เนื้อเพลง Forever Tonight คำอ่านไทย Christian Wunderlich

Feel your breath
( ฟีล ยุร บเร็ธ)
On my shoulder
(ออน มาย โฌลเดอะ)
And I know we
(แอ็นด ดาย โน วี)
Couldn’t get any closer
(คูดซึ่น เก็ท เอนอิ โคลเซอร์)
I don’t wanna act tough
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แอ็คท ทั๊ฟ)
I just wanna fall in love
(ไอ จัซท วอนนา ฟอล อิน ลัฝ)
As we move into the night
(แอ็ส วี มูฝ อีนทุ เดอะ ไนท)
I get crazy thinking
(ไอ เก็ท คเรสิ ติ้งกิง)
How it’s gonna be
(เฮา อิทซ กอนนะ บี)
With you baby
(วิฑ ยู เบบิ)
I don’t wanna play rough
(ไอ ด้อนท์ วอนนา พเล รัฟ)
I’ve been loving you enough
(แอฝ บีน ลัฝอิง ยู อินัฟ)
Oh baby
(โอ เบบิ)

Wanna take forever tonight
(วอนนา เทค เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)
Wanna stay in this moment forever
(วอนนา ซเท อิน ดีซ โมเม็นท เฟาะเรฝเออะ)
I’m gonna give you all
(แอม กอนนะ กิฝ ยู ออล)
The love that I’ve got
(เดอะ ลัฝ แดท แอฝ ก็อท)
Wanna take forever tonight
(วอนนา เทค เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)
Fill you up, fill you up with love
(ฟิล ยู อัพ , ฟิล ยู อัพ วิฑ ลัฝ)
When we close the door
(ฮเว็น วี คโลส เดอะ โด)
All I need is in your eyes
(ออล ไอ นีด อีส ซิน ยุร ไอ)
Oh I wanna take forever tonight
(โอ ไอ วอนนา เทค เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)

Touch my lips
(ทั๊ช มาย ลิพ)
Ooh I’m on fire
(อู้ แอม ออน ไฟร)
You’re the only one
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
I’ll ever desire
(แอล เอฝเออะ ดิไสร)
Turn the lights down low
(เทิน เดอะ ไลท เดาน โล)
Make the world go slow
(เมค เดอะ เวิลด โก ซโล)

When I’m holding you tonight
(ฮเว็น แอม โฮลดิง ยู ทุไนท)
Ooh it’s so easy
(อู้ อิทซ โซ อีสอิ)
Nothing moves me
(นัธอิง มูฝ มี)
Like you do when you tease me
(ไลค ยู ดู ฮเว็น ยู ทีส มี)
And to rush would be a crime
(แอ็นด ทู รัฌ เวิด บี อะ คไรม)
I just wanna spend some
(ไอ จัซท วอนนา ซเพ็นด ซัม)
Time with you baby
(ไทม วิฑ ยู เบบิ)

Wanna take forever tonight
(วอนนา เทค เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)
Wanna stay in this moment forever
(วอนนา ซเท อิน ดีซ โมเม็นท เฟาะเรฝเออะ)
I’m gonna give you all
(แอม กอนนะ กิฝ ยู ออล)
The love that I’ve got
(เดอะ ลัฝ แดท แอฝ ก็อท)
Wanna take forever tonight
(วอนนา เทค เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)
Fill you up, fill you up
(ฟิล ยู อัพ , ฟิล ยู อัพ)
Give you all my love tonight
(กิฝ ยู ออล มาย ลัฝ ทุไนท)
When we close the door
(ฮเว็น วี คโลส เดอะ โด)
All I need is in your eyes
(ออล ไอ นีด อีส ซิน ยุร ไอ)
Oh I wanna take forever
(โอ ไอ วอนนา เทค เฟาะเรฝเออะ)

When I’m here beside you
(ฮเว็น แอม เฮียร บิไซด ยู)
Wanna see what drives you
(วอนนา ซี ว็อท ดไรฝ ยู)
Out of your mind
(เอ้า อ็อฝ ยุร ไมนด)
Ooh baby
(อู้ เบบิ)

I never wanna leave
(ไอ เนฝเวอะ วอนนา ลีฝ)
I only wanna be with you
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี วิฑ ยู)
Cause I love how you feel
(คอส ไอ ลัฝ เฮา ยู ฟีล)
Your love is so real
(ยุร ลัฝ อีส โซ ริแอ็ล)
Now you know I
(เนา ยู โน ไอ)

Wanna take forever tonight
(วอนนา เทค เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)
Wanna stay in this moment forever
(วอนนา ซเท อิน ดีซ โมเม็นท เฟาะเรฝเออะ)
I’m gonna give you all
(แอม กอนนะ กิฝ ยู ออล)
The love that I’ve got
(เดอะ ลัฝ แดท แอฝ ก็อท)
Wanna take forever tonight
(วอนนา เทค เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)
Wanna stay in this moment forever
(วอนนา ซเท อิน ดีซ โมเม็นท เฟาะเรฝเออะ)

I’m gonna give you all
(แอม กอนนะ กิฝ ยู ออล)
The love that I’ve got
(เดอะ ลัฝ แดท แอฝ ก็อท)
Cause I can’t live without you ooh
(คอส ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู อู้)
Wanna take forever tonight
(วอนนา เทค เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever Tonight คำอ่านไทย Christian Wunderlich

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น