เนื้อเพลง If We Ever Meet Again คำอ่านไทย Katy Perry feat Timbaland

What is someone like you doin in a place like this?
( ว็อท อีส ซัมวัน ไลค ยู โดย อิน อะ พเลซ ไลค ดีซ)
Say Did you come alone or did you bring all your friends?
(เซ ดิด ยู คัม อะโลน ออ ดิด ยู บริง ออล ยุร ฟเร็นด)
Say whats your name , What are you drinking
(เซ ว็อท ยุร เนม , ว็อท อาร์ ยู ดริงคิง)
Think I know what are you thinking
(ธิงค ไอ โน ว็อท อาร์ ยู ติ้งกิง)
Baby whats your sign tell me yours and ill tell you mine
(เบบิ ว็อท ยุร ไซน เท็ล มี ยุร แซน แอล เท็ล ยู ไมน)
Say Whats somebody like you doin in a place like this
(เซ ว็อท ซัมบอดี้ ไลค ยู โดย อิน อะ พเลซ ไลค ดีซ)

Ill never be the same if we ever meet agaian
(แอล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม อิฟ วี เอฝเออะ มีท agaian)
Whooooon’t let you get awaaay
(Whooooont เล็ท ยู เก็ท awaaay)
Say if we ever meet again,
(เซ อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน ,)
This free-falls, got mee sooo, kiss me all,
(ดีซ ฟรี ฟอล , ก็อท mee sooo , คิซ มี ออล ,)
Night, Don’t ever let me go
(ไนท , ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี โก)
Ill never be the same if we ever meet again
(แอล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)

Do you come here much? I swear ive seen your face before.
(ดู ยู คัม เฮียร มัช ไอ ซแว แอฝ ซีน ยุร เฟซ บิโฟ)
Hope You don’t see me flash but I cant help but want you more, more
(โฮพ ยู ด้อนท์ ซี มี ฟแล็ฌ บัท ไอ แค็นท เฮ็ลพ บัท ว็อนท ยู โม , โม)
Baby tel me whats your story I aint shy don’t you worry
(เบบิ เทล มี ว็อท ยุร ซโทริ ไอ เอน ไฌ ด้อนท์ ยู เวอริ)
Im flirtin’ with my eyes, I wanna leave with you tonight.
(แอม เฟอทอิน วิฑ มาย ไอ , ไอ วอนนา ลีฝ วิฑ ยู ทุไนท)
Do you come here much? ive gotta see your face some more
(ดู ยู คัม เฮียร มัช แอฝ กอททะ ซี ยุร เฟซ ซัม โม)
[some more caause baby i]
([ ซัม โม caause เบบิ ไอ ])

I’ll never be the same – if we ever meet again
(แอล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)
Won’t let you get away-ay – say, if we ever meet again
(ว็อนท เล็ท ยู เก็ท อะเว ไอ เซ , อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)
This free fall’s, got me so
(ดีซ ฟรี ฟอล , ก็อท มี โซ)
Kiss me all night, don’t ever let me go
(คิซ มี ออล ไนท , ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี โก)
I’ll never be the same
(แอล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
If we ever meet again
(อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)

If we ever meet again
(อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)
I’ll have so much more to say [if we ever meet again]
(แอล แฮ็ฝ โซ มัช โม ทู เซ [ อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน ])

If we ever meet again
(อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)
I wont let you go away [said if we ever meet again]
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู โก อะเว [ เซ็ด อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน ])

If we ever meet again
(อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)
I’ll have so much more to say [say if we ever meet again]
(แอล แฮ็ฝ โซ มัช โม ทู เซ [ เซ อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน ])

If we ever meet again
(อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)
I wont let you go away-ay-ay
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู โก อะเว ไอ ไอ)

I’ll never be the same – if we ever meet again
(แอล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)
Won’t let you get away-ay – say, if we ever meet again
(ว็อนท เล็ท ยู เก็ท อะเว ไอ เซ , อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)
This free fall’s, got me so
(ดีซ ฟรี ฟอล , ก็อท มี โซ)
Kiss me all night, don’t ever let me go
(คิซ มี ออล ไนท , ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี โก)
I’ll never be the same
(แอล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
If we ever meet again
(อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)

I’ll never be the same – if we ever meet again
(แอล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)
Won’t let you get away-ay – say, if we ever meet again
(ว็อนท เล็ท ยู เก็ท อะเว ไอ เซ , อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)
This free fall’s, got me so
(ดีซ ฟรี ฟอล , ก็อท มี โซ)
Kiss me all night, don’t ever let me go
(คิซ มี ออล ไนท , ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี โก)
I’ll never be the same
(แอล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
If we ever meet again
(อิฟ วี เอฝเออะ มีท อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If We Ever Meet Again คำอ่านไทย Katy Perry feat Timbaland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น