เนื้อเพลง On The Wings of Love คำอ่านไทย Westlife

Shane:
( เชน :)
It’s good to know
(อิทซ เกิด ทู โน)
I’ll have your love,
(แอล แฮ็ฝ ยุร ลัฝ ,)
Which ever way the wind blows
(ฮวิช เอฝเออะ เว เดอะ วินด บโล)
A guiding light
(อะ กายดิง ไลท)
That will shine on
(แดท วิล ไฌน ออน)
Through the darkest night
(ธรู เดอะ ดาร์คเนท ไนท)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
When the world seems like its full of strangers [full of strangers]
(ฮเว็น เดอะ เวิลด ซีม ไลค อิทซ ฟูล อ็อฝ ซทเรนเจอะ [ ฟูล อ็อฝ ซทเรนเจอะ ])
And I feel as if I’ve lost my way
(แอ็นด ดาย ฟีล แอ็ส อิฟ แอฝ ล็อซท มาย เว)

You lift me up on the wings of love
(ยู ลิฟท มี อัพ ออน เดอะ วิง อ็อฝ ลัฝ)
Taking me higher still with every touch
(เทคอิง มี ไฮเออะ ซทิล วิฑ เอฝริ ทั๊ช)
Whenever I’m weak, honey
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม วีค , ฮันอิ)
You take me there again
(ยู เทค มี แดร์ อะเกน)
On the wings of love
(ออน เดอะ วิง อ็อฝ ลัฝ)

Shane:
(เชน :)
It’s all I need
(อิทซ ซอร์ ไอ นีด)
When you hold me
(ฮเว็น ยู โฮลด มี)
And whisper tenderly
(แอ็นด ฮวีซเพอะ เทนเดอะลิ)
That I’m the one
(แดท แอม ดิ วัน)
You’ll love forever [forever]
(โยว ลัฝ เฟาะเรฝเออะ [ เฟาะเรฝเออะ ])
What else could I want
(ว็อท เอ็ลซ เคิด ดาย ว็อนท)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
In life where we all go through changes
(อิน ไลฟ ฮแว วี ออล โก ธรู เชนจ)
And when the dreams I have, been swept away
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ดรีม ซาย แฮ็ฝ , บีน ซเว็พท อะเว)

You lift me up on the wings of love
(ยู ลิฟท มี อัพ ออน เดอะ วิง อ็อฝ ลัฝ)
Taking me higher still with every touch
(เทคอิง มี ไฮเออะ ซทิล วิฑ เอฝริ ทั๊ช)
Whenever I’m weak, honey
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม วีค , ฮันอิ)
You take me there again
(ยู เทค มี แดร์ อะเกน)
On the wings of love
(ออน เดอะ วิง อ็อฝ ลัฝ)

Oh
(โอ)

[I’m flying high]
([ แอม ฟไลอิง ไฮ ])
Its all I need when you hold me close and you whisper tenderly
(อิทซ ซอร์ ไอ นีด ฮเว็น ยู โฮลด มี คโลส แอ็นด ยู ฮวีซเพอะ เทนเดอะลิ)
[Up on the wings of love]
([ อัพ ออน เดอะ วิง อ็อฝ ลัฝ ])
Higher still with every touch
(ไฮเออะ ซทิล วิฑ เอฝริ ทั๊ช)
Whenever I’m weak, honey
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม วีค , ฮันอิ)
You take me there again
(ยู เทค มี แดร์ อะเกน)
On the wings of love
(ออน เดอะ วิง อ็อฝ ลัฝ)

Oh
(โอ)

You lift me up on the wings of love [on the wings of love]
(ยู ลิฟท มี อัพ ออน เดอะ วิง อ็อฝ ลัฝ [ ออน เดอะ วิง อ็อฝ ลัฝ ])
Higher still with every touch [Higher still with every touch]
(ไฮเออะ ซทิล วิฑ เอฝริ ทั๊ช [ ไฮเออะ ซทิล วิฑ เอฝริ ทั๊ช ])
Whenever I’m weak, honey
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม วีค , ฮันอิ)
You take me there again
(ยู เทค มี แดร์ อะเกน)
On the wings of love
(ออน เดอะ วิง อ็อฝ ลัฝ)
[On the wings of love]
([ ออน เดอะ วิง อ็อฝ ลัฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On The Wings of Love คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น