เนื้อเพลง Right Thurr คำอ่านไทย Chingy

Uh, hey dirty, [what?]
( อา , เฮ เดอทิ , [ ว็อท ])
Look at that girl right there [oh]
(ลุค แกท แดท เกิล ไรท แดร์ [ โอ ])
She make me say
(ชี เมค มี เซ)
Ooh, ooh, [yeah] ooh, ooh, [hey] do what you do
(อู้ , อู้ , [ เย่ ] อู้ , อู้ , [ เฮ ] ดู ว็อท ยู ดู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I like the way you do that right thurr [right thurr]
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู ดู แดท ไรท thurr [ ไรท thurr ])
Switch your hips when you’re walkin’, let down you’re hurr [let down your hurr]
(ซวิช ยุร ฮิพ ฮเว็น ยัวร์ วอคกิน , เล็ท เดาน ยัวร์ hurr [ เล็ท เดาน ยุร hurr ])
I like the way you do that right thurr [right thurr]
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู ดู แดท ไรท thurr [ ไรท thurr ])
Lick your lips when you’re talkin’, that make me stare
(ลิค ยุร ลิพ ฮเว็น ยัวร์ ทอคกิ่น , แดท เมค มี ซแท)

[Chingy]
([ Chingy ])
I like the way you look in them pants, see ya fine [fine]
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู ลุค อิน เฑ็ม แพ็นท , ซี ยา ไฟน [ ไฟน ])
Lil momma a quarter piece, she far from a dime [dime]
(ลิล มอมมาอะ ควอเทอะ พีซ , ชี ฟา ฟร็อม มา ไดม [ ไดม ])
The type of girl that’ll getcha’ up and go make you grind [grind]
(เดอะ ไทพ อ็อฝ เกิล แธดิลแกทชา อัพ แอ็นด โก เมค ยู ไกรนด [ ไกรนด ])
I’m thinkin’ about snatchin’ her up, dirty, makin’ her mine
(แอม ติ้งกิน อะเบาท snatchin เฮอ อัพ , เดอทิ , เมกิน เฮอ ไมน)
Look at her hips, [what?] look at her legs, ain’t she stacked? [stacked]
(ลุค แกท เฮอ ฮิพ , [ ว็อท ] ลุค แกท เฮอ เล็ก , เอน ชี ซแท็ค [ ซแท็ค ])
I sure wouldn’t mind hittin’ that from the back [back]
(ไอ ฌุร วูดดึ่น ไมนด ฮิทดิน แดท ฟร็อม เดอะ แบ็ค [ แบ็ค ])
I like it when I touch it cuz she moan a l’il bit
(ไอ ไลค อิท ฮเว็น นาย ทั๊ช อิท คัซ ชี โมน อะ ลิล บิท)
Jeans saggin’ so I can see her thong a l’il bit
(จีน แซคกิน โซ ไอ แค็น ซี เฮอ ธอง อะ ลิล บิท)
I know you grown a little bit, twenty years old, you legal
(ไอ โน ยู กโรน อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท , ทเวนทิ เยีย โอลด , ยู ลีแก็ล)
Don’t trip off my people, just hop in the regal
(ด้อนท์ ทริพ ออฟฟ มาย พี๊เพิ่ล , จัซท ฮ็อพ อิน เดอะ รีแก็ล)
I swooped on her like an eagle swoopin’ down on its prey
(ไอ ซวูพ ออน เฮอ ไลค แอน อี๊เกิ้ล สวูพปิน เดาน ออน อิทซ พเร)
I know you popular, but you gon’ be famous today
(ไอ โน ยู พอพอิวเลอะ , บัท ยู ก็อน บี เฟมัซ ทุเด)

[Chorus – repeat 2X]
([ โครัซ ริพีท 2X ])

[Chingy]
([ Chingy ])
She be shoppin’ in Frontenac
(ชี บี ชอพพิน อิน Frontenac)
Just look at her front and back
(จัซท ลุค แกท เฮอ ฟรันท แอ็นด แบ็ค)
Man she so stacked and she know that I want that
(แม็น ชี โซ ซแท็ค แอ็นด ชี โน แดท ไอ ว็อนท แดท)
Her man, he’s so whacked girl can i taste yo cat
(เฮอ แม็น , อีส โซ ฮแว็ค เกิล แค็น นาย เทซท โย แค็ท)
Gave her three hundred to strip, like buyin’ a throwback
(เกฝ เฮอ ธรี ฮันดเร็ด ทู ซทริพ , ไลค บายเอน อะ โตวแบค)
She stay in the club,[club] I can be seein’ she got it honest
(ชี ซเท อิน เดอะ คลับ , [ คลับ ] ไอ แค็น บี ซีอินชี ก็อท ดิธ ออนเอ็ซท)
In real life, girl remind me of Pocahontas
(อิน ริแอ็ล ไลฟ , เกิล ริไมนด มี อ็อฝ Pocahontas)
She be at events, [yeah] so I’m impressed when she pass [yeah]
(ชี บี แอ็ท อิเฝนท , [ เย่ ] โซ แอม อิมพเรซ ฮเว็น ชี เพซ [ เย่ ])
All the high rollin’ cats wanna pay for that ass
(ออล เดอะ ไฮ โรลลิน แค็ท วอนนา เพ ฟอ แดท อาซ)
Ain’t no half steppin’, [steppin’] she strapped wit a nice weapon [weapon]
(เอน โน ฮาล์ฟ สเตปปิน , [ สเตปปิน ] ชี สแตปชฺ วิท ดา ไน๊ซ์ เวพอัน [ เวพอัน ])
Trick, it’s against the law for her to move them hips
(ทริค , อิทซ อะเกนซท เดอะ ลอ ฟอ เฮอ ทู มูฝ เฑ็ม ฮิพ)
If you ever seen her dirty, your mouth gon’ drop
(อิฟ ยู เอฝเออะ ซีน เฮอ เดอทิ , ยุร เมาธ ก็อน ดร็อพ)
Worldwide fools probably tell you this off tops
(เวิรดวาย ฟูล พรอบอับลิ เท็ล ยู ดีซ ออฟฟ ท็อพ)

[Chorus – repeat 2X]
([ โครัซ ริพีท 2X ])

[Chingy]
([ Chingy ])
I like the way she doin’ that [c’mon]
(ไอ ไลค เดอะ เว ชี โดย แดท [ ซีมอน ])
Plus I like it when she bring it back [say it]
(พลัซ ซาย ไลค อิท ฮเว็น ชี บริง อิท แบ็ค [ เซ อิท ])
Ooh, [uh-huh] ooh, ooh, ooh, [uh-huh] do what you do [whoo]
(อู้ , [ อา ฮู ] อู้ , อู้ , อู้ , [ อา ฮู ] ดู ว็อท ยู ดู [ ฮู ])
I like the way she doin’ that [c’mon]
(ไอ ไลค เดอะ เว ชี โดย แดท [ ซีมอน ])
Plus I like it when she bring it back [say it]
(พลัซ ซาย ไลค อิท ฮเว็น ชี บริง อิท แบ็ค [ เซ อิท ])
Ooh, [uh-huh] ooh, ooh, ooh, [uh-huh] do what you do [whoo]
(อู้ , [ อา ฮู ] อู้ , อู้ , อู้ , [ อา ฮู ] ดู ว็อท ยู ดู [ ฮู ])

[Chingy]
([ Chingy ])
Gimme what you got for a pork chop [uh]
(กีมมิ ว็อท ยู ก็อท ฟอ รา โพค ช็อพ [ อา ])
She threw it at me like I was a short-stop [uh]
(ชี ธรู อิท แอ็ท มี ไลค ไก วอส ซา ฌอท ซท็อพ [ อา ])
Workin’ in a Fatty Girl Halter Top
(เวิคกิน อิน อะ แฟททิ เกิล ฮอลเทอะ ท็อพ)
Then she back it up on me and let it drop [drop]
(เด็น ชี แบ็ค อิท อัพ ออน มี แอ็นด เล็ท ดิธ ดร็อพ [ ดร็อพ ])
Make it hop [boing] like a bunny [bunny]
(เมค อิท ฮ็อพ [ โบอิง ] ไลค เก บันนิ [ บันนิ ])
Girl can I touch you where it’s sunny
(เกิล แค็น นาย ทั๊ช ยู ฮแว อิทซ ซันนิ)
Her appearance will make you give her some money
(เฮอ แอ็พเพียแร็นซ วิล เมค ยู กิฝ เฮอ ซัม มันอิ)
She should pose for Sports Illustrated
(ชี เชิด โพส ฟอ ซโพท อีลลัซทเรท)
It’s like a picture perfect site
(อิทซ ไลค เก พีคเชอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไซท)
When she pass all the other girls hate it
(ฮเว็น ชี เพซ ซอร์ ดิ อัฑเออะ เกิล เฮท อิท)
[But I…]
([ บัท ไอ ])

[Chorus – repeat 2X]
([ โครัซ ริพีท 2X ])

I like that [uh-huh]
(ไอ ไลค แดท [ อา ฮู ])
I like that [uh-huh]
(ไอ ไลค แดท [ อา ฮู ])
I like that [uh-huh]
(ไอ ไลค แดท [ อา ฮู ])
I like that [Track stars]
(ไอ ไลค แดท [ ทแรค ซทา ])
Ooh, ooh, ooh, ooh, do what you do
(อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , ดู ว็อท ยู ดู)
I like that [yeah]
(ไอ ไลค แดท [ เย่ ])
I like that [yeah]
(ไอ ไลค แดท [ เย่ ])
I like that [yeah]
(ไอ ไลค แดท [ เย่ ])
I like that [Chingy]
(ไอ ไลค แดท [ Chingy ])
Ooh, ooh, ooh, ooh, do what you do
(อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , ดู ว็อท ยู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Thurr คำอ่านไทย Chingy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น