เนื้อเพลง I’m Only Sleeping คำอ่านไทย The Beatles

***********************
( ***********************)

When I wake up early in the morning
(ฮเว็น นาย เวค อัพ เออลิ อิน เดอะ มอนิง)
Lift my head, I’m still yawning
(ลิฟท มาย เฮ็ด , แอม ซทิล ยอนิง)
When I’m in the middle of a dream
(ฮเว็น แอม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ ดรีม)
Stay in bed, float up stream [float up stream]
(ซเท อิน เบ็ด , ฟโลท อัพ ซทรีม [ ฟโลท อัพ ซทรีม ])

Please, don’t wake me, no, don’t shake me
(พลีส , ด้อนท์ เวค มี , โน , ด้อนท์ เฌค มี)
Leave me where I am – I’m only sleeping
(ลีฝ มี ฮแว ไอ แอ็ม แอม โอ๊นลี่ ซลีพพิง)

Everybody seems to think I’m lazy
(เอวี่บอดี้ ซีม ทู ธิงค แอม เลสิ)
I don’t mind, I think they’re crazzy
(ไอ ด้อนท์ ไมนด , ไอ ธิงค เดรว crazzy)
Running everywhere at such a speed
(รันนิง เอวี่แวร์ แอ็ท ซัช อะ ซพีด)
Till they find there’s no need [there’s no need]
(ทิล เด ไฟนด แดร์ โน นีด [ แดร์ โน นีด ])

Please, don’t spoil my day, I’m miles away
(พลีส , ด้อนท์ ซพอยล มาย เด , แอม ไมล อะเว)
And after all I’m only sleeping
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล แอม โอ๊นลี่ ซลีพพิง)

Keeping an eye on the world going by my window
(คีพอิง แอน ไอ ออน เดอะ เวิลด โกอิ้ง ไบ มาย วีนโด)
Taking my time
(เทคอิง มาย ไทม)

Lying there and staring at the ceiling
(ลายยิง แดร์ แอ็นด ซแทริง แอ็ท เดอะ ซีลอิง)
Waiting for a sleepy feeling…
(เวททิง ฟอ รา ซลีพอิ ฟีลอิง)

[solo]
([ โซโล ])

Please, don’t spoil my day, I’m miles away
(พลีส , ด้อนท์ ซพอยล มาย เด , แอม ไมล อะเว)
And after all I’m only sleeping
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล แอม โอ๊นลี่ ซลีพพิง)

Keeping an eye on the world going by my window
(คีพอิง แอน ไอ ออน เดอะ เวิลด โกอิ้ง ไบ มาย วีนโด)
Taking my time
(เทคอิง มาย ไทม)

When I wake up early in the morning
(ฮเว็น นาย เวค อัพ เออลิ อิน เดอะ มอนิง)
Lift my head, I’m still yawning
(ลิฟท มาย เฮ็ด , แอม ซทิล ยอนิง)
When I’m in the middle of a dream
(ฮเว็น แอม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ ดรีม)
Stay in bed, float up stream [float up stream]
(ซเท อิน เบ็ด , ฟโลท อัพ ซทรีม [ ฟโลท อัพ ซทรีม ])

Please, don’t wake me, no, don’t shake me
(พลีส , ด้อนท์ เวค มี , โน , ด้อนท์ เฌค มี)
Leave me where I am – I’m only sleeping
(ลีฝ มี ฮแว ไอ แอ็ม แอม โอ๊นลี่ ซลีพพิง)

*****************
(*****************)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Only Sleeping คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น