เนื้อเพลง Never Again คำอ่านไทย Nickelback

()

He’s drunk again, it’s time to fight
(อีส ดรังค อะเกน , อิทซ ไทม ทู ไฟท)
She must have done something wrong tonight
(ชี มัซท แฮ็ฝ ดัน ซัมติง ร็อง ทุไนท)
The living room becomes a boxing ring
(เดอะ ลีฝอิง รุม บิคัม ซา บอคซิง ริง)
It’s time to run when you see him
(อิทซ ไทม ทู รัน ฮเว็น ยู ซี ฮิม)
Clenching his hands
(Clenchings ฮิส แฮ็นด)
She’s just a woman
(ชี จัซท ดา วูมเอิน)
Never Again
(เนฝเวอะ อะเกน)

I hear her scream, from down the hall
(ไอ เฮีย เฮอ ซครีม , ฟร็อม เดาน เดอะ ฮอล)
Amazing she can even talk at all
(อะเมสอิง ชี แค็น อีเฝ็น ทอค แกท ออล)
She cries to me, Go back to bed
(ชี ไคร ทู มี , โก แบ็ค ทู เบ็ด)
I’m terrified that she’ll wind up
(แอม เทลิฟายด์ แดท เฌ็ล วินด อัพ)
Dead in his hands, She’s just a woman
(เด็ด อิน ฮิส แฮ็นด , ชี จัซท ดา วูมเอิน)
Never Again
(เนฝเวอะ อะเกน)

Been there before, but not like this
(บีน แดร์ บิโฟ , บัท น็อท ไลค ดีซ)
Seen it before, but not like this
(ซีน หนิด บิโฟ , บัท น็อท ไลค ดีซ)
Never before have I ever
(เนฝเวอะ บิโฟ แฮ็ฝ ไอ เอฝเออะ)
Seen it this bad
(ซีน หนิด ดีซ แบ็ด)
She’s just a woman
(ชี จัซท ดา วูมเอิน)
Never Again
(เนฝเวอะ อะเกน)

Just tell the nurse, you slipped and fell
(จัซท เท็ล เดอะ เนิซ , ยู สลิป แอ็นด เฟ็ล)
It starts to sting as it starts to swell
(อิท ซทาท ทู ซทิง แอ็ส ซิท ซทาท ทู ซเว็ล)
She looks at you, she wants the truth
(ชี ลุค แอ็ท ยู , ชี ว็อนท เดอะ ทรูธ)
It’s right out there in the waiting room
(อิทซ ไรท เอ้า แดร์ อิน เดอะ เวททิง รุม)
With those hands
(วิฑ โฑส แฮ็นด)
Lookin just as sweet as he can
(ลุคกิน จัซท แอ็ส สวี้ท แอ็ส ฮี แค็น)
Never Again
(เนฝเวอะ อะเกน)

Seen it before, but not like this
(ซีน หนิด บิโฟ , บัท น็อท ไลค ดีซ)
Been there before, but not like this
(บีน แดร์ บิโฟ , บัท น็อท ไลค ดีซ)
Never before have I ever
(เนฝเวอะ บิโฟ แฮ็ฝ ไอ เอฝเออะ)
Seen it this bad
(ซีน หนิด ดีซ แบ็ด)
She’s just a woman
(ชี จัซท ดา วูมเอิน)
Never Again
(เนฝเวอะ อะเกน)

Father’s a name you haven’t earned yet
(ฟาเฑอะ ซา เนม ยู แฮฟเวน เอิน เย็ท)
You’re just a child with a temper
(ยัวร์ จัซท ดา ไชล วิฑ อะ เทมเพอะ)
Haven’t you heard Don’t hit a lady?
(แฮฟเวน ยู เฮิด ด้อนท์ ฮิท ดา เลดิ)
Kickin’ your ass would be a pleasure
(คิคคินยุร อาซ เวิด บี อะ พเลฉเออะ)

He’s drunk again, it’s time to fight
(อีส ดรังค อะเกน , อิทซ ไทม ทู ไฟท)
Same old sh*t, just on a different night
(เซม โอลด ฌะ *ที , จัซท ออน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไนท)
She grabs the gun, she’s had enough
(ชี กแร็บ เดอะ กัน , ชี แฮ็ด อินัฟ)
Tonight she’ll find out how f*cking
(ทุไนท เฌ็ล ไฟนด เอ้า เฮา เอฟ *คิง)
Tough is this man
(ทั๊ฟ อีส ดีซ แม็น)
Pulls the trigger just as fast as she can
(พุล เดอะ ทรีกเกอะ จัซท แอ็ส ฟัซท แอ็ส ชี แค็น)
Never Again
(เนฝเวอะ อะเกน)

Seen it before, but not like this
(ซีน หนิด บิโฟ , บัท น็อท ไลค ดีซ)
Been there before, but not like this
(บีน แดร์ บิโฟ , บัท น็อท ไลค ดีซ)
Never before have I ever
(เนฝเวอะ บิโฟ แฮ็ฝ ไอ เอฝเออะ)
Seen it this bad
(ซีน หนิด ดีซ แบ็ด)
She’s just a woman
(ชี จัซท ดา วูมเอิน)
Never Again
(เนฝเวอะ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Again คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น