เนื้อเพลง Give Me A Reason คำอ่านไทย The Corrs

Give me a reason…
( กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)

It’s not romantic here in blue
(อิทซ น็อท โระแมนทิค เฮียร อิน บลู)
Swimming, swimming in blue
(สวิมมิง , สวิมมิง อิน บลู)
You left me lonely and confused
(ยู เล็ฟท มี โลนลิ แอ็นด ค็อนฟยูส)
Question, questioning you
(คเวซชัน , เควสชันนิง ยู)
So soon goodbye you stole my heart
(โซ ซูน กู๊ดบาย ยู ซโทล มาย ฮาท)
I’m believe, believing you
(แอม บิลีฝ , บีลีฝวิงยู)
Was it a lie right from the start
(วอส ซิท อะ ไล ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Answer, answer me do
(อานเซอะ , อานเซอะ มี ดู)

* [Well/Cause] now my body’s weak, so just give me a reason
(* [ เว็ล /คอส ] เนา มาย บอดอิ วีค , โซ จัซท กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
And my make-up’s off, so just give me a reason
(แอ็นด มาย เมค อัพสฺ ออฟฟ , โซ จัซท กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
And my defense’s down, so just give me a reason
(แอ็นด มาย ดิเฟนซ เดาน , โซ จัซท กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
[Give me a reason, give me a reason]
([ กิฝ มี อะ รี๊ซั่น , กิฝ มี อะ รี๊ซั่น ])

You’ll never know the love I felt
(โยว เนฝเวอะ โน เดอะ ลัฝ ไอ เฟ็ลท)
Waiting, waiting for you
(เวททิง , เวททิง ฟอ ยู)
It takes a weak heart to forget
(อิท เทค ซา วีค ฮาท ทู เฟาะเกท)
Follow, follow it through
(ฟอลโล , ฟอลโล อิท ธรู)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

So what’s a girl like me to do
(โซ ว็อท ซา เกิล ไลค มี ทู ดู)
Drowning, drowning in you
(ดเรานอิง , ดเรานอิง อิน ยู)
And who’s to save me from the blue
(แอ็นด ฮู ทู เซฝ มี ฟร็อม เดอะ บลู)
Carry, carry me through
(แคริ , แคริ มี ธรู)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

I am strong enough, so just give me a reason
(ไอ แอ็ม ซทร็อง อินัฟ , โซ จัซท กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
Now my body’s weak, so just give me a reason
(เนา มาย บอดอิ วีค , โซ จัซท กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
And my make-up’s off, so just give me a reason
(แอ็นด มาย เมค อัพสฺ ออฟฟ , โซ จัซท กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
My defense’s down, so just give me a reason
(มาย ดิเฟนซ เดาน , โซ จัซท กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
Give me a reason, give me a reason
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น , กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
Give me a reason, give me a reason
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น , กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
Give me a reason, what did I do wrong
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น , ว็อท ดิด ดาย ดู ร็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Me A Reason คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น