เนื้อเพลง Tribute คำอ่านไทย Tenacious D

[spoken]
( [ ซโพเค็น ])
This is the greatest and best song in the world… Tribute.
(ดีซ ซิส เดอะ เกสเดด แอ็นด เบ็ซท ซ็อง อิน เดอะ เวิลด ทรีบยูท)

Long time ago me and my brother Kyle here,
(ล็อง ไทม อะโก มี แอ็นด มาย บรัฑเออะ Kyle เฮียร ,)
we was hitchhikin’ down a long and lonesome road.
(วี วอส hitchhikin เดาน อะ ล็อง แอ็นด โลนซัม โรด)
All of a sudden, there shined a shiny demon… in the middle… of the road.
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน , แดร์ ฌิน อะ ไฌนอิ ดีมัน อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ โรด)
And he said:
(แอ็นด ฮี เซ็ด :)
[sung]
([ ซัง ])
” Play the best song in the world, or I’ll eat your soul. ” [soul]
(” พเล เดอะ เบ็ซท ซ็อง อิน เดอะ เวิลด , ออ แอล อีท ยุร โซล ” [ โซล ])
[spoken]
([ ซโพเค็น ])
Well me and Kyle, we looked at each other,
(เว็ล มี แอ็นด Kyle , วี ลุค แอ็ท อีช อัฑเออะ ,)
and we each said… ” Okay. ”
(แอ็นด วี อีช เซ็ด ” โอเค “)
[sung]
([ ซัง ])
And we played the first thing that came to our heads,
(แอ็นด วี พเล เดอะ เฟิซท ธิง แดท เคม ทู เอ๊า เฮ็ด ,)
Just so happened to be,
(จัซท โซ แฮพเพ็น ทู บี ,)
The Best Song in the World, it was The Best Song in the World.
(เดอะ เบ็ซท ซ็อง อิน เดอะ เวิลด , อิท วอส เดอะ เบ็ซท ซ็อง อิน เดอะ เวิลด)

Look into my eyes and it’s easy to see
(ลุค อีนทุ มาย ไอ แซน อิทซ อีสอิ ทู ซี)
One and one make two, two and one make three,
(วัน แอ็นด วัน เมค ทู , ทู แอ็นด วัน เมค ธรี ,)
It was destiny.
(อิท วอส เดซทินิ)
Once every hundred-thousand years or so,
(วันซ เอฝริ ฮันดเร็ด เธาแส็น เยีย ออ โซ ,)
When the sun doth shine and the moon doth glow
(ฮเว็น เดอะ ซัน doth ไฌน แอ็นด เดอะ มูน doth กโล)
And the grass doth grow…
(แอ็นด เดอะ กราซ doth กโร)

Needless to say, the beast was stunned.
(นีดเล็ซ ทู เซ , เดอะ บีซท วอส stunned)
Whip-crack went his schwumpy tail,
(ฮวิพ คแร็ค เว็นท ฮิส schwumpy เทล ,)
And the beast was done.
(แอ็นด เดอะ บีซท วอส ดัน)
He asked us: ” [snort] Be you angels? ”
(ฮี อาซค อัซ : ” [ ซนอท ] บี ยู เอนเจล “)
And we said, ” Nay. We are but men. ”
(แอ็นด วี เซ็ด , ” เน วี อาร์ บัท เม็น “)
Rock!
(ร็อค !)
Ahhh, ahhh, ahhh-ah-ah,
(อาห์ , อาห์ , อาห์ อา อา ,)
Ohhh, whoah, ah-whoah-oh!
(โอ้ , โว้ , อา โว้ โอ !)

This is not The Greatest Song in the World, no.
(ดีซ ซิส น็อท เดอะ เกสเดด ซ็อง อิน เดอะ เวิลด , โน)
This is just a tribute.
(ดีซ ซิส จัซท ดา ทรีบยูท)
Couldn’t remember The Greatest Song in the World, no, no.
(คูดซึ่น ริเมมเบอะ เดอะ เกสเดด ซ็อง อิน เดอะ เวิลด , โน , โน)
This is a tribute, oh, to The Greatest Song in the World,
(ดีซ ซิส ซา ทรีบยูท , โอ , ทู เดอะ เกสเดด ซ็อง อิน เดอะ เวิลด ,)
All right! It was The Greatest Song in the World,
(ออล ไรท ! อิท วอส เดอะ เกสเดด ซ็อง อิน เดอะ เวิลด ,)
All right! It was the best muthaf*ckin’ song the greatest song in the world.
(ออล ไรท ! อิท วอส เดอะ เบ็ซท muthaf*ckin ซ็อง เดอะ เกสเดด ซ็อง อิน เดอะ เวิลด)
[2-part skat]
([ ทู พาท skat ])
[spoken]
([ ซโพเค็น ])
And the peculiar thing is this my friends:
(แอ็นด เดอะ พิคยูลเยอะ ธิง อีส ดีซ มาย ฟเร็นด :)
the song we sang on that fateful night it didn’t actually sound
(เดอะ ซ็อง วี แซ็ง ออน แดท เฟทฟุล ไนท ดิธ ดิ๊นอิน แอคชัวลิ เซานด)
anything like this song.
(เอนอิธิง ไลค ดีซ ซ็อง)
[sung]
([ ซัง ])
This is just a tribute! You gotta believe me!
(ดีซ ซิส จัซท ดา ทรีบยูท ! ยู กอททะ บิลีฝ มี !)
And I wish you were there! Just a matter of opinion.
(แอ็นด ดาย วิฌ ยู เวอ แดร์ ! จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ โอะพีนยัน)
Ah, f*ck! Good God, God lovin’,
(อา , เอฟ *ck ! เกิด ก็อด , ก็อด ลัฝวิน ,)
So surprised to find you can’t stop it.
(โซ เซิพไรส ทู ไฟนด ยู แค็นท ซท็อพ อิท)
[skat]
([ skat ])
All right! All right!
(ออล ไรท ! ออล ไรท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tribute คำอ่านไทย Tenacious D

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น