เนื้อเพลง Radio #1 คำอ่านไทย Air

If you need some fun
( อิฟ ยู นีด ซัม ฟัน)
Some good stereo gum
(ซัม เกิด ซเทริโอ กัม)
Radio #1
(เรดิโอ #1)

Brand new ears at once
(บแร็นด นยู เอีย แอ็ท วันซ)
Eject musical trash
(อีเจคท มยูสิแค็ล ทแร็ฌ)
Radio #1
(เรดิโอ #1)

Radio #1
(เรดิโอ #1)
Radio #1
(เรดิโอ #1)

We love
(วี ลัฝ)
Melancholy snipers
(เมลแอ็นคอลิ ซไนพเออะ)
We’ll become
(เว็ล บิคัม)
Flower gun users
(ฟเลาเออะ กัน ยูสเออะ)

We request
(วี ริคเวซท)
Funeral of sadness
(ฟยูเนอะแร็ล อ็อฝ แซดเน็ซ)
We play
(วี พเล)
The shade destroyers
(เดอะ เฌด ดิซทรอยเออะ)

If you need some fun
(อิฟ ยู นีด ซัม ฟัน)
Some good stereo gum
(ซัม เกิด ซเทริโอ กัม)
Radio #1
(เรดิโอ #1)

Brand new ears at once
(บแร็นด นยู เอีย แอ็ท วันซ)
Eject musical trash
(อีเจคท มยูสิแค็ล ทแร็ฌ)
Radio #1
(เรดิโอ #1)

Radio #1
(เรดิโอ #1)
Radio #1
(เรดิโอ #1)

Radio #1
(เรดิโอ #1)
Radio #1
(เรดิโอ #1)
Radio #1
(เรดิโอ #1)
Radio #1
(เรดิโอ #1)
Radio #1
(เรดิโอ #1)
Radio #1
(เรดิโอ #1)
Radio #1
(เรดิโอ #1)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio #1 คำอ่านไทย Air

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น