เนื้อเพลง My Baby คำอ่านไทย Lil’ Romeo

{People Talking}
( {พี๊เพิ่ล กำลังทอค })
DJ: Hotline.
(ดีเจ : ฮอทไลน์)
Girl: Can I request a song?
(เกิล : แค็น นาย ริคเวซท ดา ซ็อง)
DJ: Sure.
(ดีเจ : ฌุร)
Girl: My Baby by Lil’ Romeo.
(เกิล : มาย เบบิ ไบ ลิล โรมีโอ)
DJ: OK
(ดีเจ : โอเค)

[Chorus] {Girl Singing & Lil Romeo}
([ โครัซ ] {เกิล ซิงกิง & ลิล โรมีโอ})
G: Oh Romeo give me a chance
(จี : โอ โรมีโอกิฝ มี อะ ชานซ)
LR: ” Ut Uh ” Tia I don’t need a girlfriend
(LR : ” Ut อา ” Tia ไอ ด้อนท์ นีด อะ เกลิลเฟรน)
G: Won’t you walk me home anyway
(จี : ว็อนท ยู วอค มี โฮม เอนอิเว)
LR: [haha]Okay.
(LR : [ ฮาฮา ] โอเค)
G: Oh Romeo the cutest boy I know
(จี : โอ โรมีโอเดอะ คิวเดด บอย ไอ โน)
LR: I know, I know
(LR : ไอ โน , ไอ โน)
G: So let me be your girlfriend
(จี : โซ เล็ท มี บี ยุร เกลิลเฟรน)

{Lil’ Romeo}
({ลิล โรมีโอ})
They call me Lil’ P I represent the CP3
(เด คอล มี ลิล พี ไอ เรพริเสนท เดอะ CP3)
Calliope ya heard? East, west of New Orleans
(คอลเรปี้ ยา เฮิด อีซท , เว็ซท อ็อฝ นยู โอรีอินสฺ)
I got an uncle named Silkk and an uncle named C
(ไอ ก็อท แอน อั๊งเคิ่ล เนม Silkk แอ็นด แอน อั๊งเคิ่ล เนม ซี)
I been dribblin’ the ball since the age of 3
(ไอ บีน dribblin เดอะ บอล ซินซ ดิ เอจ อ็อฝ ที)
I got game like Kobe cause I’m like my poppa P[?]
(ไอ ก็อท เกม ไลค โกบี คอส แอม ไลค มาย พอพพะ พี [ ])
Cause I’m in the zone, ain’t no stoppin’ me
(คอส แอม อิน เดอะ โสน , เอน โน สตอปพิน มี)
Cause you can jump a baby hummer, girls be jockin’ me
(คอส ยู แค็น จัมพ อะ เบบิ ฮัมเมอร์ , เกิล บี จอคกิน มี)
Them Miller boys wear No Limit Gear from head to feet
(เฑ็ม มีลเลอะ บอย แว โน ลีมอิท เกีย ฟร็อม เฮ็ด ทู ฟีท)
It’s Like That Whodi?[ Got me crazy]
(อิทซ ไลค แดท Whodi [ ก็อท มี คเรสิ ])
It’s Like That Whodi?[ I want to be your lady]
(อิทซ ไลค แดท Whodi [ ไอ ว็อนท ทู บี ยุร เลดิ ])
It’s Like That Whodi?[ Why won’t you be my baby]
(อิทซ ไลค แดท Whodi [ ฮไว ว็อนท ยู บี มาย เบบิ ])
It’s Like That Whodi?[ Can’t no girl fade me]
(อิทซ ไลค แดท Whodi [ แค็นท โน เกิล เฝด มี ])
Meet me at the skating rink
(มีท มี แอ็ท เดอะ skatings ริงค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Lil’ Romeo}
({ลิล โรมีโอ})
11 years old, making A’s and B’s
(11 เยีย โอลด , เมคอิง แอ็ส แซน Bs)
And these little mommy’s can’t keep they hands off me
(แอ็นด ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล มอมมิ แค็นท คีพ เด แฮ็นด ออฟฟ มี)
If you see me in the streets holla ” Whats up Doc? ”
(อิฟ ยู ซี มี อิน เดอะ ซทรีท ฮอลละ ” ว็อท อัพ ด็อค “)
I got a Bugs Bunny chain with a matchin’ watch
(ไอ ก็อท ดา บัก บันนิ เชน วิฑ อะ แมทชิน ว็อช)
I make ya’ll jump like Kriss Kross, bounce like Bow
(ไอ เมค ยอล จัมพ ไลค ครีส ครอส , เบานซ ไลค เบา)
I’m the next generation I came to lock it down
(แอม เดอะ เน็คซท เจเนอะเรฌัน นาย เคม ทู ล็อค อิท เดาน)
I’m a little boy but I live a big man’s life
(แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล บอย บัท ไอ ไลฝ อะ บิก แม็น ไลฟ)
I got girls passin’ notes tryin’ to be my wife
(ไอ ก็อท เกิล passin โนท ทายอิน ทู บี มาย ไวฟ)
I got grown women, wantin’ to be in my life
(ไอ ก็อท กโรน วีมเอิน , วอนทิน ทู บี อิน มาย ไลฟ)
By the time I’m 18 I’m not gonna’ be nothin’ nice
(ไบ เดอะ ไทม แอม 18 แอม น็อท กอนนะ บี นอทติน ไน๊ซ์)
I’m that R-O-M-E-O
(แอม แดท อาร์ โอ เอ็ม อี โอ)
after high school, I’m goin’ straight to the pros [Bounce, Bounce]
(อาฟเทอะ ไฮ ซคูล , แอม โกอิน ซทเรท ทู เดอะ พโร [ เบานซ , เบานซ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Girl singing}
({เกิล กำลังซิง })
Soldier boy I want you to myself
(โซลเจอะ บอย ไอ ว็อนท ยู ทู ไมเซลฟ)
Don’t want them girls around
(ด้อนท์ ว็อนท เฑ็ม เกิล อะเรานด)
You’re the flyest thing up in here boy
(ยัวร์ เดอะ ฟายเอส ธิง อัพ อิน เฮียร บอย)
Thats why it’s goin’ down
(แด๊ท ฮไว อิทซ โกอิน เดาน)
I heard they call you Romeo, well I’m you’re Juliet
(ไอ เฮิด เด คอล ยู โรมีโอ, เว็ล แอม ยัวร์ จูรีเอด)
You must be good and out of see[?], cause’ boy you’re hard to get
(ยู มัซท บี เกิด แอ็นด เอ้า อ็อฝ ซี [ ] , คอส บอย ยัวร์ ฮาด ทู เก็ท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Various people}
({แฝเรียซ พี๊เพิ่ล })
Romeo! [fire boys make them elbows swing]
(โรมีโอ! [ ไฟร บอย เมค เฑ็ม เอลโบ ซวิง ])
Romeo! [fire boys make them elbows swing,
(โรมีโอ! [ ไฟร บอย เมค เฑ็ม เอลโบ ซวิง ,)
fire girls make them elbows swing]
(ไฟร เกิล เมค เฑ็ม เอลโบ ซวิง ])
Fire boys make them elbows swing, Fire girls make them elbows swing
(ไฟร บอย เมค เฑ็ม เอลโบ ซวิง , ไฟร เกิล เมค เฑ็ม เอลโบ ซวิง)
Fire boys make them elbows swing, Fire girls make them elbows swing
(ไฟร บอย เมค เฑ็ม เอลโบ ซวิง , ไฟร เกิล เมค เฑ็ม เอลโบ ซวิง)
Fire boys make them elbows swing, Fire girls make them elbows swing
(ไฟร บอย เมค เฑ็ม เอลโบ ซวิง , ไฟร เกิล เมค เฑ็ม เอลโบ ซวิง)
Romeo boy do that thing, Romeo boy do that thing
(โรมีโอบอย ดู แดท ธิง , โรมีโอบอย ดู แดท ธิง)
Romeo boy do that thing, Romeo boy do that thing
(โรมีโอบอย ดู แดท ธิง , โรมีโอบอย ดู แดท ธิง)
This is for the fire girls from uptown[?]
(ดีซ ซิส ฟอ เดอะ ไฟร เกิล ฟร็อม อัพเทาน [ ])
this is for the fire boys that don’t care
(ดีซ ซิส ฟอ เดอะ ไฟร บอย แดท ด้อนท์ แค)
This is for the fire girls from uptown[?]
(ดีซ ซิส ฟอ เดอะ ไฟร เกิล ฟร็อม อัพเทาน [ ])
this is for the fire boys that don’t care
(ดีซ ซิส ฟอ เดอะ ไฟร บอย แดท ด้อนท์ แค)
[haha]That’s all folks!
([ ฮาฮา ] แด๊ท ซอร์ โฟค !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Baby คำอ่านไทย Lil’ Romeo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น