เนื้อเพลง I Feel Fine คำอ่านไทย The Beatles

[Lennon/McCartney]
( [ เลนนอน /แมคคาร์นี ])

Baby’s good to me, you know,
(เบบิ เกิด ทู มี , ยู โน ,)
She’s happy as can be, you know,
(ชี แฮพพิ แอ็ส แค็น บี , ยู โน ,)
She said so.
(ชี เซ็ด โซ)
I’m in love with her and I feel fine.
(แอม อิน ลัฝ วิฑ เฮอ แอ็นด ดาย ฟีล ไฟน)
Baby says she’s mine, you know,
(เบบิ เซ ชี ไมน , ยู โน ,)
She tells me all the time, you know,
(ชี เท็ล มี ออล เดอะ ไทม , ยู โน ,)
She said so.
(ชี เซ็ด โซ)
I’m in love with her and I feel fine.
(แอม อิน ลัฝ วิฑ เฮอ แอ็นด ดาย ฟีล ไฟน)
I’m so glad that she’s my little girl.
(แอม โซ กแล็ด แดท ชี มาย ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
She’s so glad, she’s telling all the world
(ชี โซ กแล็ด , ชี เทลลิง ออล เดอะ เวิลด)
That here baby buys her things, you know.
(แดท เฮียร เบบิ ไบ เฮอ ธิง , ยู โน)
He buys her diamond rings, you know,
(ฮี ไบ เฮอ ไดมันด ริง , ยู โน ,)
She said so.
(ชี เซ็ด โซ)
She’s in love with me and I feel fine, mmm.
(ชี ซิน ลัฝ วิฑ มี แอ็นด ดาย ฟีล ไฟน , อึม)
Baby says she’s mine, you know,
(เบบิ เซ ชี ไมน , ยู โน ,)
She tells me all the time, you know,
(ชี เท็ล มี ออล เดอะ ไทม , ยู โน ,)
She said so.
(ชี เซ็ด โซ)
I’m in love with her and I feel fine.
(แอม อิน ลัฝ วิฑ เฮอ แอ็นด ดาย ฟีล ไฟน)
I’m so glad that she’s my little girl.
(แอม โซ กแล็ด แดท ชี มาย ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
She’s so glad, she’s telling all the world
(ชี โซ กแล็ด , ชี เทลลิง ออล เดอะ เวิลด)
That her baby buys her things, you know.
(แดท เฮอ เบบิ ไบ เฮอ ธิง , ยู โน)
He buys her diamond rings, you know,
(ฮี ไบ เฮอ ไดมันด ริง , ยู โน ,)
She said so.
(ชี เซ็ด โซ)
She’s in love with me and I feel fine, mmm, mmm.
(ชี ซิน ลัฝ วิฑ มี แอ็นด ดาย ฟีล ไฟน , อึม , อึม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Feel Fine คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น