เนื้อเพลง Express Yourself คำอ่านไทย Madonna

[Spoken:]
( [ ซโพเค็น : ])
Come on girls
(คัมมอน เกิล)
Do you believe in love?
(ดู ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
Cause I got something to say about it
(คอส ไอ ก็อท ซัมติง ทู เซ อะเบาท ดิธ)
And it goes something like this
(แอ็นด ดิท โกซ ซัมติง ไลค ดีซ)

Chorus:
(โครัซ :)

Don’t go for second best baby
(ด้อนท์ โก ฟอ เซคอันด เบ็ซท เบบิ)
Put your love to the test
(พัท ยุร ลัฝ ทู เดอะ เท็ซท)
You know, you know, you’ve got to
(ยู โน , ยู โน , ยู๊ฟ ก็อท ทู)
Make him express how he feels
(เมค ฮิม เอ็คซพเรซ เฮา ฮี ฟีล)
And maybe then you’ll know your love is real
(แอ็นด เมบี เด็น โยว โน ยุร ลัฝ อีส ริแอ็ล)

You don’t need diamond rings
(ยู ด้อนท์ นีด ไดมันด ริง)
Or eighteen karat gold
(ออ เอทีน แคแร็ท โกลด)
Fancy cars that go very fast
(แฟนซิ คา แดท โก เฝริ ฟัซท)
You know they never last, no, no
(ยู โน เด เนฝเวอะ ลาซท , โน , โน)
What you need is a big strong hand
(ว็อท ยู นีด อีส ซา บิก ซทร็อง แฮ็นด)
To lift you to your higher ground
(ทู ลิฟท ยู ทู ยุร ไฮเออะ กเรานด)
Make you feel like a queen on a throne
(เมค ยู ฟีล ไลค เก ควีน ออน อะ ธโรน)
Make him love you till you can’t come down
(เมค ฮิม ลัฝ ยู ทิล ยู แค็นท คัม เดาน)
[You’ll never come down]
([ โยว เนฝเวอะ คัม เดาน ])

[chorus]
([ โครัซ ])

Long stem roses are the way to your heart
(ล็อง ซเท็ม โรส แซร์ เดอะ เว ทู ยุร ฮาท)
But he needs to start with your head
(บัท ฮี นีด ทู ซทาท วิฑ ยุร เฮ็ด)
Satin sheets are very romantic
(แซทอิน ฌีท แซร์ เฝริ โระแมนทิค)
What happens when you’re not in bed
(ว็อท แฮพเพ็น ฮเว็น ยัวร์ น็อท อิน เบ็ด)
You deserve the best in life
(ยู ดิเสิฝ เดอะ เบ็ซท อิน ไลฟ)
So if the time isn’t right then move on
(โซ อิฟ เดอะ ไทม อีสซึ่น ไรท เด็น มูฝ ออน)
Second best is never enough
(เซคอันด เบ็ซท อีส เนฝเวอะ อินัฟ)
You’ll do much better baby on your own
(โยว ดู มัช เบทเทอะ เบบิ ออน ยุร โอน)
[Baby on your own]
([ เบบิ ออน ยุร โอน ])

[chorus]
([ โครัซ ])

Express yourself
(เอ็คซพเรซ ยุรเซลฟ)
[You’ve got to make him]
([ ยู๊ฟ ก็อท ทู เมค ฮิม ])
Express himself
(เอ็คซพเรซ ฮิมเซลฟ)
Hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
So if you want it right now, make him show you how
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ดิธ ไรท เนา , เมค ฮิม โฌ ยู เฮา)
Express what he’s got, oh baby ready or not
(เอ็คซพเรซ ว็อท อีส ก็อท , โอ เบบิ เรดอิ ออ น็อท)

Intermediate:
(อินเทอะมีดิอิท :)

And when you’re gone he might regret it
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ กอน ฮี ไมท ริกเรท ดิธ)
Think about the love he once had
(ธิงค อะเบาท เดอะ ลัฝ ฮี วันซ แฮ็ด)
Try to carry on, but he just won’t get it
(ทไร ทู แคริ ออน , บัท ฮี จัซท ว็อนท เก็ท ดิธ)
He’ll be back on his knees
(เฮ็ล บี แบ็ค ออน ฮิส นี)

To express himself
(ทู เอ็คซพเรซ ฮิมเซลฟ)
[You’ve got to make him]
([ ยู๊ฟ ก็อท ทู เมค ฮิม ])
Express himself
(เอ็คซพเรซ ฮิมเซลฟ)
Hey hey
(เฮ เฮ)

What you need is a big strong hand
(ว็อท ยู นีด อีส ซา บิก ซทร็อง แฮ็นด)
To lift you to your higher ground
(ทู ลิฟท ยู ทู ยุร ไฮเออะ กเรานด)
Make you feel like a queen on a throne
(เมค ยู ฟีล ไลค เก ควีน ออน อะ ธโรน)
Make him love you till you can’t come down
(เมค ฮิม ลัฝ ยู ทิล ยู แค็นท คัม เดาน)
[You’ll never come down]
([ โยว เนฝเวอะ คัม เดาน ])

[intermediate]
([ อินเทอะมีดิอิท ])

So please
(โซ พลีส)

[chorus]
([ โครัซ ])

Express yourself
(เอ็คซพเรซ ยุรเซลฟ)
[You’ve got to make him]
([ ยู๊ฟ ก็อท ทู เมค ฮิม ])
Express himself
(เอ็คซพเรซ ฮิมเซลฟ)
Hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
So if you want it right now, make him show you how
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ดิธ ไรท เนา , เมค ฮิม โฌ ยู เฮา)
Express what he’s got, oh baby ready or not
(เอ็คซพเรซ ว็อท อีส ก็อท , โอ เบบิ เรดอิ ออ น็อท)
Express yourself
(เอ็คซพเรซ ยุรเซลฟ)
[You’ve got to make him]
([ ยู๊ฟ ก็อท ทู เมค ฮิม ])
So you can respect yourself
(โซ ยู แค็น ริซเพคท ยุรเซลฟ)
Hey, hey
(เฮ , เฮ)
So if you want it right now, then make him show you how
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ดิธ ไรท เนา , เด็น เมค ฮิม โฌ ยู เฮา)
Express what he’s got, oh baby ready or not
(เอ็คซพเรซ ว็อท อีส ก็อท , โอ เบบิ เรดอิ ออ น็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Express Yourself คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น