เนื้อเพลง Are We The Waiting คำอ่านไทย Green Day

Starry nights city lights coming down over me
( ซทาริ ไนท ซีทอิ ไลท คัมอิง เดาน โอเฝอะ มี)
Skyscrapers and stargazers in my head
(สกายสเคปเพอสฺ แซน stargazers ซิน มาย เฮ็ด)
Are we we are, are we we are the waiting unknown
(อาร์ วี วี อาร์ , อาร์ วี วี อาร์ เดอะ เวททิง อันโนน)
This dirty town was burning down in my dreams
(ดีซ เดอทิ ทาวน์ วอส เบรินนิง เดาน อิน มาย ดรีม)
Lost and found city bound in my dreams
(ล็อซท แอ็นด เฟานด ซีทอิ เบานด อิน มาย ดรีม)

And screaming
(แอ็นด ซครีมอิง)
Are we we are, are we we are the waiting
(อาร์ วี วี อาร์ , อาร์ วี วี อาร์ เดอะ เวททิง)
And screaming
(แอ็นด ซครีมอิง)
Are we we are, are we we are the waiting
(อาร์ วี วี อาร์ , อาร์ วี วี อาร์ เดอะ เวททิง)

Forget me nots and second thoughts live in isolation
(เฟาะเกท มี น็อท แซน เซคอันด ธอท ไลฝ อิน ไอโซะเลฌัน)
Heads or tails and fairytales in my mind
(เฮ็ด ออ เทล แซน แฟรี่เทล ซิน มาย ไมนด)
Are we we are, are we we are the waiting unknown
(อาร์ วี วี อาร์ , อาร์ วี วี อาร์ เดอะ เวททิง อันโนน)
The rage and love, the story of my life
(เดอะ เรจ แอ็นด ลัฝ , เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย ไลฟ)
The Jesus of suburbia is a lie
(เดอะ จีสัซ อ็อฝ ซะเบอเบียะ อีส ซา ไล)

And screaming
(แอ็นด ซครีมอิง)
Are we we are, are we we are the waiting
(อาร์ วี วี อาร์ , อาร์ วี วี อาร์ เดอะ เวททิง)
And screaming
(แอ็นด ซครีมอิง)
Are we we are, are we we are the waiting unknown
(อาร์ วี วี อาร์ , อาร์ วี วี อาร์ เดอะ เวททิง อันโนน)
Are we we are, are we we are the waiting
(อาร์ วี วี อาร์ , อาร์ วี วี อาร์ เดอะ เวททิง)
And screaming
(แอ็นด ซครีมอิง)
Are we we are, are we we are the waiting unknown
(อาร์ วี วี อาร์ , อาร์ วี วี อาร์ เดอะ เวททิง อันโนน)
Are we we are, are we we are the waiting unknown
(อาร์ วี วี อาร์ , อาร์ วี วี อาร์ เดอะ เวททิง อันโนน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Are We The Waiting คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น