เนื้อเพลง Lay All Your Love On Me คำอ่านไทย Abba

I wasn’t jealous before we met
( ไอ วอสซึ้น เจลอัซ บิโฟ วี เม็ท)
Now every woman I see is a potential threat
(เนา เอฝริ วูมเอิน นาย ซี อีส ซา โพะเทนแฌ็ล ธเร็ท)
And I’m possessive, it isn’t nice
(แอ็นด แอม โพซเซสซีฝ , อิท อีสซึ่น ไน๊ซ์)
You’ve heard me saying that smoking was my only vice
(ยู๊ฟ เฮิด มี เซอิง แดท สโมคกิ้ง วอส มาย โอ๊นลี่ ไฝซ)
But now it isn’t true
(บัท เนา อิท อีสซึ่น ทรู)
Now everything is new
(เนา เอ๊วี่ติง อีส นยู)
And all I’ve learned has overturned
(แอ็นด ออล แอฝ เลิน แฮ็ส โอเฝอะเทิน)
I beg of you…
(ไอ เบ็ก อ็อฝ ยู)

Don’t go wasting your emotion
(ด้อนท์ โก เวซทิง ยุร อิโมฌัน)
Lay all your love on me
(เล ออล ยุร ลัฝ ออน มี)

It was like shooting a sitting duck
(อิท วอส ไลค ชูดดิง อะ ซีททิง ดั๊ค)
A little smalltalk, a smile and baby I was stuck
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล smalltalk , อะ ซไมล แอ็นด เบบิ ไอ วอส ซทัค)
I still don’t know what you’ve done with me
(ไอ ซทิล ด้อนท์ โน ว็อท ยู๊ฟ ดัน วิฑ มี)
A grown-up woman should never fall so easily
(อะ กโรน อัพ วูมเอิน เชิด เนฝเวอะ ฟอล โซ อีสอิลิ)
I feel a kind of fear
(ไอ ฟีล อะ ไคนด อ็อฝ เฟีย)
When I don’t have you near
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ยู เนีย)
Unsatisfied, I skip my pride
(อันแซดีสฟายดฺ , ไอ ซคิพ มาย พไรด)
I beg you dear…
(ไอ เบ็ก ยู เดีย)

Don’t go wasting your emotion
(ด้อนท์ โก เวซทิง ยุร อิโมฌัน)
Lay all your love on me
(เล ออล ยุร ลัฝ ออน มี)
Don’t go sharing your devotion
(ด้อนท์ โก ชาร์ริง ยุร ดิโฝฌัน)
Lay all your love on me
(เล ออล ยุร ลัฝ ออน มี)

I’ve had a few little love affairs
(แอฝ แฮ็ด อะ ฟยู ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ แอ็ฟแฟ)
They didn’t last very long and they’ve been pretty scarce
(เด ดิ๊นอิน ลาซท เฝริ ล็อง แอ็นด เดวฟ บีน พรีททิ ซแคซ)
I used to think that was sensible
(ไอ ยูซ ทู ธิงค แดท วอส เซนซิเบิล)
It makes the truth even more incomprehensible
(อิท เมค เดอะ ทรูธ อีเฝ็น โม อินค็อมพริเฮนซิบ)
Cause everything is new
(คอส เอ๊วี่ติง อีส นยู)
And everything is you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
And all I’ve learned has overturned
(แอ็นด ออล แอฝ เลิน แฮ็ส โอเฝอะเทิน)
What can I do…
(ว็อท แค็น นาย ดู)

Don’t go wasting your emotion
(ด้อนท์ โก เวซทิง ยุร อิโมฌัน)
Lay all your love on me
(เล ออล ยุร ลัฝ ออน มี)
Don’t go sharing your devotion
(ด้อนท์ โก ชาร์ริง ยุร ดิโฝฌัน)
Lay all your love on me
(เล ออล ยุร ลัฝ ออน มี)

[repeat 2x and fade]
([ ริพีท 2x แอ็นด เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lay All Your Love On Me คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น