เนื้อเพลง Tilt Ya Head Back คำอ่านไทย Nelly feat Christina Aguilera

Yeah, that’s tight [uh]
( เย่ , แด๊ท ไทท [ อา ])
Check it, drop the drum right [hmmm..yeah]
(เช็ค อิท , ดร็อพ เดอะ ดรัม ไรท [ ฮึม เย่ ])
Put some horns in it..woo! [that’s right]
(พัท ซัม ฮอน ซิน หนิด วู ! [ แด๊ท ไรท ])
Do it again [yeah yeah, ha oooh oooh alright, ha]
(ดู อิท อะเกน [ เย่ เย่ , ฮา อู้ อู้ ออลไร๊ท , ฮา ])
Give her what she want, give her what she want uh [repeat]
(กิฝ เฮอ ว็อท ชี ว็อนท , กิฝ เฮอ ว็อท ชี ว็อนท อา [ ริพีท ])

[Verse 1: Xtina]
([ เฝิซ วัน : Xtina ])
I see you lookin’, uh
(ไอ ซี ยู ลุคกิน , อา)
like what you see?
(ไลค ว็อท ยู ซี)
Boy, now don’t be shy
(บอย , เนา ด้อนท์ บี ไฌ)
and look at her face in opportunity
(แอ็นด ลุค แกท เฮอ เฟซ อิน ออพ็อทยูนิทิ)

[Nelly [Xtina]:]
([ เนลลี[ Xtina ] : ])
She’s right ya know [uh uh], she’s right [ah]
(ชี ไรท ยา โน [ อา อา ] , ชี ไรท [ อา ])
Man, she’s right ya know [uh uh], she’s right [ow!]
(แม็น , ชี ไรท ยา โน [ อา อา ] , ชี ไรท [ เอ้า ! ])
You stand there looking at me [at me]
(ยู ซแท็นด แดร์ ลุคอิง แอ็ท มี [ แอ็ท มี ])
I stand herre looking at you girl [at you boy]
(ไอ ซแท็นด herre ลุคอิง แอ็ท ยู เกิล [ แอ็ท ยู บอย ])
You know exactly what’s on my mind [yeah yeah]
(ยู โน เอ็กแสคทลิ ว็อท ออน มาย ไมนด [ เย่ เย่ ])

[Xtina [Nelly]:]
([ Xtina [ เนลลี] : ])
It’s just so easy to see [to see]
(อิทซ จัซท โซ อีสอิ ทู ซี [ ทู ซี ])
You came here looking for me [but uh uh]
(ยู เคม เฮียร ลุคอิง ฟอ มี [ บัท อา อา ])
But I don’t do that type of thing all the time, yeah
(บัท ไอ ด้อนท์ ดู แดท ไทพ อ็อฝ ธิง ออล เดอะ ไทม , เย่)
[You want me to]
([ ยู ว็อนท มี ทู ])
Come here boy
(คัม เฮียร บอย)
I got a little something for ya
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ฟอ ยา)
[You got a little bit, can I get a little bit? yeah yeah]
([ ยู ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท , แค็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เย่ เย่ ])
And I don’t know [I don’t know what it is but I just want to get to know ya, alright alright..yeah yeah]
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน [ ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส บัท ไอ จัซท ว็อนท ทู เก็ท ทู โน ยา , ออลไร๊ท ออลไร๊ท เย่ เย่ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I need to daaaaaance
(ไอ นีด ทู daaaaaance)
[Tilt ya head back, tilt ya head back]
([ ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค , ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค ])
All night
(ออล ไนท)
[Bring it back up slowly, that’s right]
([ บริง อิท แบ็ค อัพ ซโลลิ , แด๊ท ไรท ])
I need ya to daaaaaance
(ไอ นีด ยา ทู daaaaaance)
[Tilt ya head back, tilt ya head back]
([ ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค , ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค ])
All night
(ออล ไนท)
[Bring it back up slowly, that’s right]
([ บริง อิท แบ็ค อัพ ซโลลิ , แด๊ท ไรท ])

[Verse 2: Nelly]
([ เฝิซ ทู : เนลลี])
Now situations, girl
(เนา ซิชิวเอฌัน , เกิล)
They often change
(เด ออฟเอ็น เชนจ)
Sometimes for the good
(ซัมไทม์ ฟอ เดอะ เกิด)
Sometimes for the bad, but who’s to blame?
(ซัมไทม์ ฟอ เดอะ แบ็ด , บัท ฮู ทู บเลม)

[Xtina [Nelly]:]
([ Xtina [ เนลลี] : ])
He’s right ya know [uh uh], he’s right [oh babygirl]
(อีส ไรท ยา โน [ อา อา ] , อีส ไรท [ โอ เบบี้เกิล ])
He’s right ya know [uh uh], he’s right, OW!
(อีส ไรท ยา โน [ อา อา ] , อีส ไรท , เอ้า !)

[Nelly [Xtina]:]
([ เนลลี[ Xtina ] : ])
You stand there looking at me [at me]
(ยู ซแท็นด แดร์ ลุคอิง แอ็ท มี [ แอ็ท มี ])
I stand herre looking at you girl [at you boy]
(ไอ ซแท็นด herre ลุคอิง แอ็ท ยู เกิล [ แอ็ท ยู บอย ])
You know exactly what’s on my mind [yeah yeah]
(ยู โน เอ็กแสคทลิ ว็อท ออน มาย ไมนด [ เย่ เย่ ])

[Xtina [Nelly]:]
([ Xtina [ เนลลี] : ])
It’s just so easy to see [to see]
(อิทซ จัซท โซ อีสอิ ทู ซี [ ทู ซี ])
You came here looking for me [but uh uh]
(ยู เคม เฮียร ลุคอิง ฟอ มี [ บัท อา อา ])
But I don’t do that type of thing all the time, yeah
(บัท ไอ ด้อนท์ ดู แดท ไทพ อ็อฝ ธิง ออล เดอะ ไทม , เย่)
[You want me to]
([ ยู ว็อนท มี ทู ])
Come here boy
(คัม เฮียร บอย)
I got a little something for ya
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ฟอ ยา)
[You got a little bit, can I get a little bit? yeah yeah]
([ ยู ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท , แค็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เย่ เย่ ])
And I don’t know [I don’t know what it is but I just want to get to know ya, alright alright..yeah yeah]
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน [ ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส บัท ไอ จัซท ว็อนท ทู เก็ท ทู โน ยา , ออลไร๊ท ออลไร๊ท เย่ เย่ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I need to daaaaaance
(ไอ นีด ทู daaaaaance)
[Tilt ya head back, tilt ya head back]
([ ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค , ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค ])
All night
(ออล ไนท)
[Bring it back up slowly, that’s right]
([ บริง อิท แบ็ค อัพ ซโลลิ , แด๊ท ไรท ])
I need ya to daaaaaance
(ไอ นีด ยา ทู daaaaaance)
[Tilt ya head back, tilt ya head back]
([ ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค , ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค ])
All night
(ออล ไนท)
[Bring it back up slowly, that’s right]
([ บริง อิท แบ็ค อัพ ซโลลิ , แด๊ท ไรท ])

[Everybody says]
([ เอวี่บอดี้ เซ ])
Hustle for me, hustle [hustle]
(เฮสเซล ฟอ มี , เฮสเซล [ เฮสเซล ])
Hustle for me, hustle [hustle]
(เฮสเซล ฟอ มี , เฮสเซล [ เฮสเซล ])
Hustle for me, hustle [hustle]
(เฮสเซล ฟอ มี , เฮสเซล [ เฮสเซล ])
Hustle for me, yeah
(เฮสเซล ฟอ มี , เย่)

[Verse 3: Xtina]
([ เฝิซ ที : Xtina ])
So, you got some nerve thinking you’re so
(โซ , ยู ก็อท ซัม เนิฝ ติ้งกิง ยัวร์ โซ)
I got a little bit of that
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แดท)
A little bit of this
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ดีซ)
A little bit of back
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แบ็ค)
With a little bit of *beep*
(วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ *บีพ *)

[Nelly [Xtina]:]
([ เนลลี[ Xtina ] : ])
You stand there looking at me [at me]
(ยู ซแท็นด แดร์ ลุคอิง แอ็ท มี [ แอ็ท มี ])
I stand herre looking at you girl [at you boy]
(ไอ ซแท็นด herre ลุคอิง แอ็ท ยู เกิล [ แอ็ท ยู บอย ])
You know exactly what’s on my mind [yeah yeah]
(ยู โน เอ็กแสคทลิ ว็อท ออน มาย ไมนด [ เย่ เย่ ])

[Xtina [Nelly]:]
([ Xtina [ เนลลี] : ])
It’s just so easy to see [to see]
(อิทซ จัซท โซ อีสอิ ทู ซี [ ทู ซี ])
You came here looking for me [but uh uh]
(ยู เคม เฮียร ลุคอิง ฟอ มี [ บัท อา อา ])
But I don’t do that type of thing all the tiiiiiiiiiiiime
(บัท ไอ ด้อนท์ ดู แดท ไทพ อ็อฝ ธิง ออล เดอะ tiiiiiiiiiiiime)
[You want me to]
([ ยู ว็อนท มี ทู ])
Come here boy
(คัม เฮียร บอย)
I got a little something for ya
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ฟอ ยา)
[You got a little bit, can I get a little bit? yeah yeah]
([ ยู ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท , แค็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เย่ เย่ ])
And I don’t know [I don’t know what it is but I just want to get to know ya, alright alright..yeah yeah]
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน [ ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส บัท ไอ จัซท ว็อนท ทู เก็ท ทู โน ยา , ออลไร๊ท ออลไร๊ท เย่ เย่ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I need to daaaaaance
(ไอ นีด ทู daaaaaance)
[Tilt ya head back, tilt ya head back]
([ ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค , ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค ])
All night
(ออล ไนท)
[Bring it back up slowly, that’s right]
([ บริง อิท แบ็ค อัพ ซโลลิ , แด๊ท ไรท ])
I need ya to daaaaaance
(ไอ นีด ยา ทู daaaaaance)
[Tilt ya head back, tilt ya head back]
([ ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค , ทิลท ยา เฮ็ด แบ็ค ])
All night
(ออล ไนท)
[Bring it back up slowly, that’s right]
([ บริง อิท แบ็ค อัพ ซโลลิ , แด๊ท ไรท ])

Hey! [Give her what she want, give her what she want uh] [repeat ’til end]
(เฮ ! [ กิฝ เฮอ ว็อท ชี ว็อนท , กิฝ เฮอ ว็อท ชี ว็อนท อา ] [ ริพีท ทิล เอ็นด ])
oooohooooh, oooh yea, ha!
(oooohooooh , อู้ เย , ฮา !)
Oh Nelly!
(โอ เนลลี!)
Nelly, Nelly, you make me so sweaty baby
(เนลลี, เนลลี, ยู เมค มี โซ ซเวทอิ เบบิ)
yeayeayeayeayeayea OH!
(yeayeayeayeayeayea โอ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tilt Ya Head Back คำอ่านไทย Nelly feat Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น