เนื้อเพลง I Can’t Let U Go คำอ่านไทย Usher

Yo, sh*t
( โย , ฌะ *ที)
I’m sick of this man
(แอม ซิค อ็อฝ ดีซ แม็น)
I can’t even take no more
(ไอ แค็นท อีเฝ็น เทค โน โม)
Cause I hate the fact that I love you so much
(คอส ไอ เฮท เดอะ แฟ็คท แดท ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)
And you know what I’m sayin’
(แอ็นด ยู โน ว็อท แอม เซย์อิน)
You don’t even understand what this is doin’ to me
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น อันเดิซแทนด ว็อท ดีซ ซิส โดย ทู มี)
Everytime I try to get away
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร ทู เก็ท อะเว)
I just can’t let you go, you know what I’m sayin’
(ไอ จัซท แค็นท เล็ท ยู โก , ยู โน ว็อท แอม เซย์อิน)
I just can’t let you go
(ไอ จัซท แค็นท เล็ท ยู โก)

I never ever wanna hurt you
(ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ วอนนา เฮิท ยู)
I just wanna love ya
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยา)
I just wanna sex ya up
(ไอ จัซท วอนนา เซ็คซ ยา อัพ)
wanna give you everything you need
(วอนนา กิฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู นีด)
Things you want, just lay down
(ธิง ยู ว็อนท , จัซท เล เดาน)
Let me love ya all night long
(เล็ท มี ลัฝ ยา ออล ไนท ล็อง)
I don’t wanna leave ya, I just wanna keep ya
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลีฝ ยา , ไอ จัซท วอนนา คีพ ยา)
When they saw me, they saw you
(ฮเว็น เด ซอ มี , เด ซอ ยู)
Damn the world, it’s just me and my girl
(แด็ม เดอะ เวิลด , อิทซ จัซท มี แอ็นด มาย เกิล)
That’s how I felt, Every time I thought it was right
(แด๊ท เฮา ไอ เฟ็ลท , เอฝริ ไทม ไอ ธอท ดิธ วอส ไรท)
It went left
(อิท เว็นท เล็ฟท)

We used to love and party
(วี ยูซ ทู ลัฝ แอ็นด พาทิ)
now all we do is argue
(เนา ออล วี ดู อีส อากิว)
I tell myself I don’t want you no more
(ไอ เท็ล ไมเซลฟ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู โน โม)
but I can’t let you go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

So much love and hurt
(โซ มัช ลัฝ แอ็นด เฮิท)
and hate, people screaming it won’t work
(แอ็นด เฮท , พี๊เพิ่ล ซครีมอิง อิท ว็อนท เวิค)
time and time I say I’m gonna leave
(ไทม แอ็นด ไทม ไอ เซ แอม กอนนะ ลีฝ)
but I can’t let you go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

[ This ain’t funny man, you know what man
([ ดีซ เอน ฟันนิ แม็น , ยู โน ว็อท แม็น)
You ain’t even got to wait till in the mornin’ man
(ยู เอน อีเฝ็น ก็อท ทู เวท ทิล อิน เดอะ มอร์นิน แม็น)
You can get out of here at night man
(ยู แค็น เก็ท เอ้า อ็อฝ เฮียร แอ็ท ไนท แม็น)
Ayyo clear, go rap, go sh*t, get out of here ]
(Ayyo คเลีย , โก แร็พ , โก ฌะ *ที , เก็ท เอ้า อ็อฝ เฮียร ])

Baby you not gonna like me
(เบบิ ยู น็อท กอนนะ ไลค มี)
but you not gonna fight me
(บัท ยู น็อท กอนนะ ไฟท มี)
You can walk away and say
(ยู แค็น วอค อะเว แอ็นด เซ)
I never gave you everything you want, thing you need
(ไอ เนฝเวอะ เกฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท , ธิง ยู นีด)
all we ever do is argue all night long
(ออล วี เอฝเออะ ดู อีส อากิว ออล ไนท ล็อง)
I don’t wanna leave you, see you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลีฝ ยู , ซี ยู)
with another brother lovin ya sayin’
(วิฑ แอะนัธเออะ บรัฑเออะ ลัฝวิน ยา เซย์อิน)
damn the world, it’s just me and my girl
(แด็ม เดอะ เวิลด , อิทซ จัซท มี แอ็นด มาย เกิล)
that’s how I feel
(แด๊ท เฮา ไอ ฟีล)
when you think everything is real
(ฮเว็น ยู ธิงค เอ๊วี่ติง อีส ริแอ็ล)
but it really ain’t
(บัท ดิธ ริแอ็ลลิ เอน)

We used to love and party
(วี ยูซ ทู ลัฝ แอ็นด พาทิ)
now all we do is argue
(เนา ออล วี ดู อีส อากิว)
I tell myself I don’t want you no more
(ไอ เท็ล ไมเซลฟ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู โน โม)
but I can’t let you go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

So much love and hurt
(โซ มัช ลัฝ แอ็นด เฮิท)
and hate, people screaming it won’t work
(แอ็นด เฮท , พี๊เพิ่ล ซครีมอิง อิท ว็อนท เวิค)
time to time I say I’m gonna leave
(ไทม ทู ไทม ไอ เซ แอม กอนนะ ลีฝ)
but I can’t let you go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

We used to love and party
(วี ยูซ ทู ลัฝ แอ็นด พาทิ)
now all we do is argue
(เนา ออล วี ดู อีส อากิว)
I tell myself I don’t want you no more
(ไอ เท็ล ไมเซลฟ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู โน โม)
but I can’t let you go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

So much love and hurt
(โซ มัช ลัฝ แอ็นด เฮิท)
and hate, people screaming it won’t work
(แอ็นด เฮท , พี๊เพิ่ล ซครีมอิง อิท ว็อนท เวิค)
time to time I say I’m gonna leave
(ไทม ทู ไทม ไอ เซ แอม กอนนะ ลีฝ)
but I can’t let you go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

[JD]
([ JD ])
Got me walkin’ around ready to snap
(ก็อท มี วอคกิน อะเรานด เรดอิ ทู ซแน็พ)
Got me walkin’ around lookin for somebody to slap
(ก็อท มี วอคกิน อะเรานด ลุคกิน ฟอ ซัมบอดี้ ทู ซแล็พ)
Got me goin’, goin’, with no pause [?]
(ก็อท มี โกอิน , โกอิน , วิฑ โน พอส [ ])
Got me up in Cartier every day just cause
(ก็อท มี อัพ อิน คาร์ดีเอ เอฝริ เด จัซท คอส)
Got me arguin’ about little stuff
(ก็อท มี อากริน อะเบาท ลิ๊ทเทิ่ล ซทัฟ)
she don’t call lil’ stuff
(ชี ด้อนท์ คอล ลิล ซทัฟ)
when it get a little rough,
(ฮเว็น หนิด เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล รัฟ ,)
We me kiss and make up
(วี มี คิซ แซน เมค อัพ)
She wanna say what she wanna, I don’t play that
(ชี วอนนา เซ ว็อท ชี วอนนา , ไอ ด้อนท์ พเล แดท)
She wanna contantly bring up sh*t from way back
(ชี วอนนา contantly บริง อัพ ฌะ *ที ฟร็อม เว แบ็ค)
Got me thinkin’ about her while I’m watchin’ a flick
(ก็อท มี ติ้งกิน อะเบาท เฮอ ฮไวล แอม วันชิน อะ ฟลิค)
Got me dippin through traffic tryin’ to get home quick
(ก็อท มี ดิพพิน ธรู ทแรฟฟิค ทายอิน ทู เก็ท โฮม ควิค)
Got me talkin’ to myself ” I’m hatin’ this ”
(ก็อท มี ทอคกิ่น ทู ไมเซลฟ ” แอม แฮดดิน ดีซ “)
Got me wantin’ to wild out like I’m Jadakiss
(ก็อท มี วอนทิน ทู ไวลด เอ้า ไลค แอม Jadakiss)
Got me in a place I never thought I would see
(ก็อท มี อิน อะ พเลซ ไอ เนฝเวอะ ธอท ไอ เวิด ซี)
Got me not wantin’ to stay, and not wantin’ to leave
(ก็อท มี น็อท วอนทิน ทู ซเท , แอ็นด น็อท วอนทิน ทู ลีฝ)
Got me happy
(ก็อท มี แฮพพิ)
got me confused
(ก็อท มี ค็อนฟยูส)
Got me wishin’ I could get it how I used to
(ก็อท มี วิซชิน นาย เคิด เก็ท ดิธ เฮา ไอ ยูซ ทู)

We used to love and party
(วี ยูซ ทู ลัฝ แอ็นด พาทิ)
now all we do is argue
(เนา ออล วี ดู อีส อากิว)
I tell myself I don’t want you no more
(ไอ เท็ล ไมเซลฟ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู โน โม)
but I can’t let you go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

So much love and hurt
(โซ มัช ลัฝ แอ็นด เฮิท)
and hate, people screaming it won’t work
(แอ็นด เฮท , พี๊เพิ่ล ซครีมอิง อิท ว็อนท เวิค)
time to time I say I’m gonna leave
(ไทม ทู ไทม ไอ เซ แอม กอนนะ ลีฝ)
but I can’t let you go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

We used to love and party
(วี ยูซ ทู ลัฝ แอ็นด พาทิ)
now all we do is argue
(เนา ออล วี ดู อีส อากิว)
I tell myself I don’t want you no more
(ไอ เท็ล ไมเซลฟ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู โน โม)
but I can’t let you go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

So much love and hurt
(โซ มัช ลัฝ แอ็นด เฮิท)
and hate, people screaming it won’t work
(แอ็นด เฮท , พี๊เพิ่ล ซครีมอิง อิท ว็อนท เวิค)
time to time I say I’m gonna leave
(ไทม ทู ไทม ไอ เซ แอม กอนนะ ลีฝ)
but I can’t let you go
(บัท ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Let U Go คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น