เนื้อเพลง Earache My Eye คำอ่านไทย Korn

[Cheech Marin:]
( [ ชีชชฺ Marin : ])
Dun nun nun
(ดัน นัน นัน)
Dun nun nun
(ดัน นัน นัน)
Dun Dun Dun
(ดัน ดัน ดัน)

Orale! [O-ra-le]
(Orale ! [ โอ รา le ])

My Momma talk to me,
(มาย มอมมาทอค ทู มี ,)
Try to tell me how to live
(ทไร ทู เท็ล มี เฮา ทู ไลฝ)

But I don’t listen to her,
(บัท ไอ ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู เฮอ ,)
cos my head is like a sieve
(คอซ มาย เฮ็ด อีส ไลค เก ซีฝ)

My daddy, he disowned me,
(มาย แดดดิ , ฮี ดิโซน มี ,)
cos I wear my sisters clothes
(คอซ ซาย แว มาย ซีซเทอะ คโลฑ)

He caught me in the bathroom,
(ฮี คอท มี อิน เดอะ บาทรูม ,)
with a pair of pantyhose
(วิฑ อะ แพ อ็อฝ แพนทีโฮส)

My basketball coach,
(มาย basketball โคช ,)
he just kick me off the team
(ฮี จัซท คิด มี ออฟฟ เดอะ ทีม)

For wearing high heels sneakers,
(ฟอ เวียริง ไฮ ฮีล สนิกเกิด ,)
and acting like a queen
(แอ็นด แอคทิง ไลค เก ควีน)

Gonna tie my pecker to a tree to a tree
(กอนนะ ไท มาย pecker ทู อะ ทรี ทู อะ ทรี)
Gonna tie my pecker to a tree to a tree
(กอนนะ ไท มาย pecker ทู อะ ทรี ทู อะ ทรี)
Gonna tie his pecker to a tree
(กอนนะ ไท ฮิส pecker ทู อะ ทรี)

Get your boogie off
(เก็ท ยุร บูกี ออฟฟ)

Go Head
(โก เฮ็ด)

The world is coming to an end and I dont give a dam
(เดอะ เวิลด อีส คัมอิง ทู แอน เอ็นด แอ็นด ดาย ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)

As long as I have my b*tch
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย แฮ็ฝ มาย บี *tch)
Oh I’m a f*ck you
(โอ แอม มา เอฟ *ck ยู)

It don’t bother me, if people think I’m funny
(อิท ด้อนท์ บอฑเออะ มี , อิฟ พี๊เพิ่ล ธิงค แอม ฟันนิ)
cos I’m a big rock star, and I make lots of money
(คอซ แอม มา บิก ร็อค ซทา , แอ็นด ดาย เมค ล็อท อ็อฝ มันอิ)
Money, money, money…
(มันอิ , มันอิ , มันอิ)

Are you talking petsos?
(อาร์ ยู ทอคอิง petsos)

Money, ka ching
(มันอิ , คา ชิง)

Ha, ha, ha
(ฮา , ฮา , ฮา)

Lots of money
(ล็อท อ็อฝ มันอิ)

I’m so bloody rich
(แอม โซ บลัดอิ ริช)

Lots of money
(ล็อท อ็อฝ มันอิ)
Lots of muthaf*ckin money
(ล็อท อ็อฝ muthaf*ckin มันอิ)
I get looks
(ไอ เก็ท ลุค)

Ha, ha, ha
(ฮา , ฮา , ฮา)

I own shopping centres, parking lots,
(ไอ โอน ชอปปิ้ง เซนเทอะ , พาคกิ้ง ล็อท ,)
and stocks, and all that sh*t
(แอ็นด ซท็อค , แอ็นด ออล แดท ฌะ *ที)

Ha, ha, ha
(ฮา , ฮา , ฮา)

I own you, ha, you too, you three
(ไอ โอน ยู , ฮา , ยู ทู , ยู ธรี)
For me, he he, oh oh
(ฟอ มี , ฮี ฮี , โอ โอ)

Get your groove off
(เก็ท ยุร กรูฝ ออฟฟ)
Let’s bring it back one more time Jonathan
(เล็ท บริง อิท แบ็ค วัน โม ไทม จอนอะแธ็น)
Jonathan on them drums, getting ever slower
(จอนอะแธ็น ออน เฑ็ม ดรัม , เกดดดิ้ง เอฝเออะ สโลเวอร์)
more groovin, slow that sh*t down
(โม กรูฝวิน , ซโล แดท ฌะ *ที เดาน)
crazy slow, come on, death, right here, slow, ah
(คเรสิ ซโล , คัมมอน , เด็ธ , ไรท เฮียร , ซโล , อา)
Don’t give a f*ck, break it out
(ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck , บเรค อิท เอ้า)
You even know, Boy George is on heroin
(ยู อีเฝ็น โน , บอย จอจ อีส ออน เฮโระอิน)
We don’t give a f*ck
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Rick James is in the crack house
(ริค เจมซิส ซิน เดอะ คแร็ค เฮาซ)
I’m f*ckin paying, that’s all that matters
(แอม เอฟ *ckin เพย์อิง , แด๊ท ซอร์ แดท แมทเทอะ)
Ha, ha, ha, ha, aahh, ha, ha, ha
(ฮา , ฮา , ฮา , ฮา , อ้า , ฮา , ฮา , ฮา)

The bomb is a f*ckin in the house
(เดอะ บ็อม อีส ซา เอฟ *ckin อิน เดอะ เฮาซ)
Loco! Ooooh aahhh oooo
(โลโก ! อู้ อ้า อู้)
Gimme some
(กีมมิ ซัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Earache My Eye คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น