เนื้อเพลง Anthem Part 2 คำอ่านไทย Blink 182

()

Everything has fallen to pieces,
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ฟอลเล็น ทู พีซ ,)
Earth is dying help me Jesus
(เอิธ อีส ไดอิง เฮ็ลพ มี จีสัซ)
We need guidance, we’ve been misled,
(วี นีด ไกดแอ็นซ , หวีบ บีน มิซเลด ,)
young and hostile, but not stupid.
(ยัง แอ็นด ฮอซทิล , บัท น็อท ซทยูทิด)

Corporate leaders, politicians,
(คอโพะริท ลีดเออะ , พอลิทีฌแอ็น ,)
kids can’t vote, adults elect them
(คิด แค็นท โฝท , อะดัลท อิเลคท เฑ็ม)
Laws that rule the school and workplace,
(ลอ แดท รูล เดอะ ซคูล แอ็นด workplace ,)
signs that caution, sixteen’s unsafe.
(ไซน แดท คอฌัน , ซิคซทีน unsafe)

We really need to see this through,
(วี ริแอ็ลลิ นีด ทู ซี ดีซ ธรู ,)
we never wanted to be abused
(วี เนฝเวอะ ว็อนท ทู บี อับยูซ)
We’ll never give up, it’s no use,
(เว็ล เนฝเวอะ กิฝ อัพ , อิทซ โน ยูซ ,)
if we’re f*cked up you’re to blame
(อิฟ เวีย เอฟ *cked อัพ ยัวร์ ทู บเลม)

Let this train wreck burn more slowly,
(เล็ท ดีซ ทเรน เร็ค เบิน โม ซโลลิ ,)
kids are victims in this story
(คิด แซร์ ฝิคทิม ซิน ดีซ ซโทริ)
Drown our youth with usless warnings,
(ดเราน เอ๊า ยูธ วิฑ usless วอนิง ,)
teenage rules they’re f*cked and boring
(ทีนเอจ รูล เดรว เอฟ *cked แอ็นด โบริง)

We really need to see this through,
(วี ริแอ็ลลิ นีด ทู ซี ดีซ ธรู ,)
we never wanted to be abused
(วี เนฝเวอะ ว็อนท ทู บี อับยูซ)
We’ll never give up, it’s no use,
(เว็ล เนฝเวอะ กิฝ อัพ , อิทซ โน ยูซ ,)
if we’re f*cked up you’re to blame
(อิฟ เวีย เอฟ *cked อัพ ยัวร์ ทู บเลม)

Everything has fallen to pieces,
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ฟอลเล็น ทู พีซ ,)
Everything has fallen to pieces,
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ฟอลเล็น ทู พีซ ,)
Everything has fallen to pieces,
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ฟอลเล็น ทู พีซ ,)
Everything has fallen to pieces,
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ฟอลเล็น ทู พีซ ,)
Everything has fallen to …
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ฟอลเล็น ทู)

We really need to see this through,
(วี ริแอ็ลลิ นีด ทู ซี ดีซ ธรู ,)
we never wanted to be abused,
(วี เนฝเวอะ ว็อนท ทู บี อับยูซ ,)
We’ll never give up, it’s no use,
(เว็ล เนฝเวอะ กิฝ อัพ , อิทซ โน ยูซ ,)
if we’re f*cked up you’re to blame!
(อิฟ เวีย เอฟ *cked อัพ ยัวร์ ทู บเลม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anthem Part 2 คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น