เนื้อเพลง Besame Mucho คำอ่านไทย The Beatles

Besame besame mucho,
( Besame besame mucho ,)
Each time I bring you a kiss
(อีช ไทม ไอ บริง ยู อะ คิซ)
I hear music divine.
(ไอ เฮีย มยูสิค ดิไฝน)
So besame besame mucho,
(โซ besame besame mucho ,)
I love you for ever,
(ไอ ลัฝ ยู ฟอ เอฝเออะ ,)
Say that you’ll always be mine.
(เซ แดท โยว ออลเว บี ไมน)

Dearest one, if you should leave me
(เดียเร็ซท วัน , อิฟ ยู เชิด ลีฝ มี)
Then each little dream will take wings
(เด็น อีช ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม วิล เทค วิง)
And my life would be through.
(แอ็นด มาย ไลฟ เวิด บี ธรู)
Oh besame besame mucho,
(โอ besame besame mucho ,)
I love you for ever,
(ไอ ลัฝ ยู ฟอ เอฝเออะ ,)
You make all my dreams come true.
(ยู เมค ออล มาย ดรีม คัม ทรู)

Oh this joy is something new,
(โอ ดีซ จอย อีส ซัมติง นยู ,)
My arms they’re holding you,
(มาย อาม เดรว โฮลดิง ยู ,)
I never knew this thrill before.
(ไอ เนฝเวอะ นยู ดีซ ธริล บิโฟ)
Who ever thought I’d be
(ฮู เอฝเออะ ธอท อาย บี)
Holding you close to me
(โฮลดิง ยู คโลส ทู มี)
Whispering: it’s you I adore.
(วิซเปอร์ริง : อิทซ ยู ไอ อะโด)

Yes so dearest one, if you should leave me
(เย็ซ โซ เดียเร็ซท วัน , อิฟ ยู เชิด ลีฝ มี)
Then each little dream will take wings,
(เด็น อีช ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม วิล เทค วิง ,)
And my life would be through.
(แอ็นด มาย ไลฟ เวิด บี ธรู)

Oh so besame besame mucho,
(โอ โซ besame besame mucho ,)
I love you for ever,
(ไอ ลัฝ ยู ฟอ เอฝเออะ ,)
Make all my dreams come true.
(เมค ออล มาย ดรีม คัม ทรู)
Oh this joy is something new,
(โอ ดีซ จอย อีส ซัมติง นยู ,)
My arms are holding you,
(มาย อาม แซร์ โฮลดิง ยู ,)
I never knew this thrill before.
(ไอ เนฝเวอะ นยู ดีซ ธริล บิโฟ)
Who ever thought I’d be
(ฮู เอฝเออะ ธอท อาย บี)
Holding you close to me
(โฮลดิง ยู คโลส ทู มี)
Whispering it’s you I adore.
(วิซเปอร์ริง อิทซ ยู ไอ อะโด)

Oh so dearest one, if you should leave me,
(โอ โซ เดียเร็ซท วัน , อิฟ ยู เชิด ลีฝ มี ,)
Then each little dream will take wings
(เด็น อีช ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม วิล เทค วิง)
And my life would be through.
(แอ็นด มาย ไลฟ เวิด บี ธรู)

Oh so besame besame mucho,
(โอ โซ besame besame mucho ,)
I love you for ever,
(ไอ ลัฝ ยู ฟอ เอฝเออะ ,)
Make all my dreams come true.
(เมค ออล มาย ดรีม คัม ทรู)
I love you for ever,
(ไอ ลัฝ ยู ฟอ เอฝเออะ ,)
Make all my dreams come true.
(เมค ออล มาย ดรีม คัม ทรู)
I love you for ever,
(ไอ ลัฝ ยู ฟอ เอฝเออะ ,)
Make all my dreams come true.
(เมค ออล มาย ดรีม คัม ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Besame Mucho คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น