เนื้อเพลง Cinderella คำอ่านไทย Play

When I was just a little girl
( ฮเว็น นาย วอส จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
My mama used to tuck me into bed
(มาย มามะ ยูซ ทู ทัค มี อีนทุ เบ็ด)
And she read me a story
(แอ็นด ชี เร็ด มี อะ ซโทริ)
It always was about a princess in distress
(อิท ออลเว วอส อะเบาท ดา พรีนเซ็ซ ซิน ดิซทเรซ)
And how a guy would save her
(แอ็นด เฮา อะ ไก เวิด เซฝ เฮอ)
And end up with a glory
(แอ็นด เอ็นด อัพ วิฑ อะ กโลริ)

I lie in bed and think about
(ไอ ไล อิน เบ็ด แอ็นด ธิงค อะเบาท)
The person that I want to be
(เดอะ เพ๊อร์ซั่น แดท ไอ ว็อนท ทู บี)
Then one day I realized
(เด็น วัน เด ไอ รีแอะไลส)
The fairy tale life wasn’t for me
(เดอะ แฟริ เทล ไลฟ วอสซึ้น ฟอ มี)

I don’t wanna be like Cinderella
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ซินเดอร์เลลล่า)
Sitting in a dark old dusty cellar
(ซีททิง อิน อะ ดาค โอลด ดัซทิ เซลเลอะ)
Waiting for somebody to come and set me free
(เวททิง ฟอ ซัมบอดี้ ทู คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)
I don’t wanna be like Snow White waiting
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ซโน ฮไวท เวททิง)
For a handsome prince to come and save me
(ฟอ รา แฮนซัม พรินซ ทู คัม แอ็นด เซฝ มี)
On a horse in white unless we’re riding side by side
(ออน อะ ฮอซ อิน ฮไวท อันเลซ เวีย ไรดอิง ไซด ไบ ไซด)
Don’t wanna depend on no one else
(ด้อนท์ วอนนา ดิเพนด ออน โน วัน เอ็ลซ)
I’d rather rescue myself
(อาย ราฑเออะ เรซคยู ไมเซลฟ)

Someday I’m gonna find someone
(ซัมเดย์ แอม กอนนะ ไฟนด ซัมวัน)
Who wants my soul, heart, and mind
(ฮู ว็อนท มาย โซล , ฮาท , แอ็นด ไมนด)
Who’s not afraid to show that he loves me
(ฮู น็อท อัฟเรด ทู โฌ แดท ฮี ลัฝ มี)
Somebody who will understand
(ซัมบอดี้ ฮู วิล อันเดิซแทนด)
I’m happy just the way I am
(แอม แฮพพิ จัซท เดอะ เว ไอ แอ็ม)
Don’t need nobody taking care of me
(ด้อนท์ นีด โนบอดี้ เทคอิง แค อ็อฝ มี)

[I will be there]
([ ไอ วิล บี แดร์ ])
I will be there for him
(ไอ วิล บี แดร์ ฟอ ฮิม)
Just as strong as he will be there for me
(จัซท แอ็ส ซทร็อง แอ็ส ฮี วิล บี แดร์ ฟอ มี)
When I get myself started
(ฮเว็น นาย เก็ท ไมเซลฟ ซทาท)
It had got to be an equal thing
(อิท แฮ็ด ก็อท ทู บี แอน อีคแว็ค ธิง)

I don’t wanna be like Cinderella
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ซินเดอร์เลลล่า)
Sitting in a dark old dusty cellar
(ซีททิง อิน อะ ดาค โอลด ดัซทิ เซลเลอะ)
Waiting for somebody to come and set me free [Oh oh]
(เวททิง ฟอ ซัมบอดี้ ทู คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี [ โอ โอ ])
I don’t wanna be like Snow White waiting
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ซโน ฮไวท เวททิง)
For a handsome prince to come and save me
(ฟอ รา แฮนซัม พรินซ ทู คัม แอ็นด เซฝ มี)
On a horse in white unless we’re riding side by side
(ออน อะ ฮอซ อิน ฮไวท อันเลซ เวีย ไรดอิง ไซด ไบ ไซด)
Don’t wanna depend on no one else
(ด้อนท์ วอนนา ดิเพนด ออน โน วัน เอ็ลซ)
I’d rather rescue myself
(อาย ราฑเออะ เรซคยู ไมเซลฟ)
[Rescue myself, no ohhh]
([ เรซคยู ไมเซลฟ , โน โอ้ ])

I can slay my own dragons
(ไอ แค็น ซเล มาย โอน ดแรกอัน)
I can dream my own dream
(ไอ แค็น ดรีม มาย โอน ดรีม)
My knight in shining armor is me
(มาย ไนท อิน ชายนิง อาเมอะ อีส มี)
So I’m gonna set me free
(โซ แอม กอนนะ เซ็ท มี ฟรี)

I don’t wanna be like Cinderella
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ซินเดอร์เลลล่า)
Sitting in a dark old dusty cellar [Ohh]
(ซีททิง อิน อะ ดาค โอลด ดัซทิ เซลเลอะ [ โอ้ ])
Waiting for somebody to come and set me free
(เวททิง ฟอ ซัมบอดี้ ทู คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)
I don’t wanna be like Snow White waiting
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ซโน ฮไวท เวททิง)
For a handsome prince to come and save me
(ฟอ รา แฮนซัม พรินซ ทู คัม แอ็นด เซฝ มี)
On a horse in white unless we’re riding side by side
(ออน อะ ฮอซ อิน ฮไวท อันเลซ เวีย ไรดอิง ไซด ไบ ไซด)

I don’t wanna be like Cinderella
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ซินเดอร์เลลล่า)
Sitting in a dark old dusty cellar
(ซีททิง อิน อะ ดาค โอลด ดัซทิ เซลเลอะ)
Waiting for somebody to come and set me free
(เวททิง ฟอ ซัมบอดี้ ทู คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)
I don’t wanna be like Snow White waiting
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ซโน ฮไวท เวททิง)
For a handsome prince to come and save me
(ฟอ รา แฮนซัม พรินซ ทู คัม แอ็นด เซฝ มี)
On a horse in white unless we’re riding side by side
(ออน อะ ฮอซ อิน ฮไวท อันเลซ เวีย ไรดอิง ไซด ไบ ไซด)
Don’t wanna depend on no one else
(ด้อนท์ วอนนา ดิเพนด ออน โน วัน เอ็ลซ)
I’d rather rescue myself
(อาย ราฑเออะ เรซคยู ไมเซลฟ)

I don’t wanna be like Cinderella
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ซินเดอร์เลลล่า)
Sitting in a dark old dusty cellar
(ซีททิง อิน อะ ดาค โอลด ดัซทิ เซลเลอะ)
Waiting for somebody to come and set me free [Ohhh]
(เวททิง ฟอ ซัมบอดี้ ทู คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี [ โอ้ ])
I don’t wanna be like Snow White waiting
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ซโน ฮไวท เวททิง)
For a handsome prince to come and save me
(ฟอ รา แฮนซัม พรินซ ทู คัม แอ็นด เซฝ มี)
On a horse in white unless we’re riding side by side
(ออน อะ ฮอซ อิน ฮไวท อันเลซ เวีย ไรดอิง ไซด ไบ ไซด)
Don’t wanna depend on no one else
(ด้อนท์ วอนนา ดิเพนด ออน โน วัน เอ็ลซ)
I’d rather rescue myself
(อาย ราฑเออะ เรซคยู ไมเซลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cinderella คำอ่านไทย Play

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น