Our love will always exist
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว เอ็กสีซท)
Oh listen to me
(โอ ลิ๊สซึ่น ทู มี)

Boy you know we trill
(บอย ยู โน วี ทริล)
So stop frontin’
(โซ ซท็อพ ฟ้อนดิน)
What we got is still
(ว็อท วี ก็อท อีส ซทิล)
Somethin’ somethin’
(ซัมติน ซัมติน)
Oh this feeling it’s too good to miss
(โอ ดีซ ฟีลอิง อิทซ ทู เกิด ทู มิซ)
And ain’t no kiss gon’ ever be our last kiss
(แอ็นด เอน โน คิซ ก็อน เอฝเออะ บี เอ๊า ลาซท คิซ)

Baby I know this, know this, know this
(เบบิ ไอ โน ดีซ , โน ดีซ , โน ดีซ)
Aint gon’ be our last kiss, last kiss, last kiss
(เอน ก็อน บี เอ๊า ลาซท คิซ , ลาซท คิซ , ลาซท คิซ)
Aint gon’ be our last kiss, last kiss, last kiss
(เอน ก็อน บี เอ๊า ลาซท คิซ , ลาซท คิซ , ลาซท คิซ)

In my heart I know this
(อิน มาย ฮาท ไอ โน ดีซ)
Ain’t gon’ be our last kiss
(เอน ก็อน บี เอ๊า ลาซท คิซ)
It’s too big we just can’t quit
(อิทซ ทู บิก วี จัซท แค็นท ควิท)
What you think this is
(ว็อท ยู ธิงค ดีซ ซิส)
Our love will always exist
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว เอ็กสีซท)
Oh listen to me
(โอ ลิ๊สซึ่น ทู มี)

Boy you know we trill
(บอย ยู โน วี ทริล)
So stop frontin’
(โซ ซท็อพ ฟ้อนดิน)
What we got is still
(ว็อท วี ก็อท อีส ซทิล)
Somethin’ somethin’
(ซัมติน ซัมติน)
Oh this feeling it’s too good to miss
(โอ ดีซ ฟีลอิง อิทซ ทู เกิด ทู มิซ)
And ain’t no kiss gon’ ever be our last kiss
(แอ็นด เอน โน คิซ ก็อน เอฝเออะ บี เอ๊า ลาซท คิซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Kiss คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น