เนื้อเพลง All For Love คำอ่านไทย O-Town

All for love, baby
( ออล ฟอ ลัฝ , เบบิ)
Girl what I do, I’ll do it for you
(เกิล ว็อท ไอ ดู , แอล ดู อิท ฟอ ยู)
All for love, baby
(ออล ฟอ ลัฝ , เบบิ)
Baby, my love, it’s all for you
(เบบิ , มาย ลัฝ , อิทซ ซอร์ ฟอ ยู)

Oo-oh [All for love]
(โอโอ โอ [ ออล ฟอ ลัฝ ])
Oo-oh-oh [All for love]
(โอโอ โอ โอ [ ออล ฟอ ลัฝ ])
Oo-oh [All for love]
(โอโอ โอ [ ออล ฟอ ลัฝ ])
Oo-oh-oh
(โอโอ โอ โอ)

Girl, you’re the only one I’d ever love in me
(เกิล , ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน อาย เอฝเออะ ลัฝ อิน มี)
Cause when you’re here with me
(คอส ฮเว็น ยัวร์ เฮียร วิฑ มี)
You make me feel complete
(ยู เมค มี ฟีล ค็อมพลีท)
Girl, it’s too hard to start ’em
(เกิล , อิทซ ทู ฮาด ทู ซทาท เอ็ม)
To know there’s no tomorrow
(ทู โน แดร์ โน ทุมอโร)
Without you baby
(วิเฑาท ยู เบบิ)

So I’ll do anything or go anywhere
(โซ แอล ดู เอนอิธิง ออ โก เอนอิฮแว)
To tell the whole wide world that I care
(ทู เท็ล เดอะ โฮล ไวด เวิลด แดท ไอ แค)
Let go my power, I’ll give the real
(เล็ท โก มาย เพาเออะ , แอล กิฝ เดอะ ริแอ็ล)
That’s how I feel
(แด๊ท เฮา ไอ ฟีล)

For when it’s…
(ฟอ ฮเว็น อิทซ)

Chorus:
(โครัซ :)
All for love, baby
(ออล ฟอ ลัฝ , เบบิ)
Girl what I do, I’ll do it for you
(เกิล ว็อท ไอ ดู , แอล ดู อิท ฟอ ยู)
All for love, baby
(ออล ฟอ ลัฝ , เบบิ)
Baby, my love, it’s all for you
(เบบิ , มาย ลัฝ , อิทซ ซอร์ ฟอ ยู)

Oo-oh [All for love]
(โอโอ โอ [ ออล ฟอ ลัฝ ])
Oo-oh-oh [All for love]
(โอโอ โอ โอ [ ออล ฟอ ลัฝ ])
Oo-oh [All for love]
(โอโอ โอ [ ออล ฟอ ลัฝ ])
Oo-oh-oh
(โอโอ โอ โอ)

[I] I’m gonna show you I can be here every day
([ ไอ ] แอม กอนนะ โฌ ยู ไอ แค็น บี เฮียร เอฝริ เด)
And that’s time and time again love will never end
(แอ็นด แด๊ท ไทม แอ็นด ไทม อะเกน ลัฝ วิล เนฝเวอะ เอ็นด)
So I’ll go anywhere and do anything
(โซ แอล โก เอนอิฮแว แอ็นด ดู เอนอิธิง)
[To tell the world] I’ll tell the world [That I care baby]
([ ทู เท็ล เดอะ เวิลด ] แอล เท็ล เดอะ เวิลด [ แดท ไอ แค เบบิ ])
I’ll be your king, ’cause you are my queen, yea
(แอล บี ยุร คิง , คอส ยู อาร์ มาย ควีน , เย)
Life’s a little dream
(ไลฟ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม)
Because it’s…
(บิคอส อิทซ)

Chorus:
(โครัซ :)
All for love, baby [All for love, baby]
(ออล ฟอ ลัฝ , เบบิ [ ออล ฟอ ลัฝ , เบบิ ])
Girl what I do, I’ll do it for you [I’ll do anything for you, yea]
(เกิล ว็อท ไอ ดู , แอล ดู อิท ฟอ ยู [ แอล ดู เอนอิธิง ฟอ ยู , เย ])
All for love, baby [All for love, baby]
(ออล ฟอ ลัฝ , เบบิ [ ออล ฟอ ลัฝ , เบบิ ])
Baby, my love, it’s all for you [Baby, it’s all for you]
(เบบิ , มาย ลัฝ , อิทซ ซอร์ ฟอ ยู [ เบบิ , อิทซ ซอร์ ฟอ ยู ])

Breakdown:
(เบรคดาว :)
All for you
(ออล ฟอ ยู)
Baby, all for you
(เบบิ , ออล ฟอ ยู)
Baby
(เบบิ)
Baby, all for you
(เบบิ , ออล ฟอ ยู)
What what
(ว็อท ว็อท)
Yea yea yea
(เย เย เย)
Oo-oh [All for love] [All for you]
(โอโอ โอ [ ออล ฟอ ลัฝ ] [ ออล ฟอ ยู ])
Oo-oh-oh [All for love] [Baby, all for you]
(โอโอ โอ โอ [ ออล ฟอ ลัฝ ] [ เบบิ , ออล ฟอ ยู ])
Oo-oh [All for love] [Baby]
(โอโอ โอ [ ออล ฟอ ลัฝ ] [ เบบิ ])
Oo-oh-oh [Baby, all for you]
(โอโอ โอ โอ [ เบบิ , ออล ฟอ ยู ])
Whoa
(โว้ว)

It’s easier sad than done to love
(อิทซ อีสไซน์ แซ็ด แฑ็น ดัน ทู ลัฝ)
But girl, it ain’t hard when you’re the one [It ain’t hard when you’re the one]
(บัท เกิล , อิท เอน ฮาด ฮเว็น ยัวร์ ดิ วัน [ อิท เอน ฮาด ฮเว็น ยัวร์ ดิ วัน ])
Girl, you have my heart, yea [Girl, you have my heart]
(เกิล , ยู แฮ็ฝ มาย ฮาท , เย [ เกิล , ยู แฮ็ฝ มาย ฮาท ])

Chorus:
(โครัซ :)
All for love, baby [Baby, yea]
(ออล ฟอ ลัฝ , เบบิ [ เบบิ , เย ])
Girl what I do, I’ll do it for you [I’ll do anything for you, yea]
(เกิล ว็อท ไอ ดู , แอล ดู อิท ฟอ ยู [ แอล ดู เอนอิธิง ฟอ ยู , เย ])
All for love, baby [All for love]
(ออล ฟอ ลัฝ , เบบิ [ ออล ฟอ ลัฝ ])
Baby, my love, it’s all for you [‘Cause, baby, my love, it’s all for you, oh]
(เบบิ , มาย ลัฝ , อิทซ ซอร์ ฟอ ยู [ คอส , เบบิ , มาย ลัฝ , อิทซ ซอร์ ฟอ ยู , โอ ])

Oo-oh
(โอโอ โอ)
Oo-oh-oh [It’s all for you, oh]
(โอโอ โอ โอ [ อิทซ ซอร์ ฟอ ยู , โอ ])
Oo-oh
(โอโอ โอ)
Oo-oh-oh [Yea, yea]
(โอโอ โอ โอ [ เย , เย ])

All for love, baby [All for love]
(ออล ฟอ ลัฝ , เบบิ [ ออล ฟอ ลัฝ ])
Cause, baby, my love, it’s all for you
(คอส , เบบิ , มาย ลัฝ , อิทซ ซอร์ ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All For Love คำอ่านไทย O-Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น