เนื้อเพลง Vacation คำอ่านไทย Vitamin C

Come on, come on, come on
( คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
Let’s go!
(เล็ท โก !)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Let’s go!
(เล็ท โก !)
Come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
Let’s go!
(เล็ท โก !)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Let’s go!
(เล็ท โก !)

Vacation
(เฝเคฌัน)
Need a little sun to break up all the frustration
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัน ทู บเรค อัพ ออล เดอะ ฟรัซทเรฌัน)
And turn it into love
(แอ็นด เทิน หนิด อีนทุ ลัฝ)
Ain’t nobody gonna tell us what we gonna do
(เอน โนบอดี้ กอนนะ เท็ล อัซ ว็อท วี กอนนะ ดู)
Because today, it’s up to you
(บิคอส ทุเด , อิทซ อัพ ทู ยู)
Temptation comin’ up to me
(เทมเทฌัน คัมอิน อัพ ทู มี)
A little relaxation and I’ll be great to be
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล รีแล็คเซฌัน แอ็นด แอล บี กเรท ทู บี)
Come on and weeky weeky loo at the
(คัมมอน แอ็นด weeky weeky loo แอ็ท เดอะ)
It’s gonna start now
(อิทซ กอนนะ ซทาท เนา)
Kick it back , kick it back, kick it back to the track
(คิด อิท แบ็ค , คิด อิท แบ็ค , คิด อิท แบ็ค ทู เดอะ ทแรค)
Kick it back, kick it back, kick it back to the max
(คิด อิท แบ็ค , คิด อิท แบ็ค , คิด อิท แบ็ค ทู เดอะ เมค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Vacation’s where I wanna be
(เฝเคฌัน ฮแว ไอ วอนนา บี)
Party on the beach where the fun is free
(พาทิ ออน เดอะ บีช ฮแว เดอะ ฟัน อีส ฟรี)
We don’t need a holiday, it’s time to celebrate
(วี ด้อนท์ นีด อะ ฮอลอิเด , อิทซ ไทม ทู เซลอิบเรท)

Cause I need a break, I need a vacation
(คอส ไอ นีด อะ บเรค , ไอ นีด อะ เฝเคฌัน)

Vibrations
(ไฝบเรฌัน)
Need to get me some and drive out all my complications
(นีด ทู เก็ท มี ซัม แอ็นด ดไรฝ เอ้า ดอร์ มาย คอมพลิเคฌัน)
And turn them into love
(แอ็นด เทิน เฑ็ม อีนทุ ลัฝ)
Ain’t nobody gonna tell us where we gonna be
(เอน โนบอดี้ กอนนะ เท็ล อัซ ฮแว วี กอนนะ บี)
Because today, today it’s you and me
(บิคอส ทุเด , ทุเด อิทซ ยู แอ็นด มี)

Vacation’s what I wanna do
(เฝเคฌัน ว็อท ไอ วอนนา ดู)
Party on the beach, fun for me and you
(พาทิ ออน เดอะ บีช , ฟัน ฟอ มี แอ็นด ยู)
We don’t need a holiday, it’s time to celebrate
(วี ด้อนท์ นีด อะ ฮอลอิเด , อิทซ ไทม ทู เซลอิบเรท)

Repeat after me, ” I need a vacation. ”
(ริพีท อาฟเทอะ มี , ” ไอ นีด อะ เฝเคฌัน “)

Let’s go!
(เล็ท โก !)
Let’s go!
(เล็ท โก !)
Let’s go!
(เล็ท โก !)
Let’s go!
(เล็ท โก !)
I wanna be where the fun is free
(ไอ วอนนา บี ฮแว เดอะ ฟัน อีส ฟรี)
So come with me
(โซ คัม วิฑ มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Cause I need a break, I need a vacation
(คอส ไอ นีด อะ บเรค , ไอ นีด อะ เฝเคฌัน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Repeat after me, ” I need a vacation. ”
(ริพีท อาฟเทอะ มี , ” ไอ นีด อะ เฝเคฌัน “)

[I need a] Vacation
([ ไอ นีด อะ ] เฝเคฌัน)
[Come on and] Vacation
([ คัมมอน แอ็นด ] เฝเคฌัน)
[I need a] Vacation
([ ไอ นีด อะ ] เฝเคฌัน)
[Come on] Vacation
([ คัมมอน ] เฝเคฌัน)
Let’s go
(เล็ท โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Cause I need a break, I need a vacation
(คอส ไอ นีด อะ บเรค , ไอ นีด อะ เฝเคฌัน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vacation คำอ่านไทย Vitamin C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น