เนื้อเพลง Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time) คำอ่านไทย Elton John

She packed my bags last night pre-flight
( ชี แพ็ค มาย แบ็ก ลาซท ไนท พรี ฟไลท)
Zero hour nine a.m.
(สีโร เอาร ไนน อะ เอ็ม)
And I’m gonna be high as a kite by then
(แอ็นด แอม กอนนะ บี ไฮ แอ็ส ซา ไคท ไบ เด็น)
I miss the earth so much I miss my wife
(ไอ มิซ ดิ เอิธ โซ มัช ไอ มิซ มาย ไวฟ)
It’s lonely out in space
(อิทซ โลนลิ เอ้า อิน ซเพซ)
On such a timeless flight
(ออน ซัช อะ ไทมเล็ซ ฟไลท)

And I think it’s gonna be a long long time
(แอ็นด ดาย ธิงค อิทซ กอนนะ บี อะ ล็อง ล็อง ไทม)
Till touch down brings me round again to find
(ทิล ทั๊ช เดาน บริง มี เรานด อะเกน ทู ไฟนด)
I’m not the man they think I am at home
(แอม น็อท เดอะ แม็น เด ธิงค ไอ แอ็ม แอ็ท โฮม)
Oh no no no I’m a rocket man
(โอ โน โน โน แอม มา รอคเค็ท แม็น)
Rocket man burning out his fuse up here alone
(รอคเค็ท แม็น เบรินนิง เอ้า ฮิส ฟยูส อัพ เฮียร อะโลน)

Mars ain’t the kind of place to raise your kids
(มา เอน เดอะ ไคนด อ็อฝ พเลซ ทู เรส ยุร คิด)
In fact it’s cold as hell
(อิน แฟ็คท อิทซ โคลด แอ็ส เฮ็ล)
And there’s no one there to raise them if you did
(แอ็นด แดร์ โน วัน แดร์ ทู เรส เฑ็ม อิฟ ยู ดิด)
And all this science I don’t understand
(แอ็นด ออล ดีซ ไซเอ็นซ ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
It’s just my job five days a week
(อิทซ จัซท มาย โจบ ไฟฝ เด ซา วีค)
A rocket man, a rocket man
(อะ รอคเค็ท แม็น , อะ รอคเค็ท แม็น)

And I think it’s gonna be a long long time…
(แอ็นด ดาย ธิงค อิทซ กอนนะ บี อะ ล็อง ล็อง ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time) คำอ่านไทย Elton John

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น