เนื้อเพลง D’you Know What I Mean? คำอ่านไทย Oasis

Step off the train all alone at dawn
( ซเท็พ ออฟฟ เดอะ ทเรน ออล อะโลน แอ็ท ดอน)
Back into the hole where I was born
(แบ็ค อีนทุ เดอะ โฮล ฮแว ไอ วอส บอน)
The sun in the sky never raised an eye to me
(เดอะ ซัน อิน เดอะ ซไค เนฝเวอะ เรส แอน ไอ ทู มี)
The blood on the trax must be mine
(เดอะ บลัด ออน เดอะ trax มัซท บี ไมน)
The fool on the hill and I feel fine
(เดอะ ฟูล ออน เดอะ ฮิล แอ็นด ดาย ฟีล ไฟน)
Don’t look back cos you know what you might see
(ด้อนท์ ลุค แบ็ค คอซ ยู โน ว็อท ยู ไมท ซี)

Look into the wall of my mind’s eye
(ลุค อีนทุ เดอะ วอล อ็อฝ มาย ไมนด ไอ)
I think I know, but I don’t know why
(ไอ ธิงค ไอ โน , บัท ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
The questions are the answers you might need
(เดอะ คเวซชัน แซร์ ดิ อานเซอะ ยู ไมท นีด)
Coming in a mess going out in style
(คัมอิง อิน อะ เมซ โกอิ้ง เอ้า อิน ซไทล)
I ain’t good-looking but I’m someone’s child
(ไอ เอน เกิด ลุคอิง บัท แอม ซัมวัน ไชล)
No-one can give me the air that’s mine to breathe
(โน วัน แค็น กิฝ มี ดิ แอ แด๊ท ไมน ทู บรีฑ)

[Bridge]
([ บริจ ])
I met my maker I made him cry
(ไอ เม็ท มาย เมคเออะ ไอ เมด ฮิม คไร)
And on my shoulder he asked me why
(แอ็นด ออน มาย โฌลเดอะ ฮี อาซค มี ฮไว)
His people won’t fly through the storm
(ฮิส พี๊เพิ่ล ว็อนท ฟไล ธรู เดอะ ซทอม)
I said ” listen up man, they don’t even know you’re born ”
(ไอ เซ็ด ” ลิ๊สซึ่น อัพ แม็น , เด ด้อนท์ อีเฝ็น โน ยัวร์ บอน “)

[Chorus]
([ โครัซ ])
All my people right here, right now
(ออล มาย พี๊เพิ่ล ไรท เฮียร , ไรท เนา)
D’you know what I mean?
(ดายอู โน ว็อท ไอ มีน)
All my people right here, right now
(ออล มาย พี๊เพิ่ล ไรท เฮียร , ไรท เนา)
D’you know what I mean?
(ดายอู โน ว็อท ไอ มีน)
All my people right here, right now
(ออล มาย พี๊เพิ่ล ไรท เฮียร , ไรท เนา)
D’you know what I mean?
(ดายอู โน ว็อท ไอ มีน)
Yeah, Yeah
(เย่ , เย่)

I don’t really care for what you believe
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค ฟอ ว็อท ยู บิลีฝ)
So open up your fist or you won’t receive
(โซ โอเพ็น อัพ ยุร ฟิซท ออ ยู ว็อนท รีซีฝ)
The thoughts and the words of every man you’ll need
(เดอะ ธอท แซน เดอะ เวิด อ็อฝ เอฝริ แม็น โยว นีด)
So get up off the floor and believe in life
(โซ เก็ท อัพ ออฟฟ เดอะ ฟโล แอ็นด บิลีฝ อิน ไลฟ)
No-one’s ever gonna ask you twice
(โน วัน เอฝเออะ กอนนะ อาซค ยู ทไวซ)
Get on the bus and bring it on home to me
(เก็ท ออน เดอะ บัซ แซน บริง อิท ออน โฮม ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D’you Know What I Mean? คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น