เนื้อเพลง Up Out My Face คำอ่านไทย Mariah Carey

It’s not chipped, we’re not cracked or were shattered…
( อิทซ น็อท chipped , เวีย น็อท คแร็ค ออ เวอ แฌทเทอะ)
eh eh oh na na na na
(เอ เอ โอ นา นา นา นา)

I thought we had something special, we had something good
(ไอ ธอท วี แฮ็ด ซัมติง ซเพฌแอ็ล , วี แฮ็ด ซัมติง เกิด)
But I should’n let another mechanic under my hood
(บัท ไอ shouldn เล็ท แอะนัธเออะ มิแคนอิค อันเดอะ มาย ฮุด)
If you see me walking by boy, don’t you even speak
(อิฟ ยู ซี มี วอคกิง ไบ บอย , ด้อนท์ ยู อีเฝ็น ซพีค)
pretend you on a sofa, and I’m on MTV
(พริเทนด ยู ออน อะ โซฟะ , แอ็นด แอม ออน เอ็มทีวี)
Might see me on a poster, see me at the show
(ไมท ซี มี ออน อะ โพซเทอะ , ซี มี แอ็ท เดอะ โฌ)
But you won’t see me for free boy, this ain’t no promo
(บัท ยู ว็อนท ซี มี ฟอ ฟรี บอย , ดีซ เอน โน promo)

You a shame now,
(ยู อะ เฌม เนา ,)
Wherever you been laying, you can stay now
(ฮแวเรฝเออะ ยู บีน เลยิง , ยู แค็น ซเท เนา)
got to board the BBJ and put the shades down, I’m on the plane now
(ก็อท ทู โบด เดอะ BBJ แอ็นด พัท เดอะ เฌด เดาน , แอม ออน เดอะ พเลน เนา)
and don’t keep calling from yo momma house
(แอ็นด ด้อนท์ คีพ คอลลิง ฟร็อม โย มอมมาเฮาซ)
when I break, I break boy
(ฮเว็น นาย บเรค , ไอ บเรค บอย)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face, I break
(อัพ เอ้า มาย เฟซ , ไอ บเรค)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face, I break
(อัพ เอ้า มาย เฟซ , ไอ บเรค)
You ain’t never gonna feel this thing again
(ยู เอน เนฝเวอะ กอนนะ ฟีล ดีซ ธิง อะเกน)
You gon’ get a lot of calls, cause I CCed all your friends
(ยู ก็อน เก็ท ดา ล็อท อ็อฝ คอล , คอส ไอ CCed ออล ยุร ฟเร็นด)
I ain’t walk around and won’t being sad and collecting my bags
(ไอ เอน วอค อะเรานด แอ็นด ว็อนท บีอิง แซ็ด แอ็นด คะเลคทิง มาย แบ็ก)

So look who’s crying now, boo hooo hooo
(โซ ลุค ฮู คไรอิง เนา , บู hooo hooo)
Talking about you’re missing your boooo
(ทอคอิง อะเบาท ยัวร์ มีซซิง ยุร boooo)
No you ain’t getting it
(โน ยู เอน เกดดดิ้ง อิท)
No you ain’t hitting it
(โน ยู เอน ฮิทติง อิท)
No you ain’t a rapper so you need to stop spittin’ it
(โน ยู เอน ดา แรพเพอ โซ ยู นีด ทู ซท็อพ สปิทดิน หนิด)
Ah ah ha ha ha ha
(อา อา ฮา ฮา ฮา ฮา)
You wonder who I’m messing with while you ain’t next to me
(ยู วันเดอะ ฮู แอม เมซซิง วิฑ ฮไวล ยู เอน เน็คซท ทู มี)
Ah ah ha ha ha ha
(อา อา ฮา ฮา ฮา ฮา)
So pay the consequences cuz you let it all wasted
(โซ เพ เดอะ คอนซิคเว็นซ คัซ ยู เล็ท ดิธ ดอร์ ว็อซท)

You a shame now,
(ยู อะ เฌม เนา ,)
Wherever you been laying, you can stay now
(ฮแวเรฝเออะ ยู บีน เลยิง , ยู แค็น ซเท เนา)
got to board the BBJ and put the shades down, I’m on the plane now
(ก็อท ทู โบด เดอะ BBJ แอ็นด พัท เดอะ เฌด เดาน , แอม ออน เดอะ พเลน เนา)
and don’t keep calling from yo momma house
(แอ็นด ด้อนท์ คีพ คอลลิง ฟร็อม โย มอมมาเฮาซ)
when I break, I break boy
(ฮเว็น นาย บเรค , ไอ บเรค บอย)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face, I break
(อัพ เอ้า มาย เฟซ , ไอ บเรค)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face, I break
(อัพ เอ้า มาย เฟซ , ไอ บเรค)
You ain’t never gonna feel this thing again
(ยู เอน เนฝเวอะ กอนนะ ฟีล ดีซ ธิง อะเกน)
You gon’ get a lot of calls, cause I CCed all your friends [I break]
(ยู ก็อน เก็ท ดา ล็อท อ็อฝ คอล , คอส ไอ CCed ออล ยุร ฟเร็นด [ ไอ บเรค ])
I ain’t walk around and won’t being sad and collecting my bags [baby]
(ไอ เอน วอค อะเรานด แอ็นด ว็อนท บีอิง แซ็ด แอ็นด คะเลคทิง มาย แบ็ก [ เบบิ ])

I break , I break , I break
(ไอ บเรค , ไอ บเรค , ไอ บเรค)

And no superglue can fix it [when I break]
(แอ็นด โน superglue แค็น ฟิคซ อิท [ ฮเว็น นาย บเรค ])
not even a welder and a builder can rebuild this sh*t [When I break]
(น็อท อีเฝ็น อะ เวลเดอะ แอ็นด อะ builder แค็น รีบิ้ว ดีซ ฌะ *ที [ ฮเว็น นาย บเรค ])
Not even a nail technician with a whole lot of gel…can fix this when I break [I break]
(น็อท อีเฝ็น อะ เนล เท็คนีฌแอ็น วิฑ อะ โฮล ล็อท อ็อฝ เจ็ล แค็น ฟิคซ ดีซ ฮเว็น นาย บเรค [ ไอ บเรค ])
If we were two lego blocks, even the Harvard University graduating class of 2010, couldn’t put? us back together again
(อิฟ วี เวอ ทู lego บล็อค , อีเฝ็น เดอะ ฮาดหวาด ยูนิเฝอซิทิ graduatings คลาซ อ็อฝ 2010 , คูดซึ่น พัท อัซ แบ็ค ทุเกฑเออะ อะเกน)

When I break boy
(ฮเว็น นาย บเรค บอย)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face, I break
(อัพ เอ้า มาย เฟซ , ไอ บเรค)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face, I break
(อัพ เอ้า มาย เฟซ , ไอ บเรค)
You ain’t never gonna feel this thing again
(ยู เอน เนฝเวอะ กอนนะ ฟีล ดีซ ธิง อะเกน)
You gon’ get a lot of calls, cause I CCed all your friends
(ยู ก็อน เก็ท ดา ล็อท อ็อฝ คอล , คอส ไอ CCed ออล ยุร ฟเร็นด)
I ain’t walk around and won’t being sad and collecting my bags
(ไอ เอน วอค อะเรานด แอ็นด ว็อนท บีอิง แซ็ด แอ็นด คะเลคทิง มาย แบ็ก)

When I break boy
(ฮเว็น นาย บเรค บอย)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face boy
(อัพ เอ้า มาย เฟซ บอย)
Up out my face, I break
(อัพ เอ้า มาย เฟซ , ไอ บเรค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up Out My Face คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น