เนื้อเพลง Walking In The Rain คำอ่านไทย a1

Ben Sitting By The Window
( เบน ซีททิง ไบ เดอะ วีนโด)
Singing Songs Of Love
(ซิงกิง ซ็อง อ็อฝ ลัฝ)
Wishing You Were Here
(วิชชิ้ง ยู เวอ เฮียร)
Because The Memory’s Not Enough
(บิคอส เดอะ เมมโอะริ น็อท อินัฟ)
Wear My Mask In Silence
(แว มาย มาซค อิน ไซเล็นซ)
Pretending I’m Alright
(พรีเทนดิง แอม ออลไร๊ท)
If You Could See Then You Would Be
(อิฟ ยู เคิด ซี เด็น ยู เวิด บี)
Here Standing By My Side
(เฮียร ซแทนดิง ไบ มาย ไซด)

It May Be Hard To Believe
(อิท เม บี ฮาด ทู บิลีฝ)
But Giral You’re The Only One I Need
(บัท Giral ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ นีด)
It May Be Hard Along The Way
(อิท เม บี ฮาด อะลอง เดอะ เว)
It’s This Feeling I Get
(อิทซ ดีซ ฟีลอิง ไอ เก็ท)
When Blue Skies Turn To Grey
(ฮเว็น บลู สกาย เทิน ทู กเร)

Feels Like I’m Walking In The Rain
(ฟีล ไลค แอม วอคกิง อิน เดอะ เรน)
I Find Myself Trying Towash Away The Pain
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ ทไรอิง Towash อะเว เดอะ เพน)
Cause I Need You To Give Me Some Shelter
(คอส ไอ นีด ยู ทู กิฝ มี ซัม เฌลเทอะ)
Cause I’m Fading Away
(คอส แอม เฟดิง อะเว)
And Baby I’m Walking In The Rain
(แอ็นด เบบิ แอม วอคกิง อิน เดอะ เรน)

Christian Every Single Hour
(ครีซแช็น เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เอาร)
Of Every Single Day
(อ็อฝ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
I Need To Cry My Eyes Are Dry
(ไอ นีด ทู คไร มาย ไอ แซร์ ดไร)
I’ve Cried My Tears Away
(แอฝ คไร มาย เทีย อะเว)
Can’t Help But Remember
(แค็นท เฮ็ลพ บัท ริเมมเบอะ)
How You Made Me Feel
(เฮา ยู เมด มี ฟีล)
You Dressed My Soul And Made Me Whole
(ยู ดเรซ มาย โซล แอ็นด เมด มี โฮล)
You Made My Life Complete
(ยู เมด มาย ไลฟ ค็อมพลีท)

Repeat
(ริพีท)

Ben Of All We’ve Said And Done
(เบน อ็อฝ ออล หวีบ เซ็ด แอ็นด ดัน)
Remains The Memories Of Days
(ริเมน เดอะ เมรโมรี อ็อฝ เด)
When Life Was Fun
(ฮเว็น ไลฟ วอส ฟัน)
But Now When You Are Gone
(บัท เนา ฮเว็น ยู อาร์ กอน)
I Sit Alone To Watch The
(ไอ ซิท อะโลน ทู ว็อช เดอะ)
Setting Of The Sun
(เซททิง อ็อฝ เดอะ ซัน)

Repeat
(ริพีท)

Christian I Said Baby I’m Walking In The Rain
(ครีซแช็น นาย เซ็ด เบบิ แอม วอคกิง อิน เดอะ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walking In The Rain คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น