เนื้อเพลง G-Force คำอ่านไทย Sonic Youth

Don’t be a fool girl
( ด้อนท์ บี อะ ฟูล เกิล)
He’s taking you all the way
(อีส เทคอิง ยู ออล เดอะ เว)
We have gone to burn you up
(วี แฮ็ฝ กอน ทู เบิน ยู อัพ)
You’ve all gone to burn me up
(ยู๊ฟ ออล กอน ทู เบิน มี อัพ)
Got to, real life
(ก็อท ทู , ริแอ็ล ไลฟ)
You make me feel so stupid
(ยู เมค มี ฟีล โซ ซทยูทิด)
I wish it was five minutes before yesterday
(ไอ วิฌ อิท วอส ไฟฝ มินยูท บิโฟ เยซเทอะดิ)
Do you remember the time we were gonna
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม วี เวอ กอนนะ)
Do that? [Sweetheart, come here]
(ดู แดท [ สวีทฮาร์ท , คัม เฮียร ])
Bring me all your food and I won’t kill you
(บริง มี ออล ยุร ฟูด แอ็นด ดาย ว็อนท คิล ยู)
Darling, darling
(ดาลิง , ดาลิง)
Do you wanna f*ck me?
(ดู ยู วอนนา เอฟ *ck มี)
No. Bring me all your food.
(โน บริง มี ออล ยุร ฟูด)
Don’t be a fool girl
(ด้อนท์ บี อะ ฟูล เกิล)
The lotto made our American dream come true
(เดอะ lotto เมด เอ๊า อะเมริแค็น ดรีม คัม ทรู)
Don’t go in the water
(ด้อนท์ โก อิน เดอะ วอเทอะ)
Darling, darling
(ดาลิง , ดาลิง)
Got to, it’s real life [Hey sugar]
(ก็อท ทู , อิทซ ริแอ็ล ไลฟ [ เฮ ฌูกเออะ ])
Come on, come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
Come on, come on…
(คัมมอน , คัมมอน)
I don’t remember what it was like yesterday
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ ว็อท ดิธ วอส ไลค เยซเทอะดิ)
Was there a yesterday?
(วอส แดร์ อะ เยซเทอะดิ)
G-force, $8.99
(จี โฟซ , $8 99)
$79.95
($79 95)
The ice ballet, Sleeping Beauty
(ดิ ไอซ แบลเล , ซลีพพิง บยูทิ)
She’s a real jogger
(ชี ซา ริแอ็ล jogger)
What becomes a mirror shade most [Huh?]
(ว็อท บิคัม ซา มีเรอะ เฌด โมซท [ ฮู ])
Come on girl
(คัมมอน เกิล)
We’re gonna burn you [What’s that?]
(เวีย กอนนะ เบิน ยู [ ว็อท แดท ])
You’re contaminated
(ยัวร์ ค็อนแท็มอิเนท)
Something’s out there, look
(ซัมติง เอ้า แดร์ , ลุค)
Don’t you see?
(ด้อนท์ ยู ซี)
Something used to be out there [I swear]
(ซัมติง ยูซ ทู บี เอ้า แดร์ [ ไอ ซแว ])
I have it all in this book
(ไอ แฮ็ฝ อิท ดอร์ อิน ดีซ เบิค)
Do you wanna f*ck me? [sure]
(ดู ยู วอนนา เอฟ *ck มี [ ฌุร ])
We used to go to the place
(วี ยูซ ทู โก ทู เดอะ พเลซ)
Tell you what I’m gonna do
(เท็ล ยู ว็อท แอม กอนนะ ดู)
I’ll make you an offer
(แอล เมค ยู แอน ออฟเฟอะ)
Don’t do that
(ด้อนท์ ดู แดท)
What’s it gonna be ya, pal?
(ว็อท ซิท กอนนะ บี ยา , แพ็ล)
Don’t be a bully just cuz I’m a girl
(ด้อนท์ บี อะ บุลลิ จัซท คัซ แอม มา เกิล)
Do I make you feel silly?
(ดู ไอ เมค ยู ฟีล ซีลลิ)
Is he the tall one?
(อีส ฮี เดอะ ทอล วัน)
I’m sorry, I didn’t mean it to sound like that
(แอม ซอริ , ไอ ดิ๊นอิน มีน หนิด ทู เซานด ไลค แดท)
Honey, you can pick up that phone, call Papa
(ฮันอิ , ยู แค็น พิค อัพ แดท โฟน , คอล พะพา)
And all your troubles will be over
(แอ็นด ออล ยุร ทรั๊บเบิ้ล วิล บี โอเฝอะ)
I just hope it was worth it
(ไอ จัซท โฮพ อิท วอส เวิธ อิท)
As soon as the sun goes down
(แอ็ส ซูน แอ็ส เดอะ ซัน โกซ เดาน)
He’s going into town
(อีส โกอิ้ง อีนทุ ทาวน์)
And he’s gonna play pool
(แอ็นด อีส กอนนะ พเล พูล)
Got to, it’s real life [Yeah]
(ก็อท ทู , อิทซ ริแอ็ล ไลฟ [ เย่ ])
She always told me you would
(ชี ออลเว โทลด มี ยู เวิด)
Somehow I didn’t believe it
(ซัมฮาว ไอ ดิ๊นอิน บิลีฝ อิท)
I’ll tell you one thing though
(แอล เท็ล ยู วัน ธิง โธ)
I think it’s gonna rain tomorrow
(ไอ ธิงค อิทซ กอนนะ เรน ทุมอโร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง G-Force คำอ่านไทย Sonic Youth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น