เนื้อเพลง Ready for Love คำอ่านไทย India.Arie

I am ready for love
( ไอ แอ็ม เรดอิ ฟอ ลัฝ)
Why are you hiding from me
(ฮไว อาร์ ยู ไฮดอิง ฟร็อม มี)
I’d quickly give my freedom
(อาย ควีคลิ กิฝ มาย ฟรีดัม)
To be held in your captivity
(ทู บี เฮ็ลด อิน ยุร แค็พทีฝอิทิ)

I am ready for love
(ไอ แอ็ม เรดอิ ฟอ ลัฝ)
All of the joy and the pain
(ออล อ็อฝ เดอะ จอย แอ็นด เดอะ เพน)
And all the time that it takes
(แอ็นด ออล เดอะ ไทม แดท ดิธ เทค)
Just to stay in your good grace
(จัซท ทู ซเท อิน ยุร เกิด กเรซ)
Lately I’ve been thinking
(เลทลิ แอฝ บีน ติ้งกิง)
Maybe you’re not ready for me
(เมบี ยัวร์ น็อท เรดอิ ฟอ มี)
Maybe you think I need to learn maturity
(เมบี ยู ธิงค ไอ นีด ทู เลิน มัทยูริทิ)
They say watch what you ask for
(เด เซ ว็อช ว็อท ยู อาซค ฟอ)
Cause you might receive
(คอส ยู ไมท รีซีฝ)
But if you ask me tomorrow
(บัท อิฟ ยู อาซค มี ทุมอโร)
I’ll say the same thing
(แอล เซ เดอะ เซม ธิง)

I am ready for love
(ไอ แอ็ม เรดอิ ฟอ ลัฝ)
Would you please lend me your ear?
(เวิด ยู พลีส เล็นด มี ยุร เอีย)
I promise I won’t complain
(ไอ พรอมอิซ ไอ ว็อนท ค็อมพเลน)
I just need you to acknowledge I am here
(ไอ จัซท นีด ยู ทู แอ็คนอลอิจ ไอ แอ็ม เฮียร)

If you give me half a chance
(อิฟ ยู กิฝ มี ฮาล์ฟ อะ ชานซ)
I’ll prove this to you
(แอล พรูฝ ดีซ ทู ยู)
I will be patient, kind, faithful and true
(ไอ วิล บี เพเฌ็นท , ไคนด , เฟธฟุล แอ็นด ทรู)
To a man who loves music
(ทู อะ แม็น ฮู ลัฝ มยูสิค)
A man who loves art
(อะ แม็น ฮู ลัฝ อาท)
Respect’s the spirit world
(ริซเพคท เดอะ ซพีริท เวิลด)
And thinks with his heart
(แอ็นด ธิงค วิฑ ฮิส ฮาท)

I am ready for love
(ไอ แอ็ม เรดอิ ฟอ ลัฝ)
If you’ll take me in your hands
(อิฟ โยว เทค มี อิน ยุร แฮ็นด)
I will learn what you teach
(ไอ วิล เลิน ว็อท ยู ทีช)
And do the best that I can
(แอ็นด ดู เดอะ เบ็ซท แดท ไอ แค็น)

I am ready for love
(ไอ แอ็ม เรดอิ ฟอ ลัฝ)
Here with an offering of
(เฮียร วิฑ แอน ออฟเฟอริง อ็อฝ)
My voice
(มาย ฝอยซ)
My Eyes
(มาย ไอ)
My soul
(มาย โซล)
My mind
(มาย ไมนด)

Tell me what is enough
(เท็ล มี ว็อท อีส อินัฟ)
To prove I am ready for love
(ทู พรูฝ ไอ แอ็ม เรดอิ ฟอ ลัฝ)

I am ready
(ไอ แอ็ม เรดอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ready for Love คำอ่านไทย India.Arie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น