เนื้อเพลง I-E-A-I-A-I-O คำอ่านไทย System of A Down

Peter’s pecker picked another
( พีเทอะ pecker พิค แอะนัธเออะ)
Pickle bearing p*ssy pepper,
(พิ๊คเคิ้ล แบริง พี *ssy เพพเพอะ ,)
Peter’s pecker picked another
(พีเทอะ pecker พิค แอะนัธเออะ)
Pickle bearing p*ssy pepper, Why.
(พิ๊คเคิ้ล แบริง พี *ssy เพพเพอะ , ฮไว)

Meeting John at Dale’s Jr.
(มีทอิง จอน แอ็ท เดล Jr)
Winked an eye and point a finger,
(วิงค แอน ไอ แอ็นด พอยนท ดา ฟีงเกอะ ,)
Meeting John at Dale’s Jr.
(มีทอิง จอน แอ็ท เดล Jr)
Winked an eye and point a finger, Why.
(วิงค แอน ไอ แอ็นด พอยนท ดา ฟีงเกอะ , ฮไว)

A former cop, undercover,
(อะ ฟอเมอะ ค็อพ , อันเดอะคัฝเออะ ,)
Just got shot, now recovered,
(จัซท ก็อท ฌ็อท , เนา ริคัฝเออะ ,)
A former cop, undercover,
(อะ ฟอเมอะ ค็อพ , อันเดอะคัฝเออะ ,)
Just got shot, now recovered, Why.
(จัซท ก็อท ฌ็อท , เนา ริคัฝเออะ , ฮไว)

Fighting crime, with a partner,
(ไฟท์ดิง คไรม , วิฑ อะ พาทเนอะ ,)
Lois Lane, Jimmy Carter,
(Lois เลน , จิมมี่ คาเทอะ ,)
Fighting crime, with a partner,
(ไฟท์ดิง คไรม , วิฑ อะ พาทเนอะ ,)
Lois Lane, Jimmy Carter, [siren].
(Lois เลน , จิมมี่ คาเทอะ , [ ไซเร็น ])

AA EE EH AA EH AA OH
(AA อี เอ AA เอ AA โอ)
AA EE EH AA EH AA OH, Why
(AA อี เอ AA เอ AA โอ , ฮไว)
As we light up the sky.
(แอ็ส วี ไลท อัพ เดอะ ซไค)

Peter’s pecker picked another
(พีเทอะ pecker พิค แอะนัธเออะ)
Pickle bearing p*ssy pepper,
(พิ๊คเคิ้ล แบริง พี *ssy เพพเพอะ ,)
Peter’s pecker picked another
(พีเทอะ pecker พิค แอะนัธเออะ)
Pickle bearing p*ssy pepper, Why.
(พิ๊คเคิ้ล แบริง พี *ssy เพพเพอะ , ฮไว)

Meeting John at Dale’s Jr.
(มีทอิง จอน แอ็ท เดล Jr)
Winked an eye and point a finger,
(วิงค แอน ไอ แอ็นด พอยนท ดา ฟีงเกอะ ,)
Meeting John at Dale’s Jr.
(มีทอิง จอน แอ็ท เดล Jr)
Winked an eye and point a finger, Why.
(วิงค แอน ไอ แอ็นด พอยนท ดา ฟีงเกอะ , ฮไว)

A former cop, undercover,
(อะ ฟอเมอะ ค็อพ , อันเดอะคัฝเออะ ,)
Just got shot, now recovered,
(จัซท ก็อท ฌ็อท , เนา ริคัฝเออะ ,)
A former cop, undercover,
(อะ ฟอเมอะ ค็อพ , อันเดอะคัฝเออะ ,)
Just got shot, now recovered, Why.
(จัซท ก็อท ฌ็อท , เนา ริคัฝเออะ , ฮไว)

Fighting crime, with a partner,
(ไฟท์ดิง คไรม , วิฑ อะ พาทเนอะ ,)
Lois Lane, Jimmy Carter,
(Lois เลน , จิมมี่ คาเทอะ ,)
Fighting crime, with a partner,
(ไฟท์ดิง คไรม , วิฑ อะ พาทเนอะ ,)
Lois Lane, Jimmy Carter, [siren].
(Lois เลน , จิมมี่ คาเทอะ , [ ไซเร็น ])

AA EE EH AA EH AA OH
(AA อี เอ AA เอ AA โอ)
AA EE EH AA EH AA OH, Why
(AA อี เอ AA เอ AA โอ , ฮไว)
As we light up the sky.
(แอ็ส วี ไลท อัพ เดอะ ซไค)
AA EE EH AA EH AA OH
(AA อี เอ AA เอ AA โอ)
AA EE EH AA EH AA OH, Why
(AA อี เอ AA เอ AA โอ , ฮไว)
As we light up the sky.
(แอ็ส วี ไลท อัพ เดอะ ซไค)

Mine delusions acquainted,
(ไมน ดิลยูฉัน แอ็คเวนท ,)
Bubbles *rotica,
(บั๊บเบิ้ล *rotica ,)
Plutonium wedding rings,
(พลูโทเนียม เวดดิง ริง ,)
Icicles stretching,
(ไอซิคล stretchings ,)
Bicycles, shoestrings,
(ไบซิเคิล , ชูสสติง ,)
One flag, flaggy but one,
(วัน ฟแล็ก , flaggy บัท วัน ,)
Painting the paintings of the alive.
(เพนทิง เดอะ เพนทิง อ็อฝ ดิ อะไลฝ)

AA EE EH AA EH AA OH
(AA อี เอ AA เอ AA โอ)
AA EE EH AA EH AA OH, Why
(AA อี เอ AA เอ AA โอ , ฮไว)
As we light up the sky.
(แอ็ส วี ไลท อัพ เดอะ ซไค)
AA EE EH AA EH AA OH
(AA อี เอ AA เอ AA โอ)
AA EE EH AA EH AA OH, Why
(AA อี เอ AA เอ AA โอ , ฮไว)
On the fourth of July.
(ออน เดอะ โฟธ อ็อฝ จูไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I-E-A-I-A-I-O คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น