เนื้อเพลง Story Of A Lonely Guy คำอ่านไทย Blink 182

Push It Out Fake A Smile
( พุฌ อิท เอ้า เฟค เก ซไมล)
Avert Disaster Just In Time
(อะเฝิท ดิสาซเทอะ จัซท อิน ไทม)
I Need A Drink Cause In A While
(ไอ นีด อะ ดริงค คอส อิน อะ ฮไวล)
Worthless Answer From Friends In Mind
(เวิธเล็ซ อานเซอะ ฟร็อม ฟเร็นด ซิน ไมนด)
It’s Dumb To Ask Cool To Ignore
(อิทซ ดัม ทู อาซค คูล ทู อิกโน)
Girls Posess Me But They’re Never Mine
(เกิล Posess มี บัท เดรว เนฝเวอะ ไมน)
I Made My Entrance Avoided Hazards
(ไอ เมด มาย เอนทแร็นซ อะฝอยด แฮสเอิด)
Checked My Engine I Fell Behind
(เช็ค มาย เอนจิน ไอ เฟ็ล บิไฮนด)

I Fell Behind
(ไอ เฟ็ล บิไฮนด)

She Makes Me Feel Like It’s Raining Outside
(ชี เมค มี ฟีล ไลค อิทซ เรนนิงเอาทไซด)
And When The Storm’s Gone I’m All Torn Up Inside
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ซทอม กอน แอม ออล โทน อัพ อีนไซด)
I’m Alway’s Nervous On Days Like This Like The Prom
(แอม ออลเว เนอฝัซ ออน เด ไลค ดีซ ไลค เดอะ พร็อม)
I Get Too Scared To Move Cause I’m A F*ckin’ Boy
(ไอ เก็ท ทู ซคา ทู มูฝ คอส แอม มา เอฟ *ckin บอย)

Remember When I Was In The Grocery Store Now’s My Time
(ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย วอส ซิน เดอะ กโรเซอะริ ซโท เนา มาย ไทม)
Lost The Words Lost My Nerve Lost The Girl Left A Line
(ล็อซท เดอะ เวิด ล็อซท มาย เนิฝ ล็อซท เดอะ เกิล เล็ฟท ดา ไลน)
I Would Wish Upon A Star But That Star It Doesn’t Shine
(ไอ เวิด วิฌ อุพอน อะ ซทา บัท แดท ซทา อิท ดัสอินท ไฌน)
So Read My Book With A Boring Ending
(โซ เร็ด มาย เบิค วิฑ อะ โบริง เอนดิง)
A Short Story Of A Lonely Guy
(อะ ฌอท ซโทริ อ็อฝ อะ โลนลิ ไก)

I Fell Behind
(ไอ เฟ็ล บิไฮนด)

She Makes Me Feel Like It’s Raining Outside
(ชี เมค มี ฟีล ไลค อิทซ เรนนิงเอาทไซด)
And When The Storm’s Gone I’m All Torn Up Inside
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ซทอม กอน แอม ออล โทน อัพ อีนไซด)
I’m Alway’s Nervous On Days Like This Like The Prom
(แอม ออลเว เนอฝัซ ออน เด ไลค ดีซ ไลค เดอะ พร็อม)
I Get Too Scared To Move Cause I’m A F*ckin’ Boy
(ไอ เก็ท ทู ซคา ทู มูฝ คอส แอม มา เอฟ *ckin บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Story Of A Lonely Guy คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น