เนื้อเพลง How Do You Heal A Broken Heart คำอ่านไทย Chris Walker

I can’t believe what i just heard
( ไอ แค็นท บิลีฝ ว็อท ไอ จัซท เฮิด)
Could it be true
(เคิด ดิท บี ทรู)
Are you the girl I thought I knew
(อาร์ ยู เดอะ เกิล ไอ ธอท ไอ นยู)
The one who promised me her love
(ดิ วัน ฮู พรอมอิซ มี เฮอ ลัฝ)
Where did it go
(ฮแว ดิด ดิท โก)
Does anybody ever know
(โด เอนอิบอดิ เอฝเออะ โน)

Chorus:
(โครัซ :)
How do you heal a broken heart
(เฮา ดู ยู ฮีล อะ บโรเค็น ฮาท)
That feels like it will never beat this much again
(แดท ฟีล ไลค อิท วิล เนฝเวอะ บีท ดีซ มัช อะเกน)
Oh no
(โอ โน)
I just can’t let go
(ไอ จัซท แค็นท เล็ท โก)
How do you heal a broken heart
(เฮา ดู ยู ฮีล อะ บโรเค็น ฮาท)
That feels like it will never love this much again
(แดท ฟีล ไลค อิท วิล เนฝเวอะ ลัฝ ดีซ มัช อะเกน)
Oh no
(โอ โน)
Tonight I’ll hold what could be right
(ทุไนท แอล โฮลด ว็อท เคิด บี ไรท)
Tomorrow I’ll pretend to let you go
(ทุมอโร แอล พริเทนด ทู เล็ท ยู โก)

And were you ever what you seemed
(แอ็นด เวอ ยู เอฝเออะ ว็อท ยู ซีมี)
Or was I a fool who fell in love
(ออ วอส ซาย อะ ฟูล ฮู เฟ็ล อิน ลัฝ)
With his own dream
(วิฑ ฮิส โอน ดรีม)
And now you say you want to leave
(แอ็นด เนา ยู เซ ยู ว็อนท ทู ลีฝ)
Start a new life today
(ซทาท ดา นยู ไลฟ ทุเด)
Those words I thought you’d never say
(โฑส เวิด ซาย ธอท ยูต เนฝเวอะ เซ)

Chorus:
(โครัซ :)
Tonight I’ll hold what could be right
(ทุไนท แอล โฮลด ว็อท เคิด บี ไรท)
Tomorrow I’ll pretend to
(ทุมอโร แอล พริเทนด ทู)
Wake and put it all behind me
(เวค แอ็นด พัท ดิธ ดอร์ บิไฮนด มี)
And find that I have finally found
(แอ็นด ไฟนด แดท ไอ แฮ็ฝ ไฟแน็ลลิ เฟานด)

A new life
(อะ นยู ไลฟ)
In my soul
(อิน มาย โซล)
And find that I know how to let you go
(แอ็นด ไฟนด แดท ไอ โน เฮา ทู เล็ท ยู โก)
You go
(ยู โก)

Chorus:
(โครัซ :)
Tonight I’ll hold what could be right
(ทุไนท แอล โฮลด ว็อท เคิด บี ไรท)
Tomorrow i’ll pretend to
(ทุมอโร แอล พริเทนด ทู)
Wake and put it all behind me
(เวค แอ็นด พัท ดิธ ดอร์ บิไฮนด มี)
And find that I know how to let you go
(แอ็นด ไฟนด แดท ไอ โน เฮา ทู เล็ท ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Do You Heal A Broken Heart คำอ่านไทย Chris Walker

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น