เนื้อเพลง In The Name of God คำอ่านไทย Dream Theater

How can this be?
( เฮา แค็น ดีซ บี)
Why is he the chosen one?
(ฮไว อีส ฮี เดอะ โชเซ่น วัน)

Saint gone astray
(เซนท กอน อัซทเร)
With a scepter and a gun
(วิฑ อะ เซพเทอะ แอ็นด อะ กัน)

Learn to believe
(เลิน ทู บิลีฝ)
In the mighty and the strong
(อิน เดอะ ไมทอิ แอ็นด เดอะ ซทร็อง)

Come bleed the beast
(คัม บลีด เดอะ บีซท)
Follow me it won’t be long
(ฟอลโล มี อิท ว็อนท บี ล็อง)

Listen when the prophet
(ลิ๊สซึ่น ฮเว็น เดอะ พรอฟเอ็ท)
Speaks to you
(ซพีค ทู ยู)
Killing in the name of God
(คีลลิง อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Passion
(แพฌอัน)
Twisting faith into violence
(ทวิซทิง เฟธ อีนทุ ไฝโอะเล็นซ)
In the name of God
(อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Straight is the path
(ซทเรท อีส เดอะ พาธ)
Leading to your salvation
(ลีดอิง ทู ยุร แซ็ลเฝฌัน)
Slaying the weak
(Slayings เดอะ วีค)
Ethnic elimination
(เอธนิค อิลิมิเนฌัน)

Any day we’ll all be
(เอนอิ เด เว็ล ออล บี)
Swept away
(ซเว็พท อะเว)
You’ll be saved
(โยว บี เซฝ)
As long as you obey
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู โอะเบ)

Lies
(ไล)
Tools of the devil inside
(ทูล อ็อฝ เดอะ เด๊ฝิ้ล อีนไซด)
Written in Holy disguise
(วึ้น อิน โฮลิ ดิซไกส)
Meant to deceive and divide
(เม็นท ทู ดิซีฝ แอ็นด ดิไฝด)
Us all
(อัซ ซอร์)

Listen when the prophet
(ลิ๊สซึ่น ฮเว็น เดอะ พรอฟเอ็ท)
Speaks to you
(ซพีค ทู ยู)
Killing in the name of God
(คีลลิง อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Passion
(แพฌอัน)
Twisting faith into violence
(ทวิซทิง เฟธ อีนทุ ไฝโอะเล็นซ)
In the name of God
(อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Blurring the lines
(Blurrings เดอะ ไลน)
Between virtue and sin
(บีทวิน เฝอชิว แอ็นด ซิน)
They can’t tell
(เด แค็นท เท็ล)
Where God ends
(ฮแว ก็อด เอ็นด)
And mankind begins
(แอ็นด แมนไคนด บีกีน)

They know no other
(เด โน โน อัฑเออะ)
Life but this
(ไลฟ บัท ดีซ)
From the cradle
(ฟร็อม เดอะ เครเดิล)
They are claimed
(เด อาร์ คเลม)

Listen when the prophet
(ลิ๊สซึ่น ฮเว็น เดอะ พรอฟเอ็ท)
Speaks to you
(ซพีค ทู ยู)
Killing in the name of God
(คีลลิง อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Passion
(แพฌอัน)
Twisting faith into violence
(ทวิซทิง เฟธ อีนทุ ไฝโอะเล็นซ)
In the name of God
(อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)
Hundreds of believers
(ฮันดเร็ด อ็อฝ บิลีฝเฝอะ)
Lured into a doomsday cult
(ลยูร อีนทุ อะ ดูมสเด คัลท)

All would perish
(ออล เวิด เพริฌ)
In the name of God
(อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Self-proclaimed messiah
(เซ็ลฟ พโระคเลม เมซซายอา)
Led his servants
(เล็ด ฮิส เซอแฝ็นท)
To their death
(ทู แด เด็ธ)
Eighty murdered
(เอทิ เมอเดอะ)
In the name of God
(อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Forty sons and daughters
(ฟอทิ ซัน แซน ดอเทอะ)
Un-consenting plural wives
(ยูเอ็น consentings พลูแร็ล ไวฝส)
Perversions
(เพอะเฝอฉัน)
In the name of God
(อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Underground religion
(อันเดิกเรานด ริลีจอัน)
Turning toward
(เทินนิง ทูวอด)
The mainstream light
(เดอะ mainstream ไลท)
Blind devotion
(บไลนด ดิโฝฌัน)
In the name of God
(อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Justifying violence
(Justifyings ไฝโอะเล็นซ)
Citing from the Holy Book
(Citings ฟร็อม เดอะ โฮลิ เบิค)
Teaching hatred
(ทีชอิงส เฮทเร็ด)
In the name of God
(อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Listen when the prophet
(ลิ๊สซึ่น ฮเว็น เดอะ พรอฟเอ็ท)
Speaks to you
(ซพีค ทู ยู)
Killing in the name of God
(คีลลิง อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Passion
(แพฌอัน)
Twisting faith into violence
(ทวิซทิง เฟธ อีนทุ ไฝโอะเล็นซ)
In the name of God
(อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด)

Religious beliefs
(ริลีจอัซ บิลีฟ)
Fanatic obsession
(ฟะแนทอิค อ็อบเซฌอัน)
Does following faith
(โด ฟอลโละอิง เฟธ)
Lead us to violence?
(เล็ด อัซ ทู ไฝโอะเล็นซ)

Unyielding crusade
(อันยีลดิง ครูเซด)
Divine revelation
(ดิไฝน เรเฝะเลฌัน)
Does following faith
(โด ฟอลโละอิง เฟธ)
Lead us to violence?
(เล็ด อัซ ทู ไฝโอะเล็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Name of God คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น