เนื้อเพลง Take Me Home คำอ่านไทย Phil Collins

Take that look of worry
( เทค แดท ลุค อ็อฝ เวอริ)
I’m an ordinary man
(แอม แอน ออดิเนริ แม็น)
They don’t tell me nothing
(เด ด้อนท์ เท็ล มี นัธอิง)
So I find out what I can
(โซ ไอ ไฟนด เอ้า ว็อท ไอ แค็น)
There’s a fire that’s been burning
(แดร์ ซา ไฟร แด๊ท บีน เบรินนิง)
Right outside my door
(ไรท เอาทไซด มาย โด)
I can’t see but I feel it
(ไอ แค็นท ซี บัท ไอ ฟีล อิท)
And it helps to keep me warm
(แอ็นด ดิท เฮ็ลพ ทู คีพ มี วอม)
So I, I don’t mind
(โซ ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด)
No I, I don’t mind
(โน ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด)

Seems so long I’ve been waiting
(ซีม โซ ล็อง แอฝ บีน เวททิง)
Still don’t know what for
(ซทิล ด้อนท์ โน ว็อท ฟอ)
There’s no point escaping
(แดร์ โน พอยนท เอซเคปพิง)
I don’t worry anymore
(ไอ ด้อนท์ เวอริ แอนนี่มอ)
I can’t come out to find you
(ไอ แค็นท คัม เอ้า ทู ไฟนด ยู)
I don’t like to go outside
(ไอ ด้อนท์ ไลค ทู โก เอาทไซด)
They can’t turn off my feelings
(เด แค็นท เทิน ออฟฟ มาย ฟีลอิง)
Like they’re turning off a light
(ไลค เดรว เทินนิง ออฟฟ อะ ไลท)
But I, I don’t mind
(บัท ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด)
No I, I don’t mind
(โน ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด)
Oh I, I don’t mind
(โอ ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด)
No I, I don’t mind
(โน ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด)

So take, take me home
(โซ เทค , เทค มี โฮม)
Cos I don’t remember
(คอซ ซาย ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
Take, take me home
(เทค , เทค มี โฮม)
Cos I don’t remember
(คอซ ซาย ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
Take, take me home
(เทค , เทค มี โฮม)
Cos I don’t remember
(คอซ ซาย ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
Take, take me home, oh lord
(เทค , เทค มี โฮม , โอ ลอด)
Cos I’ve been a prisoner all my life
(คอซ แอฝ บีน อะ พรีสเนอะ ออล มาย ไลฟ)
And I can say to you
(แอ็นด ดาย แค็น เซ ทู ยู)

Take that look of worry, mine’s an ordinary life
(เทค แดท ลุค อ็อฝ เวอริ , ไมน แอน ออดิเนริ ไลฟ)
Working when it’s daylight
(เวิคกิง ฮเว็น อิทซ เดย์ไลท์)
And sleeping when it’s night
(แอ็นด ซลีพพิง ฮเว็น อิทซ ไนท)
I’ve got no far horizons
(แอฝ ก็อท โน ฟา ฮอไร๊ซั่น)
I don’t wish upon a star
(ไอ ด้อนท์ วิฌ อุพอน อะ ซทา)
They don’t think that I listen
(เด ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ ลิ๊สซึ่น)
Oh but I know who they are
(โอ บัท ไอ โน ฮู เด อาร์)
And I, I don’t mind
(แอ็นด ดาย , ไอ ด้อนท์ ไมนด)
No I, I don’t mind
(โน ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด)
Oh I, I don’t mind
(โอ ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด)
No I, I don’t mind
(โน ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด)

So take, take me home
(โซ เทค , เทค มี โฮม)
Cos I don’t remember
(คอซ ซาย ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
Take, take me home
(เทค , เทค มี โฮม)
Cos I don’t remember
(คอซ ซาย ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
Take, take me home
(เทค , เทค มี โฮม)
Cos I don’t remember
(คอซ ซาย ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
Take, take me home, oh lord
(เทค , เทค มี โฮม , โอ ลอด)
Well I’ve been a prisoner all my life
(เว็ล แอฝ บีน อะ พรีสเนอะ ออล มาย ไลฟ)
And I can say to you
(แอ็นด ดาย แค็น เซ ทู ยู)

But I don’t remember
(บัท ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
Take, take me home…
(เทค , เทค มี โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Me Home คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น