เนื้อเพลง Ten Little Indians คำอ่านไทย The Beach Boys

Sea Of Tunes BMI
( ซี อ็อฝ ทยูน BMI)
B. Wilson/G. Usher
(บี วิลสัน /จี อัฌเออะ)

Ten little Indian boys
(เท็น ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน บอย)

The first little Indian gave squaw pretty feather
(เดอะ เฟิซท ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน เกฝ ซควอ พรีททิ เฟฑเออะ)
[Little Indian boy]
([ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน บอย ])
The second little Indian made her an Indian dollar
(เดอะ เซคอันด ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน เมด เฮอ แอน อีนเดียน ดอลเลอะ)
[Fighting over a squaw]
([ ไฟท์ดิง โอเฝอะ รา ซควอ ])
Well the third little Indian gave her moccasin leather
(เว็ล เดอะ เธิด ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน เกฝ เฮอ moccasin เลฑเออะ)
[Little Indian boy]
([ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน บอย ])
The squaw didn’t like ’em at all
(เดอะ ซควอ ดิ๊นอิน ไลค เอ็ม แอ็ท ดอร์)

The fourth little Indian took her riding in his big canoe
(เดอะ โฟธ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน ทุค เฮอ ไรดอิง อิน ฮิส บิก คะนู)
[Little Indian boy]
([ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน บอย ])
The fifth little Indian took her down the waterfall
(เดอะ ฟิฟธ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน ทุค เฮอ เดาน เดอะ วอเตอร์ฟอล)
[Fighting over a squaw]
([ ไฟท์ดิง โอเฝอะ รา ซควอ ])
The sixth little Indian taught the squaw how to woo-woo
(เดอะ ซิคซธ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน ทอท เดอะ ซควอ เฮา ทู วู วู)
[Little Indian boy]
([ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน บอย ])
But the squaw didn’t like ’em at all
(บัท เดอะ ซควอ ดิ๊นอิน ไลค เอ็ม แอ็ท ดอร์)

One little, two little, three little Indians
(วัน ลิ๊ทเทิ่ล , ทู ลิ๊ทเทิ่ล , ธรี ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน)
[Keep us humming we’re the ten little Indians]
([ คีพ อัซ ฮัมมิง เวีย เดอะ เท็น ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน ])
Four little, five little, six little Indians
(โฟ ลิ๊ทเทิ่ล , ไฟฝ ลิ๊ทเทิ่ล , ซิคซ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน)
[Keep us humming we’re the ten little Indians]
([ คีพ อัซ ฮัมมิง เวีย เดอะ เท็น ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน ])
Seven little, eight little, nine little Indians
(เซฝเอ็น ลิ๊ทเทิ่ล , เอท ลิ๊ทเทิ่ล , ไนน ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน)
[Keep us humming we’re the ten little Indians]
([ คีพ อัซ ฮัมมิง เวีย เดอะ เท็น ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน ])
Ten little Indian boys
(เท็น ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน บอย)

The seventh little Indian took her over to his teepee
(เดอะ เซฝเอ็นธ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน ทุค เฮอ โอเฝอะ ทู ฮิส teepee)
[Little Indian boy]
([ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน บอย ])
The eighth little Indian tried to give her a love poem
(ดิ เอธ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน ทไร ทู กิฝ เฮอ รา ลัฝ โพเอ็ม)
[Fighting over a squaw]
([ ไฟท์ดิง โอเฝอะ รา ซควอ ])
The ninth little Indian said ” You’re my Kemosabe ”
(เดอะ ไนนธ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน เซ็ด ” ยัวร์ มาย Kemosabe “)
[Little Indian boy]
([ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน บอย ])
The squaw didn’t like ’em at all
(เดอะ ซควอ ดิ๊นอิน ไลค เอ็ม แอ็ท ดอร์)

The tenth little Indian said it really didn’t matter
(เดอะ เท็นธ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน เซ็ด ดิท ริแอ็ลลิ ดิ๊นอิน แมทเทอะ)
[Little Indian boy]
([ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน บอย ])
He acted like himself and he didn’t look at her
(ฮี แอ็คท ไลค ฮิมเซลฟ แอ็นด ฮี ดิ๊นอิน ลุค แกท เฮอ)
[Fighting over a squaw]
([ ไฟท์ดิง โอเฝอะ รา ซควอ ])
The squaw didn’t care if he never did a thing
(เดอะ ซควอ ดิ๊นอิน แค อิฟ ฮี เนฝเวอะ ดิด อะ ธิง)
[Little Indian boy]
([ ลิ๊ทเทิ่ล อีนเดียน บอย ])
Cause she loved the tenth Indian boy
(คอส ชี ลัฝ เดอะ เท็นธ อีนเดียน บอย)

Loved the tenth Indian boy
(ลัฝ เดอะ เท็นธ อีนเดียน บอย)
Loved the tenth Indian boy
(ลัฝ เดอะ เท็นธ อีนเดียน บอย)
Loved the tenth Indian boy
(ลัฝ เดอะ เท็นธ อีนเดียน บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ten Little Indians คำอ่านไทย The Beach Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น