เนื้อเพลง Summertime คำอ่านไทย Aaron Carter feat Baha Men

Grab your stuff and lets all go outside
( กแร็บ ยุร ซทัฟ แอ็นด เล็ท ซอร์ โก เอาทไซด)
Bang your head to this tune in your ride
(แบ็ง ยุร เฮ็ด ทู ดีซ ทยูน อิน ยุร ไรด)
Leavin’ all you cares right behind
(เลวิน ออล ยู แค ไรท บิไฮนด)
For the summertime
(ฟอ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)
Everybody starts to feel the vibe
(เอวี่บอดี้ ซทาท ทู ฟีล เดอะ วายพฺ)
Drinks are in cooler chilled on ice
(ดริงค แซร์ อิน คูลเออะ ชิล ออน ไอซ)
Lay back and unwind cuz
(เล แบ็ค แอ็นด อันไวนด คัซ)
Nothing else matters
(นัธอิง เอ็ลซ แมทเทอะ)
For the summertime
(ฟอ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)

I’ve been working real hard
(แอฝ บีน เวิคกิง ริแอ็ล ฮาด)
For just one reason
(ฟอ จัซท วัน รี๊ซั่น)
I’ve been waiting all year
(แอฝ บีน เวททิง ออล เยีย)
For just one season
(ฟอ จัซท วัน ซี๊ซั่น)
The season that reminds me of palm trees
(เดอะ ซี๊ซั่น แดท ริไมนด มี อ็อฝ พาม ทรี)
The smell,the ocean breeze
(เดอะ ซเม็ล , ดิ โอแฌ็น บรีส)
And the sense or bein’ free
(แอ็นด เดอะ เซ็นซ ออ บีนโพลฟรี)
Barbecues and pool parties
(บาบิคยู แซน พูล พาร์ที)
What I call fun
(ว็อท ไอ คอล ฟัน)

Hangin with the honeys
(แฮนจิ้นวิฑ เดอะ ฮันอิ)
And enjoyin the sun
(แอ็นด เอนจอยอิน เดอะ ซัน)
24 hours just to clean the Benz
(24 เอาร จัซท ทู คลีน เดอะ เบนซฺ)
So you can cruise donw the
(โซ ยู แค็น ครูส donw เดอะ)
boulevard with your friends
(บูลิฝาด วิฑ ยุร ฟเร็นด)

Sights on the beach have got your mind blowin
(ไซท ออน เดอะ บีช แฮ็ฝ ก็อท ยุร ไมนด โบลวิน)
Drinks on the chill
(ดริงค ออน เดอะ ชิล)
The money is flowin’
(เดอะ มันอิ อีส โฟว์วิน)
Right here is where you belong
(ไรท เฮียร อีส ฮแว ยู บิลอง)
So if your down with me
(โซ อิฟ ยุร เดาน วิฑ มี)
Get up and come along
(เก็ท อัพ แอ็นด คัม อะลอง)

So grab your stuff and lets all go outside
(โซ กแร็บ ยุร ซทัฟ แอ็นด เล็ท ซอร์ โก เอาทไซด)
Bang your head to this tune in your ride
(แบ็ง ยุร เฮ็ด ทู ดีซ ทยูน อิน ยุร ไรด)
Leavin’ all your cares right behind
(เลวิน ออล ยุร แค ไรท บิไฮนด)
For the summertime
(ฟอ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)
Everybody starts to feel the vibe
(เอวี่บอดี้ ซทาท ทู ฟีล เดอะ วายพฺ)
Drinks are in the cooler chilled on ice
(ดริงค แซร์ อิน เดอะ คูลเออะ ชิล ออน ไอซ)
Lay back and unwind cuz
(เล แบ็ค แอ็นด อันไวนด คัซ)
Nothing else matters
(นัธอิง เอ็ลซ แมทเทอะ)
For the summertime
(ฟอ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)

Had to take a sip of Ma’s Homemade
(แฮ็ด ทู เทค เก ซิพ อ็อฝ มาซHomemade)
Freshly squeezed lemonade
(ฟเรฌลิ ซควีส เลมะเนด)
Check out the honeys in my brand new shades
(เช็ค เอ้า เดอะ ฮันอิ ซิน มาย บแร็นด นยู เฌด)
As they lay on the sand
(แอ็ส เด เล ออน เดอะ แซ็นด)
Toppin’ up on the tans
(Toppin อัพ ออน เดอะ แท็น)
Take in the scenery
(เทค อิน เดอะ ซีนเออะริ)
The mood is fine
(เดอะ มูด อีส ไฟน)
Nobodys wearin their watches
(โนบอดี้ เวียริน แด วัทเชซ)
Nobodys checkin the time
(โนบอดี้ เชคกิน เดอะ ไทม)
There is only one thing that’s on everybody’s mine
(แดร์ อีส โอ๊นลี่ วัน ธิง แด๊ท ออน เอวี่บอดี้ ไมน)
Thats the summer the summer
(แด๊ท เดอะ ซัมเมอะ เดอะ ซัมเมอะ)
the summertime
(เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)

Sights on the beach have got
(ไซท ออน เดอะ บีช แฮ็ฝ ก็อท)
your mind blowin
(ยุร ไมนด โบลวิน)
Drinks on the chill
(ดริงค ออน เดอะ ชิล)
The money is flowin’
(เดอะ มันอิ อีส โฟว์วิน)
Right here is where you belong
(ไรท เฮียร อีส ฮแว ยู บิลอง)
So if your down with me
(โซ อิฟ ยุร เดาน วิฑ มี)
Get up and come along
(เก็ท อัพ แอ็นด คัม อะลอง)

So grab your stuff and lets all go outside
(โซ กแร็บ ยุร ซทัฟ แอ็นด เล็ท ซอร์ โก เอาทไซด)
Bang your head to this tune in your ride
(แบ็ง ยุร เฮ็ด ทู ดีซ ทยูน อิน ยุร ไรด)
Leavin’ all your cares right behind
(เลวิน ออล ยุร แค ไรท บิไฮนด)
For the summertime
(ฟอ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)
Everybody starts to feel the vibe
(เอวี่บอดี้ ซทาท ทู ฟีล เดอะ วายพฺ)
Drinks are in the cooler chilled on ice
(ดริงค แซร์ อิน เดอะ คูลเออะ ชิล ออน ไอซ)
Lay back and unwind cuz
(เล แบ็ค แอ็นด อันไวนด คัซ)
Nothing else matters
(นัธอิง เอ็ลซ แมทเทอะ)
for the summertime
(ฟอ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)

Right now we’re going to bring it to ya one time
(ไรท เนา เวีย โกอิ้ง ทู บริง อิท ทู ยา วัน ไทม)

Bang your head to this tune in your ride
(แบ็ง ยุร เฮ็ด ทู ดีซ ทยูน อิน ยุร ไรด)
Leavin’ all you cares right behind
(เลวิน ออล ยู แค ไรท บิไฮนด)
Everybody is feelin’ the vibe
(เอวี่บอดี้ อีส ฟีลิน เดอะ วายพฺ)
Of the summer, of the summer
(อ็อฝ เดอะ ซัมเมอะ , อ็อฝ เดอะ ซัมเมอะ)

Bang your head to this tune in your ride
(แบ็ง ยุร เฮ็ด ทู ดีซ ทยูน อิน ยุร ไรด)
Leavin’ all you cares right behind
(เลวิน ออล ยู แค ไรท บิไฮนด)
Everybody is feelin’ the vibe
(เอวี่บอดี้ อีส ฟีลิน เดอะ วายพฺ)
Of the summer, of the summertime
(อ็อฝ เดอะ ซัมเมอะ , อ็อฝ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)

Grab your stuff and let’s go back inside
(กแร็บ ยุร ซทัฟ แอ็นด เล็ท โก แบ็ค อีนไซด)
Then remove the tune that’s in your ride
(เด็น ริมูฝ เดอะ ทยูน แด๊ท ซิน ยุร ไรด)
But didn’t we have a good time?
(บัท ดิ๊นอิน วี แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม)

Destinations home,thats where we’re going
(เดซทิเนฌัน โฮม , แด๊ท ฮแว เวีย โกอิ้ง)
the drinks are gone and the cash stopped flowin’
(เดอะ ดริงค แซร์ กอน แอ็นด เดอะ แค็ฌ สต๊อปพฺ โฟว์วิน)
say goodnight to all of your friends
(เซ กู๊ดไนท์ ทู ออล อ็อฝ ยุร ฟเร็นด)
Cuz when tomorrow comes
(คัซ ฮเว็น ทุมอโร คัม)
we’re gonna do it all again
(เวีย กอนนะ ดู อิท ดอร์ อะเกน)

So grab your stuff and lets all go outside
(โซ กแร็บ ยุร ซทัฟ แอ็นด เล็ท ซอร์ โก เอาทไซด)
Bang your head to this tune in your ride
(แบ็ง ยุร เฮ็ด ทู ดีซ ทยูน อิน ยุร ไรด)
Leavin’ all your cares right behind
(เลวิน ออล ยุร แค ไรท บิไฮนด)
for the summertime
(ฟอ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)
everybody starts to feel the vibe
(เอวี่บอดี้ ซทาท ทู ฟีล เดอะ วายพฺ)
drinks are in the cooler chilled on ice
(ดริงค แซร์ อิน เดอะ คูลเออะ ชิล ออน ไอซ)
Lay back and unwind cuz
(เล แบ็ค แอ็นด อันไวนด คัซ)
nothing else matters
(นัธอิง เอ็ลซ แมทเทอะ)
for the summertime
(ฟอ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)

So grab your stuff and lets all go outside
(โซ กแร็บ ยุร ซทัฟ แอ็นด เล็ท ซอร์ โก เอาทไซด)
Bang your head to this tune in your ride
(แบ็ง ยุร เฮ็ด ทู ดีซ ทยูน อิน ยุร ไรด)
Leavin’ all your cares right behind
(เลวิน ออล ยุร แค ไรท บิไฮนด)
for the summertime
(ฟอ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)
everybody starts to feel the vibe
(เอวี่บอดี้ ซทาท ทู ฟีล เดอะ วายพฺ)
drinks are in the cooler chilled on ice
(ดริงค แซร์ อิน เดอะ คูลเออะ ชิล ออน ไอซ)
Lay back and unwind cuz
(เล แบ็ค แอ็นด อันไวนด คัซ)
nothing else matters
(นัธอิง เอ็ลซ แมทเทอะ)
FOR THE SUMMERTIME!
(ฟอ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Summertime คำอ่านไทย Aaron Carter feat Baha Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น