เนื้อเพลง Heaven คำอ่านไทย Kelly Rowland

I wanna love together
( ไอ วอนนา ลัฝ ทุเกฑเออะ)
Kiss and touching feels better
(คิซ แซน ทัชชิง ฟีล เบทเทอะ)
Now that I have, have you
(เนา แดท ไอ แฮ็ฝ , แฮ็ฝ ยู)
I couldn’t ask for nothing more like
(ไอ คูดซึ่น อาซค ฟอ นัธอิง โม ไลค)
Just a breeze in summer days
(จัซท ดา บรีส อิน ซัมเมอะ เด)
Autumn above the sun not to rain
(ออทัม อะบัฝ เดอะ ซัน น็อท ทู เรน)
You’ve always seemed too proud to me with your love
(ยู๊ฟ ออลเว ซีมี ทู พเราด ทู มี วิฑ ยุร ลัฝ)
If you’re far away
(อิฟ ยัวร์ ฟา อะเว)
I want you near my selfish shade
(ไอ ว็อนท ยู เนีย มาย เซลฟิส เฌด)
No words I saw some city can
(โน เวิด ซาย ซอ ซัม ซีทอิ แค็น)
It takes the joy to stop my tears
(อิท เทค เดอะ จอย ทู ซท็อพ มาย เทีย)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)

I have found those treasure in this ocean of pleasure
(ไอ แฮ็ฝ เฟานด โฑส ทเรฉเออะ อิน ดีซ โอแฌ็น อ็อฝ พเลฉเออะ)
And now that I have, have you
(แอ็นด เนา แดท ไอ แฮ็ฝ , แฮ็ฝ ยู)
I won’t search for anything more
(ไอ ว็อนท เซิช ฟอ เอนอิธิง โม)
Oh love
(โอ ลัฝ)
What had been done to me
(ว็อท แฮ็ด บีน ดัน ทู มี)
This crazy feeling I can’t describe
(ดีซ คเรสิ ฟีลอิง ไอ แค็นท ดิซไครบ)
It feels like love it must be love it must be love
(อิท ฟีล ไลค ลัฝ อิท มัซท บี ลัฝ อิท มัซท บี ลัฝ)
Feels like snowcraze in mountain tops
(ฟีล ไลค snowcraze อิน เมานทิน ท็อพ)
When I see your eyes from afar
(ฮเว็น นาย ซี ยุร ไอ ฟร็อม อะฟา)
All I can do is run with the primes
(ออล ไอ แค็น ดู อีส รัน วิฑ เดอะ พไรม)
Love is all I got
(ลัฝ อีส ซอร์ ไอ ก็อท)
I feel so at home
(ไอ ฟีล โซ แอ็ท โฮม)
Live alone
(ไลฝ อะโลน)

Oh love
(โอ ลัฝ)
Love, when I’m in love
(ลัฝ , ฮเว็น แอม อิน ลัฝ)
It feels like I’m melting into you
(อิท ฟีล ไลค แอม เมลทิง อีนทุ ยู)
You keep me so warm
(ยู คีพ มี โซ วอม)
Ooh I feel so high above
(อู้ ไอ ฟีล โซ ไฮ อะบัฝ)
Got a glimpse of heaven in your eyes
(ก็อท ดา กลิมซ อ็อฝ เฮฝเอ็น อิน ยุร ไอ)
It’s sure it’d be love
(อิทซ ฌุร อิทด บี ลัฝ)
Your love so good
(ยุร ลัฝ โซ เกิด)

Baby we grow together
(เบบิ วี กโร ทุเกฑเออะ)
This is the joy it never ends
(ดีซ ซิส เดอะ จอย อิท เนฝเวอะ เอ็นด)
There’s nothing I’d rather see
(แดร์ นัธอิง อาย ราฑเออะ ซี)
Then the love in your eyes’ on me
(เด็น เดอะ ลัฝ อิน ยุร ไอ ออน มี)
Cause it’s feeling so surreal
(คอส อิทซ ฟีลอิง โซ เซอร์เรียล)
It touch the places you didn’t feel
(อิท ทั๊ช เดอะ พเลซ ยู ดิ๊นอิน ฟีล)
I used to open now I feel trust in love
(ไอ ยูซ ทู โอเพ็น เนา ไอ ฟีล ทรัซท อิน ลัฝ)
I’m a lady in love of joy
(แอม มา เลดิ อิน ลัฝ อ็อฝ จอย)
You’re the disconnection of dirty boy
(ยัวร์ เดอะ disconnection อ็อฝ เดอทิ บอย)
I were sent to tell you feel the voice
(ไอ เวอ เซ็นท ทู เท็ล ยู ฟีล เดอะ ฝอยซ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
Love, oh my love
(ลัฝ , โอ มาย ลัฝ)
You keep me so warm
(ยู คีพ มี โซ วอม)
It’s like I’m melting into you
(อิทซ ไลค แอม เมลทิง อีนทุ ยู)
Melting, I’m melting
(เมลทิง , แอม เมลทิง)
You keep me so good
(ยู คีพ มี โซ เกิด)
Oh I feel so high above
(โอ ไอ ฟีล โซ ไฮ อะบัฝ)
I’d feel so high
(อาย ฟีล โซ ไฮ)
Got a glimpse of heaven in your eyes
(ก็อท ดา กลิมซ อ็อฝ เฮฝเอ็น อิน ยุร ไอ)
It’s sure it’d be love
(อิทซ ฌุร อิทด บี ลัฝ)
Your love so good
(ยุร ลัฝ โซ เกิด)
Love, love, oh oh
(ลัฝ , ลัฝ , โอ โอ)
It’s like I’m melting into you
(อิทซ ไลค แอม เมลทิง อีนทุ ยู)
I’m melting
(แอม เมลทิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven คำอ่านไทย Kelly Rowland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น