เนื้อเพลง Cheeky Song (Touch My Bum) คำอ่านไทย The Cheeky Girls

Cheeky girls…………
( ชีคอิ เกิล)
Ooh boys cheeky girls
(อู้ บอย ชีคอิ เกิล)
Ooh girls cheeky boys
(อู้ เกิล ชีคอิ บอย)
Ooh boys cheeky girls
(อู้ บอย ชีคอิ เกิล)
Ooh girls cheeky boys
(อู้ เกิล ชีคอิ บอย)
Ooh boys cheeky girls
(อู้ บอย ชีคอิ เกิล)
Ooh girls cheeky boys
(อู้ เกิล ชีคอิ บอย)
Ooh boys cheeky girls
(อู้ บอย ชีคอิ เกิล)
Ooh girls cheeky boys
(อู้ เกิล ชีคอิ บอย)

I never ever ask where do you go
(ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ อาซค ฮแว ดู ยู โก)
I never ever ask what do you do
(ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ อาซค ว็อท ดู ยู ดู)
I never ever ask what’s in your mind
(ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ อาซค ว็อท ซิน ยุร ไมนด)
I never ever ask if you’ll be mine
(ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ อาซค อิฟ โยว บี ไมน)
Come and smile don’t be shy
(คัม แอ็นด ซไมล ด้อนท์ บี ไฌ)
Touch my bum this is life.
(ทั๊ช มาย บัม ดีซ ซิส ไลฟ)

Oooooh
(อูฮู)

We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)

Hhmm cheeky cheeky
(Hhmm ชีคอิ ชีคอิ)
[laughter]
([ ลาฟเทอะ ])

Cheekycheekycheeky
(Cheekycheekycheeky)
Ooh boys cheeky girls
(อู้ บอย ชีคอิ เกิล)
Ooh girls cheeky boys
(อู้ เกิล ชีคอิ บอย)
Ooh boys cheeky girls
(อู้ บอย ชีคอิ เกิล)
Ooh girls cheeky boys
(อู้ เกิล ชีคอิ บอย)
Ooh boys cheeky girls
(อู้ บอย ชีคอิ เกิล)
Ooh girls cheeky boys
(อู้ เกิล ชีคอิ บอย)
Ooh boys cheeky girls
(อู้ บอย ชีคอิ เกิล)
Ooh girls cheeky boys
(อู้ เกิล ชีคอิ บอย)

I never ever ask where do you go
(ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ อาซค ฮแว ดู ยู โก)
I never ever ask what do you do
(ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ อาซค ว็อท ดู ยู ดู)
I never ever ask whats in your mind
(ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ อาซค ว็อท ซิน ยุร ไมนด)
I never ever ask if you’ll be mine
(ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ อาซค อิฟ โยว บี ไมน)
Come and smile don’t be shy
(คัม แอ็นด ซไมล ด้อนท์ บี ไฌ)
Touch my bum this is life.
(ทั๊ช มาย บัม ดีซ ซิส ไลฟ)

Unu doy trei si
(Unu doy trei si)
[translates to one two three go]
([ ทแร็นซเลท ทู วัน ทู ธรี โก ])
[with other voices shouting cheeky]
([ วิฑ อัฑเออะ ฝอยซ ชาวดิง ชีคอิ ])

We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
Come and join the cheeky club
(คัม แอ็นด จอยน เดอะ ชีคอิ คลับ)
This is what you want
(ดีซ ซิส ว็อท ยู ว็อนท)
Come and sing the cheeky song
(คัม แอ็นด ซิง เดอะ ชีคอิ ซ็อง)
Our cheeky song woo
(เอ๊า ชีคอิ ซ็อง วู)
Come and join the cheeky club
(คัม แอ็นด จอยน เดอะ ชีคอิ คลับ)
This is what you want
(ดีซ ซิส ว็อท ยู ว็อนท)
Come and sing the cheeky song
(คัม แอ็นด ซิง เดอะ ชีคอิ ซ็อง)
Our cheeky song woo
(เอ๊า ชีคอิ ซ็อง วู)
Come and smile don’t be shy
(คัม แอ็นด ซไมล ด้อนท์ บี ไฌ)
Touch my bum this is life
(ทั๊ช มาย บัม ดีซ ซิส ไลฟ)

Cheeky cheeky
(ชีคอิ ชีคอิ)

We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
We are the cheeky girls
(วี อาร์ เดอะ ชีคอิ เกิล)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
You are the cheeky boys
(ยู อาร์ เดอะ ชีคอิ บอย)
Cheeky-cheeky
(ชีคอิ ชีคอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cheeky Song (Touch My Bum) คำอ่านไทย The Cheeky Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น